1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: faktura za provedené práce v měsíci srpnu firmou OBIS na zateplení ZŠ a MŠ – 575.189,-Kč, vyztužení vazby na ZŠ včetně chemie – 8.260,-Kč, úpravy na otopném systému v ZŠ – 6.045,-Kč, úpravy elektrorozvodů v ZŠ – 6.434,-Kč, nový živý plot u ZŠ – 4.100,-Kč, zpevněná plocha pod kontejnery u samoobsluhy – 13.800,-Kč, hledač poruch vodovodu – 2.200,-Kč,

2.) ZO bylo podrobně informováno o postupu prací v ZŠ a MŠ. Firma OBIS provedla veškeré práce v první etapě rekonstrukce kvalitně a včas, ve skluzu se pro pozdní dodávku vlastní technologie ocitla instalace tepelného čerpadla.

3.) ZO se shodlo na nutnosti obnovení odvětrání sklepa porušeného při minulých úpravách prostranství před vstupem do ZŠ.

4.) ZO se zabývalo návrhem na možné zpoplatnění docházky do MŠ, které by mělo rodiče motivovat k vyššímu využívání MŠ a zamezit odchodu dětí po MŠ na jinou ZŠ.  Toto bude řešeno školskou radou počátkem října a s výsledkem seznámeno ZO na příštím zasedání.

5.) ZO se zabývalo přípravou Pracovního projednání rozpracovaného ÚP, které proběhne ve čtvrtek 22. září od 17.00hod. v obecní tělocvičně.

6.) ZO souhlasí s obnovou evidence hrobových míst na hřbitovech v Tuhani a na Pohoří včetně uzavření nových nájemních smluv k nim a stanovilo novou výši pronájmu včetně služeb s ním spojených na 25,-Kč/m2/rok.

7.) ZO projednávalo situaci okolo prodeje č.p. 57 v Tuhani a pro malý počet došlých nabídek rozhodlo o prodloužení termínu k rozhodnutí do příštího zasedání.

8.) ZO se zabývalo prodejem nevyužívaného pianina z OÚ a po dohodě stanovila jeho cenu na 1.500,-Kč.

9.) ZO jednalo o možnosti zlevnění zavedeného systému rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad. Dohodlo se na úplném stažení 2 kontejnerů – od ZŠ a pod Hůrkou a jejich nahrazení bezplatným provozem sběrného dvora po oba sběrné víkendy od 9 do 17 hod. Pro zachování kontinuity budou první víkend rozmístěny kontejnery na tradičních místech, během druhého sběrného víkendu bude mobilní kontejner přistavován na jednotlivá místa podle předem oznámeného časového harmonogramu. ZO si od tohoto opatření slibuje omezení platby za likvidaci hlavně cizího, exportovaného odpadu.