Valná hromada SDH Stružinec
Před koncem roku, v pondělí 29.12., se konala výroční valná hromada hasičů ve Stružinci, kde se
především hodnotila činnost v loňském roce. Sbor má 65 členů (48 mužů a 17 žen) a činnost zahájil
jako každý rok uspořádáním hasičského bálu. Tentokrát se konal 16. února, po letech nahradil hudbu
TRIO Richarda Kmínka pan Ladislav Pacák z Nové Paky, byla pěkná tombola a akce se celkem
vydařila. Pouze návštěvníků by mohlo přijít víc. V únoru se jednotka věnovala především technice a
technické přípravě. Vozidlo IFA prošlo celkovou údržbou a na to, že v letošním roce oslaví 30 let, je ve
velice dobré kondici. Začátkem března se členové jednotky požární ochrany obce (JPO) zúčastnili
dvoudenního školení velitelů a strojníků. Jeho součástí bylo i certifikované školení červeného kříže
v poskytování první pomoci. V srpnu osm členů smluvně demolovalo starý teletník v Nových Dvorech
pro ZOD Lomnice n. Pop. Vzhledem k tomu, že se z polorozpadlé budovy musely ručně vytřídit
veškeré druhy materiálů, včetně eternitové krytiny, která byla likvidována jako nebezpečný odpad,
byla to činnost velice náročná a namáhává. Odměna daná smlouvou byla odevzdána do pokladny
sboru a náklady pokryl zisk z prodeje vytříděného kovošrotu. V neděli 21. září vyjížděla JPO k požáru
lesa na Pohoří. Poprvé zde byla vyzkoušena výstroj, kterou pro zvýšení akceschopnosti jednotky a
zajištění bezpečnosti jednotlivých členů zakoupila Obec Stružinec, která je ze zákona povinna tuto
jednotku zřizovat. Osm členů je vybaveno pracovním oděvem, obuví, rukavicemi a přilbami, dále byly
zakoupeny čtyři zásahové kabáty a čtyři svítilny. Celková cena dosáhla částky téměř 153 tis. Kč a 60%
hradil na základě žádosti o dotaci Liberecký kraj z Fondu požární ochrany a zbývajících 62 tis. obec.
V listopadu jsme byli na aktivu hasičů, který každoročně pořádá okrskový výbor v lomnické
hasičárně. Jednotka pomáhá i obci při činnostech, jako je odstranění plakátů na čekárnách a jejich
nátěr, úklid zeleně, čištění cest apod. Mimo této technické činnosti se družstvo mužů zúčastňovalo i
soutěží.
První byl jako každý rok Tuhaňský pohár, zde jsme v silné konkurenci obsadili 6. místo. Okrsková
soutěž se konala na Košově a 4. místo vzhledem k tomu, že nemáme „koně“ na překážkový běh, je
docela dobré. Na třetím ročníku Pohořského poháru jsme byli třetí a v Želechách na soutěži o Okresní
pohár jsme skončili dvanáctí. Vzhledem k tomu, že se těžko scházíme a na soutěže jezdíme bez
tréninku s minimálně upravenou stříkačkou, nejsou naše umístění tak špatná a vše vyrovnává
zkušenost a praxe jednotlivých členů. Na závěr bych chtěl všem, kteří se na činnosti sboru a JPO
podílejí poděkovat, protože vše děláme dobrovolně ve svém volném čase, o který tak trochu
ochuzujeme rodiny.
Pozvánka na Hasičský bál
Na Hasičský bál Vás srdečně zve SDH Stružinec. Koná se v sobotu 24. ledna od 20 hodin v obecní
tělocvičně a pohostinství „U Toníka“. K tanci a poslechu hraje Láďa Pacák z Nové Paky a opět bude
připraveno občerstvení a tombola.
Blahopřání
V lednu slaví své významné životní jubileum pan Janda Josef ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!