Co přinese rok 2014?

Jaký nás čeká právě začínající rok 2014, záleží v mnoha okolnostech na nás samých. Pravdou je, že spoustu vnějších okolností ovlivnit nedokážeme, na druhou stránku je mnohé v naší moci. Záleží jen na povaze a úhlu pohledu na naše běžné starosti všedního dne. Optimista je v očekávání všeho příznivého, pesimista naopak již 1. ledna ví, že ho nic dobrého nepotká. Jsou však věci, které bezesporu letos nastanou.

Na politické scéně je to především očekávání úspěšnosti prosazení proklamovaných cílů nové trojkoaliční vlády, vzešlé z podzimních předčasných voleb, neboť ji sestavily strany, které nám svorně slibovaly, že to tady dají do pořádku. Věřme a sledujme, zda všechna budoucí opatření nové vlády již konečně půjdou „na ruku“ všem slušným a poctivým lidem, kteří ctí zákony a poctivě pracují (pokud práci mají), nikoliv těm „druhým“.

V „supervolebním“ roce 2014 nás čekají i troje volby. V květnu budeme společně volit nové europoslance, na podzim nás čekají volby do obecních a městských zastupitelstev a třetiny Senátu.  Přeji Vám šťastnou ruku při zodpovědném výběru svých kandidátů.

 

Nové LED osvětlení

Po roční pauze se loni na podzim podařilo členským obcím Mikroregionu Pojizeří obnovit tradici úspěšných žádostí o podporu z Dotačního fondu LK  – Programu obnovy venkova. Lví podíl na tomto úspěchu má jistě i změna na postu dotačního poradce MR, kdy od letoška v této funkci nahradila paní Havlíčkovou zkušená paní Jarmila Lásková – Soldátová. V rámci 2. výzvy POV byla MR Pojizeří schválena 50% dotace na společné téma – veřejné osvětlení. Stružinecké ZO přijalo návrh na využití těchto financí zkušební výměnou stávajících dožívajících a nevyhovujících 8 ks výbojkových svítidel podél silnice novými.

Z mnoha současných výrobců a distributorů pokrokovějších a úspornějších osvětlovacích těles jsme vybrali LED svítidla od fy. NEO-NEON. Vodítkem k tomuto výběru nám byly nejen příznivé současné reference o kvalitě a životnosti, ale i vyzařovací obdélníková charakteristika svítidel, nasvěcující především úzký pruh chodníku mezi sloupy a nikoliv okruh okolních budov a pozemků. Neopomenutelným faktorem ve výběru byla i snadná montáž na stávající podpěry a záruční i pozáruční servis v místě.

Posledním otazníkem zůstalo umístění nových světel v obci. Jelikož jsme nechtěli roztříštit očekávaný kladný dopad výměny na jednotlivá izolovaná místa, upřednostnila se varianta nasvícení celého souvislého úseku. Pro maximální efekt v porovnání kontrastu mezi stávajícími a novými tělesy, dostupný a sloužící co nejvíce občanům byl zvolen úsek od křižovatky „Na váze“ pod ZŠ ke Švejdovým.

Celkové náklady za výměnu svítidel dosáhly 63.715,-Kč, které byly podpořeny částkou 27.473,-Kč z dotačních prostředků, které získal MR Pojizeří z rozpočtu KÚ.

Dosavadní cca dvouměsíční zkušenost i ohlasy občanů jsou vesměs příznivé, pro obec je však prvořadé, že nová LED svítidla dokáží stávající výbojky 125 a 250 W nejen plně nahradit, ale svými pouhými 35 W spotřeby i předčít v kvalitě osvícení.

Jako všechno kolem nás, ani LED svítidla nemají však jen samé klady. Za úsporu ve spotřebě elektriky se platí vyššími pořizovacími náklady, slabinou zůstává i neopravitelnost elektroniky v tělese, které buď svítí, nebo musí být vyměněno celé. Při garanci funkčnosti vyšší než 50.000 hodin a době provozu (svícení) v obci cca 2.500 hodin ročně je však reálný předpoklad životnosti okolo 20 let. A kdo ví, co za tu dobu bude ve veřejném osvětlení k dispozici?

 

Dětský rej

Spolek ochotných rodičů ve spolupráci s obcí Stružinec a restaurací U Toníka uspořádali v neděli 29. prosince odpoledne v prostorách obecní tělocvičny již tradiční Vánoční diskotéku pro děti, tentokrát na téma zimní olympijské hry. Nabízeného mezivánočního zpestření dětských her a aktivit se zřejmě i s ohledem na nevlídné a „nezimní“ počasí venku zúčastnilo na 26 dětí, z větší části frekventanti naší místní MŠ a ZŠ doprovázených svými rodiči.

Mezi jednotlivými diskotékovými tanečky, uváděnými profesionálním mluveným slovem DeeJaye Miroslava Šmída z Hostinného, se soutěžilo podle platných olympijských disciplín. Např.:

alpské sjezdové lyžování (sjezd z lavičky upevněné na žebřinách v různých výškách), rychlobruslení (běh ve vlněných bačkorách kolem kuželů), biatlon (běh kolem kuželů se střílením tenisovými míčky na cíl),             boby (družstva dětí reagovala na pokyny moderátora a procvičovala si znalost orientace směrů), curling (s košťaty a umělými kameny se soutěžící snažili dostat do vyhrazeného prostoru), skeleton ( jízda na neposlušném prkénku se čtyřmi kolečky), saně ( jízda po spojených lavičkách volným stylem), krasobruslení       (volná sestava s gymnastickými prvky podle představy dětí).

Tentokrát se soutěžních disciplín a tanečků účastnili i mnozí rodiče, takže o zábavu a dobrou náladu nebyla nouze. Všichni si domů odnesli nejen dárkové upomínkové předměty, něco sladkostí, ale možná i sladkou únavu.

 

Statistika roku 2013

K 31.12.2013 měla obec 709 obyvatel (Stružinec 575, Pohoří 53, Tuhaň 77, Bezděčín 4); z toho 362 muže a 347 žen.

Dětí do 18 let bylo 118 (60 chlapců a 58 dívek), seniorů nad 60 let bylo 182 (103 ženy a 79 mužů).

Byly uzavřeny dva sňatky.

V loňském roce se narodily 4 děti : Karolína Buriánková, Pavel Vítek, Josef Strnad a Šárka Tolvajová.

Zemřelo devět spoluobčanů : Karel  Janda, Jiří Kobrle, Tomáš Eben,  Josef  Novotný, Robert Lacko, Vladimír David, Marie Máková, Karel Kobrle a Věra Kavanová.

K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 22 obyvatel, naopak 27 se odstěhovalo.

Nejstarší občankou je paní Marie Morávková.

 

Ve Stružinci – Morávková Marie a Vaistauer Milouš

V Tuhani – Vrkoslavová Jaroslava a Láska Karel

Na Pohoří – Kynčlová Jaroslava a Hašek Otakar

Průměrný věk : 48,525

 

            Pozvánka na ples

V pátek 24. ledna od 20-ti hod. pořádá Tělovýchovná jednota Sokol spolu s oddílem kopané v prostorách obecní tělocvičny tradiční Sokolský ples. K tanci a poslechu zahrají „HOGO FOGO“ z Lomnice n. Pop., bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé!

 

                       Blahopřání

V lednu slaví své významné životní jubileum paní Kopáčková Eva ze Stružince a Šafránková Zdeňka                        z Bezděčína.

                            Srdečně blahopřejeme!