Investiční akce

Je začátek května, zima nedávno skončila a už musíme znova přitápět. Přesto bylo v obci do dneška odvedeno spoustu práce. Proběhl jarní svoz odpadů, spoluobčané až na pár výjimek se chovali rozumně a mile mně překvapili. Veškeré bezprašné komunikace včetně hlavní silnice v obci jsou zameteny. S tím nám pomohli kamarádi z jičínské firmy Kobit, když sem jezdili zkoušet nové nebo opravené silniční zametače. Touto spoluprací se nám podařilo ušetřit nemalou finanční částku.

Byly dokončeny dvě velké v loňském roce rozpracované akce. Firma ZEPOS dobudovala opěrnou zeď za tělocvičnou a pohostinstvím u Toníka. Dílo bylo dokončeno v dobré kvalitě (malé nedorazy doladí Cermanovi) a věřím, že bude dlouho chránit obecní budovu č.p. 47 před sílou Stružineckého potoka. Celkové náklady se zastavily na částce téměř 850 tis. Kč, což odpovídá i nabídce. Je škoda, že je zeď skryta ve strži, protože ti co ji postavili se nemají za co stydět a jelikož vím, v jakých podmínkách se zde pracovalo, tak si zaslouží uznání. Druhou akcí bylo dokončení oplocení dětského hřiště na Cikánce pod lesem. Plůtek byl vybudován svépomocí, je dřevěný na kovových sloupcích a opravdu se povedl. Dřevěné díly dodala firma ZEOS, kovovýrobu zajistili v Dyremě a o instalaci a zemní práce se postarali dva nejpracovitější „důchodci“ co znám – Standa Bláha a „Ferda“ Milický, za což jim patří kromě finanční odměny i poděkování.  Celý areál byl tímto dokončen a uzavřen proti utíkavým dětem a toulavým psům. Pevně věřím, že příchozí majitelé psů budou soudní a nebudou vodit své miláčky do uzavřeného prostoru, protože ten je určen především pro děti a jejich doprovod. Nerad bych, aby zde svoji duchaplnost projevovali i výrostci dětským prolézačkám odrostlí. Tím nechci říct, že si tu nemůžou posedět, ale musí se chovat slušně, udržovat pořádek a samozřejmě nic neničit. A to platí i pro okolí kurtů a hřiště.

Mimo to byly provedeny a dokončeny i „drobnější“ práce, jako opravy cest, obrubníků u chodníku, překopů po zimních opravách vodovodů apod.

Škola se může pochlubit novými moderními, výškově stavitelnými lavicemi a židličkami, které financovala z vlastního rozpočtu.

Spousta práce na plánovaných akcích nás ještě čeká, ale o těch zas někdy jindy.

Blahopřání

V měsíci květnu slaví své významné životní jubileum paní Ivana Loumová z Tuhaně a Květoslava Strnadová ze Stružince. Srdečně blahopřejeme.