1.  ZO vzalo na vědomí zakoupení stolu na ping – pong (5 817 Kč), který je již v tělocvičně.

2.  ZO bylo informováno o podání žádosti o poskytnutí prostředků v rámci Programu péče o krajinu na druhou etapu redukce korun chráněných lip u ZŠ. Jedná se o částku 28 000 Kč a dotaci lze získat ve výši až 23 000 Kč.

3.  ZO vzalo na vědomí projednání fakturace zimní údržby.  Vykázané hodiny a fakturovaná částka souhlasí. Vzhledem k tomu, že odklizení sněhu probíhalo pozdě a se zimní údržbou nebyla spokojenost, budou pro příští sezónu stanoveny podrobnější požadavky.

4.  ZO vzalo na vědomí vyplacení příspěvku 1 953 Kč na uspořádání výstavy Jaro a Velikonoce. Akce byla velice zdařilá a shlédlo ji téměř 400 návštěvníků.

5. ZO schválilo rekonstrukci dětského hřiště a sportoviště pod lesem. V tomto areálu bude vybudován dětský koutek s multifunkční sestavou „Pokuston“, pískovištěm a dalšími herními prvky (cena cca 390 000 Kč). Areál bude doplněn lavičkami a odpadkovým košem. Na hřišti u tenisové zdi bude urovnán povrch. Co se týče tenisového kurtu, v případě zájmu se budeme s tenisty na opravách a rekonstrukci podílet.

6.  ZO schválilo vypracování studie na případné vybudování multifunkčního sportoviště na školní zahradě.

7.  ZO se zabývalo investičními akcemi. Firma HNH provádí drobnější práce: výspravy prašných cest k Pazderovým, u Pospíšilů a na Bezděčín, položení žlabů na Cikánce, instalace informační tabule u samoobsluhy a oprava zábradlí na mostku na Cikánku.

8.  ZO se věnovalo přípravě jarní besedy s občany, která se uskuteční 14. května od 1800 hod. v sále tělocvičny. Občané budou seznámeni s hospodařením v loňském roce, rozpočtem a investičními akcemi na letošní rok a na závěr proběhne diskuse.

9.  ZO bylo informováno a stavu účtu Fondu rozvoje bydlení. V červnu lze půjčit na modernizaci a rozvoj bytového fondu částku 138 000 Kč. Podmínky zůstávají stejné, tzn. splatnost 6 let s pevným úrokem 3%. Půjčit lze trvale bydlícím majitelům domů na opravy, modernizace a zateplení střech, oken, fasád a částečně i na vnitřní úpravy.

Žádosti o půjčku jsou k vyzvednutí na OÚ a budou se registrovat do středy 13. 5. do 1630 hod.

10. ZO schválilo příspěvek 2000 Kč  na pořádání posezení s dechovkou u Strnadů, které se uskuteční ve dnech 5.7. a 22.8.

11. ZO se zabývalo bezohledností některých řidičů, kteří stále častěji parkují na chodníku a omezují tím chodce, především děti a maminky s kočárky. Vzhledem k tomu, že parkování zde není povoleno dopravní značkou, jedná se o přestupek proti silničním pravidlům. V případě, že nedojde k nápravě, budeme tyto řidiče postihovat prostřednictvím PČR.