Informace pro občany

V souladu s nařízením vlády žádáme všechny občany o důsledné dodržování, zákazu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou (roušky, respirátory či jiné podobné i provizorní pomůcky jako například šátky, šály a další podobné tkaniny). Které dopomůžou zabránit dalšímu šíření kapének.

Veškeré další informace můžete najít na našich obecních webových stránkách.