1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: opravy asfaltových povrchů obecních cest 970.420,-Kč, + cesty u Haklových a v Tuhani u Macháčkových 65.824,-Kč, radikální sesazení thůjí na pohořském hřbitově vč. úklidu 40.000,-Kč, přístupová branka v plotě školní zahrady 4.840,-Kč, 2 ks sloupů pro rozšířené VO nad Chalupy 6.198,-Kč
2.) ZO se opětovně zabývalo dořešením finální podoby smlouvy s firmou GWS s.r.o. o provozování sběrného dvora pro obec. Pro zamezení střetu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách došlo k časovému omezení smlouvy do 31.12. 2015 a díky redukci nadstandardní provozní doby i k zlevnění paušální odměny za službu. V letním období (1.4. – 30.11.) bude SD provozován každou sobotu od 9.00 – do 13.00 hod. za 8.000,-Kč/měs. + DPH, v zimním období (1.12. – 31.3.) každou první sobotu v měsíci též od 9.00 – do 13.00 hod. za 7.000,-Kč/měs. + DPH. Nabyté zkušenosti s využíváním SD našimi občany budou podkladem pro nastavení optimálních podmínek pro období příští
3.) ZO schválilo osvědčenou formu podzimního úklidu pro občany rotujícími kontejnery fy. GWS s.r.o. Ten se uskuteční v sobotu 25. a neděli 26. 10. a v sobotu 1. 11. na všech osmi tradičních sběrných místech dle přiloženého časového rozvrhu. Na všech těchto místech budou mít občané v určený čas možnost odložit svůj odpad přímo do obsluhovaných kontejnerů. Ani letos se však nebudou přijímat odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné. V těchto dnech bude otevřen i Sběrný dvůr, a to od 10.00 – do 14.00 hod.
4.) ZO zamítlo další náklady na prolití cesty na Bezděčín ke sloupu asfaltovou emulzí s uzavíracím nátěrem se zadrcením na nově odvodněném a zpevněném úseku cesty za 338.361,-Kč vč. DPH. Důvodem je nízká frekventovanost cesty a cena za asfaltový povrch ve výši 439.230,-Kč vč. DPH
5.) ZO bylo seznámeno se zamítavým stanoviskem PČR k projektu na plánovanou stavbu chodníku. Je třeba s projektantem dořešit vyžadovanou bezbariérovost pro handicapované a stavební prvky pro nevidomé spoluobčany
6.) ZO pověřilo starostu výběrem nejvýhodnějšího dodavatele sestavy na obměnu obou obecních PC
7.) ZO schválilo žádost p. Fišery o pokračování AUTO-MOTO-TRHŮ v Tuhani na „Nouzovce“ v roce 2015 za shodných podmínek, jako letos
8.) ZO po marném uplynutí zveřejněného záměru schválilo prodej nevyužívaného pozemku p.č. 982/7 v k.ú. Pohoří u Stružince jedinému zájemci za cenu 70,-Kč/m2
9.) ZO schválilo příspěvek pořadatelům na tradiční podzimní Drakiádu do výše 1.500,-Kč na drobné ceny pro zúčastněné děti.