Výstava hub
Ve dnech 14.a 15. září uspořádali lomničtí mykologové v zasedací místnosti OÚ letos jedinou
výstavu hub. Důvodem je to, že letošní rok je pro houbaře jeden z nejhorších. Zima byla
špatná, ze sněhu téměř žádná vláha, jaro a léto bylo srážkově silně podprůměrné, podzim není
lepší a navíc vše vysouší téměř neustálý vítr. Z tohoto důvodu nebyla stružinecká výstava
avízovaná předem a předcházela ji jedna z mála vydařených vycházek. V sobotu nalezeno a
v neděli vystaveno bylo 106 druhů hub. Nechyběly zde smrtelně jedovaté muchomůrky
tygrovaná se zelenou a závojenka olovová. Letos poprvé byl nalezen kompletní sortiment tzv.
podzemek, kořenovec načervenalý, žlutý a tenkovýtrusný. Tyto houby rostou pod zemí a vidět
je malý kousek. Výstavu shlédla téměř stovka návštěvníků. Lomnickým mykologům pod
vedením manželů Pravcových ze Stružince za jejich úsilí patří poděkování a přání, aby ta
příští sezona byla lepší.
III. Stružinecká drakiáda
Společné pouštění draků ve Stružinci na Stránsku „u lipky“ se stalo již tradicí. Letos ho parta
stružineckých spoluobčanů (můžeme jim říkat třeba „draci“), kde hybnou silou je Vávra Petr
a manželé Zelenkovi, uspořádala v neděli 28. září.
III.stružinecké drakiádě předcházela společná výroba vlastních draků v místní tělocvičně,
která se konala v sobotu, draka si přišlo postavit 25 dětí. V neděli se u lipky sešlo více jak 120
návštěvníků a ne jenom domácích – rodiče s dětmi přišli i z Košťálova, Lomnice n. Pop. a
okolí. Počasí vyšlo na jedničku, vítr byl sice slabší, ale i přesto se ve vzduchu vznášela téměř
padesátka draků různých tvarů a vzezření. Když přestalo foukat, tak se jich několik podívalo i
do lesa. Letecká přehlídka neměla vyloženého vítěze, ale malou odměnu si odnesly všechny
zúčastněné děti. Slabý vítr pouze trošku narušil ukázku tažných draků, které jsou schopné
táhnout pilota (kitaře) s trojkolkou (buginou) popř. i bez ní. Občerstvení po celou dobu trvání
bylo zajištěno a všem pořádajícím patří poděkování a příslib, že takovéto akce budeme nadále
rádi podporovat.
Krajské volby
V pátek 17. a v sobotu 18. října budeme volit ve dvou okrscích. Okrsek č.1 je určen pro
občany Stružince a Pohoří a volební místností je sál hostince Stařina. Okrsek č. 2 je určen pro
občany Tuhaně a Bezděčína a volební místnost je v klubovně restaurace Tuhaňka. Otevřeno
bude v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod. Volební lístky budou distribuovány
nejpozději tři dny před konáním voleb a k dostání budou i ve volebních místnostech. Volit
může ten, kdo prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem, popř. pasem.
Blahopřání
V říjnu slaví své významné životní jubileum pan Vojtíšek Jaroslav, paní Kosinová Iva a
Rudolfová Zdislava. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!