Investiční akce

Jaro nás nějak minulo a počasí skočilo zrovna do léta, což pro přírodu a její vegetační vývoj není určitě dobré. Počasí však přálo veškeré stavební a investiční činnosti a nezastavilo ji ani pár deštivých dní začátkem května. Ten déšť byl velice potřeba, a i když nemohl vyrovnat vláhový deficit, alespoň spláchnul prach, pyl a pročistil vzduch.

Firma HNH nastoupila hned s koncem zimy, dodělala pár restů z minulého roku (instalace nové informační tabule u samoobsluhy, výsprava prašné cesty k Pazderovým a na Bezděčín, oprava mostku a položení odvodňovacích žlabů na Cikánce). Mimo to byly zahájeny i práce plánované pro letošní rok. V Tuhani byl vybudován nový mostek na obecní komunikaci k Ferstlovým a pracuje se i na kanalizaci podél hlavní silnice ve Stružinci u Hanušových. Zde došlo ke stržení krajnice a po konzultaci s KSS bylo domluveno, že otevřený přikop zatrubníme a silničáři zajistí zpevnění svahu a povrchové úpravy. Před zahájením prací stružinečtí hasiči zajistili proplach původních částí kanalizace.  Před dokončením je i jedna z letošních největších akcí, rekonstrukce dětského hřiště pod lesem. Turnovská firma Antoš zde instalovala multifunkční sestavu „Pokuston“ a HNH zajistila dopadovou plochu s pryžovými obrubníky a terénní úpravy. Velká „prolézačka“ je doplněna pružinovým koníkem, houpačkou („hnízdečkem“) a pískovištěm. Veškeré herní prvky jsou z loupaného akátu, který zaručí dlouhou životnost a samozřejmě jim nechybí certifikace a bezpečnostní atest. Nebudou zde chybět lavičky, aby si rodiče mohli posedět při hlídání svých ratolestí.

Toto je pouze malá část z letos plánovaných akcí a o těch ostatních Vás budu průběžně informovat.

Tuhaňský pohár

V sobotu 9. května se uskutečnila avizovaná hasičská soutěž v Tuhani. Za pěkného počasí se zde sjelo 5 družstev žen, 20 mužů a jedno dětí z Bitouchova. Svoji premiéru mělo i téměř po dvaceti letech nově obnovené družstvo žen z Tuhaňe. Sice skončily na pátém místě, ale důležité je, že útok bez větších problémů dokončily a časem se určitě zlepší. V této kategorii se nejlépe dařilo Roprachticím, druhé skončily Želechy a třetí místo obsadily ženy z Bozkova. V kategorii mužů zvítězily taktéž  Roprachtice  před Libštátem a Veselou. Z našich družstev se nejlépe umístili hasiči z Pohoří (7), Tuhaň (11) a Stružinec (13). Pořadatelé soutěž a zázemí vzorně připravili, zvládli i problémy s časomírou a patří jim uznání a dík.

Pozvánka na dětský den a hasičskou soutěž na Pohoří

SDH Pohoří pořádá v sobotu 30. května pro rodiče s dětmi ze širokého okolí dětský den, který začíná v 10 hodin v areálu letního parketu. Nebudou chybět soutěže o ceny, hudba a občerstvení.

Od 14 hodin program pokračuje a uskuteční se zde 4. ročník soutěže v  požárním sportu

„O Pohořský pohár“. Občerstvení je taktéž zajištěno.

Termín splatnosti poplatků

Upozorňujeme na povinnost uhradit poplatek ze psů a poplatek za odpad do konce měsíce května. Začátkem května byly odečteny i vodoměry a lze platit vodné za další období.

Blahopřání

Začátkem května oslavila své významné životní jubileum paní Marie Bláhová ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!