Jak jsme volili

I ve Stružinci se konaly ve dnech 15. a 16. října komunální volby, ze kterých vzešlo zastupitelstvo obce pro příští čtyřleté volební období. Svoji kandidaturu nabídlo 20 kandidátů, každý na vlastní kandidátní listině. V minulých volbách v roce 2006 bylo kandidátních listin 12.

V obci je 576 voličů a k volebním urnám se jich ve dvou okrscích dostavilo 391, což představuje 67,88 %. V okrsku č. 1 pro Stružinec a Pohoří je 506 voličů a volilo jich 336 (66,4 %). V okrsku č. 2 pro Tuhaň s Bezděčínem je 70 voličů a volilo jich 55 (78,6 %).

Jednotlivým kandidátům rozdělili voliči hlasy takto: Blanka Vágenknechtová 331, Milan Klikar 327, Petr Vávra 262, Přemysl Šulc 209, Květoslava Těhníková 188, Petra Paličová 151, Petr Včelka 142, Tomáš Hendrych 139, Ing. Michal Vořech 130, Jiří Mašek 125, Pavel Borůvka 124,Vladimíra Váňová Šídová 123, Marie Vrkoslavová 122, Jaroslava Kopecká 110, Josef Tůma 89, Jan Ryneš 85, Miroslava Kučerová 64, Zdeňka Šafránková 57, Josef Kopecký 49 a René Tokar 10.

Do zastupitelstva obce bylo zvoleno prvních 9 kandidátů a první tři byli v zastupitelstvu i minulá volební období.

Ustavující zasedání

Na čtvrtek 11. listopadu od 18 hodin bylo řádně svoláno ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, které ze zákona připravil a do volby nového starosty řídil starosta odstupující. Zastupitelé zde mají mimo jiné povinnost složit slib, ze svého středu zvolit starostu a místostarostu, zvolit předsedy a členy ze zákona povinných výborů (finanční a kontrolní). Dále zde byl zvolen předseda školské komise a zástupce do Mikroregionu Pojizeří, kterého je obec členem.

Jelikož na post starosty byl navržen jediný kandidát Milan Klikar, bylo hlasováno veřejně zvednutím ruky a byl zvolen téměř jednomyslně on sám se zdržel. Obdobná situace byla u volby místostarosty, u nás -ky a navrženým kandidátem byla Blanka Vágenknechtová. Opět byla zvolena téměř jednomyslně, ona se zdržela. Předsedou finančního výboru byl zvolen Přemysl Šulc a členy Květoslava Těhníková a Petra Paličová. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Vávra a členy Tomáš Hendrych a Michal Vořech. Na místo předsedy školské komise byl nominován Petr Včelka. V mikroregionu Pojizeří nás bude zastupovat starosta a náhradníkem je místostarostka. I tyto všechny volby proběhly aklamací a hlasováno bylo jednomyslně.

Předání obce

Jelikož dosavadní starosta končí dnem zvolení nového, došlo v pátek 12. listopadu i k administrativnímu předání obce. Milan Klikar převzal veškerou agendu s tím spojenou, razítka, klíče a zkrátka vše s čím starosta na takovéto obci nakládá. Obec předáváme finančně zdravou s nemalým zůstatkem účtu a další finanční rezervou. Navíc nám byla na sklonku volebního období přidělena dotace z Operačního programu životní prostředí na zateplení a instalaci tepelného čerpadla v základní škole. Předpokládané náklady jsou 3 700 tis. a dotace by měla dosáhnout výše 3 200 tis. Vzhledem k tomu, že jsem do zastupitelstva již nekandidoval a s předáním obce jsem počítal, tak jsem se snažil dotáhnout i všechny „resty“, tak aby můj nástupce měl ze začátku pokud možno co nejméně starostí. Z větší části se to podařilo a to co zůstalo je určitě řešitelné a na chod obce to nemá žádný vliv.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem mým spolupracovníkům, novému zastupitelstvu a starostovi přeji hodně klidu, pohody, „všímavé“ (anonymní) spoluobčany jen v dobrém smyslu a zkrátka ať se jim daří. Mosty za sebou nepálím a v případě potřeby rád pomůžu.

Výstava advent a vánoce

Po třech předešlých velice zdařilých výstavách Vás členové ZO ČZS ve Stružinci zvou na čtvrtou výstavu s vánoční tématikou. Opět budou k vidění betlémy, adventní a vánoční výzdoby, různě ustrojené stromečky, perníčky, cukroví a zkrátka vše co k adventnímu a vánočnímu času patří. Akce se uskuteční v prostorách obecního úřadu, začíná v sobotu 20. listopadu a končí v pondělí 22. a otevřeno bude o víkendu od 900 do 1700 a v pondělí do 1500 hod. Návštěvníci budou mít možnost nákupu výzdoby.