Valná hromada SDH Stružinec

Stalo se již tradicí, že před koncem roku 29. prosince hodnotí na výroční valné hromadě hasiči ze Stružince, činnost za uplynulý rok. Sbor má 67 členů (48 mužů a 19 žen) a činnost zahájil jako každý rok uspořádáním hasičského bálu. Tentokrát se konal 24. ledna, hudbu již po druhé zajistil Ladislav Pacák z Nové Paky, byla pěkná tombola a podařilo se prolomit i slabší návštěvnost několika předešlých let.

Spoustu práce vykonali hasiči i ve prospěch obce.  Na třech  místech  (u Hanušů, u samoobsluhy a na Cikánce) proplachovali a „krtkem“ čistili kanalizaci. V Zeleném háji provedli vyčištění a odplakátování čekáren včetně nátěru. Zde byl nejhorší úklid odloženého mrazáku včetně zkaženého masa a můžu říct, že toto muselo udělat slušně řečeno nemyslící „čuně“ a zasloužilo by si určitě víc.

Na jaře se uklízeli v obci větve a roští z ořezu lip u školy a břehu na Cikánce. Ve škole probíhala rekonstrukce topení a hasiči zde zajistili provrtání a vysekání všech prostupů a drážek pro rozvody včetně zazdění a začištění. Dále vystěhovali 12 ks kachlových akumulačních kamen. Vzhledem k tomu, že tu jsou víc jak půlmetrové zdi, a kamna váží téměř 400 kg, tak to nebyla práce snadná. Montáž a přestěhování mobiliáře na dětské hřiště zajistili taktéž hasiči. K pracovní činnosti také patří pomoc při zajištění předváděcí akce firmy Technolen. Výstava byla dvoudenní, ale strávili jsme tu jedno odpoledne před a jedno dopoledne po s přípravou a úklidem. V Technolenu se zabývají ne jen stany, ale i různým vybavením pro hasiče, CO apod. Předváděli se nádrže (bazény) na vodu o obsahu 18 m3 pro plnění vrtulníků, menší samonosné na dopravu vody přečerpáváním a k záchytu kapalin (chemikálií, ropných produktů apod.). Dále se předváděli seskokové plachty k záchraně osob, různá nosítka pro dopravu zraněných a vozíky vybavené pro první zásah. Hlavním a opravdu vydařeným výrobkem tohoto programu jsou protipovodňové zábrany. Jedná se o dva souběžné válce, které po naplnění vodu jsou schopny zadržet 0,5 m vody a u většího provedení 0,8 m. Zábrany se vyrábí v různých délkách a lze je i bez větších problémů spojovat. Jsou skladné a instalaci a napuštění zvládne ve velice krátkém čase pár lidí. Během několika desítek minut tak lze nahradit tisíce pytlů s pískem. Vzhledem k tomu, že výjezdové vozidlo IFA W50/LF 16 už jezdí 30 let a postupně se na ní projevují „zatím“ drobné závady, tak se průběžně pracuje i na údržbě techniky a materiálu. Výjezdová jednotka vyjížděla ke třem požárům a jednomu námětovému cvičení: 2x hořel les na Vávrově skalce ve Stružinci a v září seník v Lomnici n. Pop., cvičení proběhlo v „nánosovce“ Technolenu. Vždy jsme zajišťovali dopravu vody.

Hasiči se věnovali i soutěžím v požárním sportu. Loni jsme byli na sedmi a jelikož téměř netrénujeme a těžko se i scházíme, tak se to odráží i na našich výsledcích. Na přední umístěn nemáme, ale pouze jednou jsme skončili za polovinou startovního pole a jednou jsme nedokončili.

Krom této pracovní činnosti jsme ve spolupráci s trenéry fotbalových elévů uspořádali výlet pro děti do Lodína včetně dopravy a financování pobytu.

Mimo výše zmíněného tu je i ostatní společenská činnost (posezení u Švédova moře, gratulace členům jubilantům apod.)

Na závěr bych chtěl všem, kteří se na činnosti sboru a JPO podílejí poděkovat, protože vše děláme dobrovolně ve svém volném čase, o který tak trochu ochuzujeme rodiny.

Pozvánka na ples a bál

Tělovýchovná jednota Sokol Stružinec a oddíl kopané Vás co nejsrdečněji zvou na tradiční Sokolský ples, který se uskuteční v pátek 22. ledna 2010 od 20 hodin v obecní tělocvičně a pohostinství „U Toníka“. K tanci a poslechu hrají „Veselí pozůstalí“ z Turnova, připraveno bude občerstvení, dobrá kuchyně a tombola.

Na Hasičský bál Vás srdečně zve SDH Stružinec. Koná se v sobotu 20. února od 20 hodin v obecní tělocvičně a pohostinství „U Toníka“. Hraje Láďa Pacák z Nové Paky a opět bude připraveno občerstvení a tombola.