Stružinecká drakiáda

Je to již šest let nazpátek, kdy vznikl tehdy jednorázový nápad uspořádat pro naše děti a jejich rodiče podzimní odpoledne s pouštěním draků.  Hned první rok se tato iniciativa setkala s nečekanou, velmi kladnou odezvou a tak vznikla tradice drakiád na Stránsku u Lipky. Ani letos nadšenci z řad rodičů nezklamali a za podpory velmi příjemného počasí na tento pokročilý datum uspořádali v neděli 23. října odpoledne již tradiční setkání malých i velkých vzduchoplavců. Letošní účast zřejmě i díky zmiňovanému krásnému počasí však překonala všechny dosavadní ročníky. Podle střízlivých odhadů se zúčastnilo na 120 návštěvníků. Čekalo na ně vzorně připravené občerstvení v podobě teplých i studených nápojů i možnost opéci si vuřta na připraveném ohni. Za to patří veliký dík především dobré duši všech ročníků drakiád – paní Jaroslavě Cermanové. Pro děti byly připraveny samozřejmě také sladké ceny. Škoda jen, že někteří rodiče si odvedli své ratolesti domů dříve, aniž si tyto ceny vyzvedli.   Opět nás také potrápil nejdůležitější článek takovéto akce, totiž vítr. Nebylo to rozhodně poprvé, co foukal z jihovýchodních směrů a tedy přes les. Účastníci byli však natolik zdatní a šikovní, že se i s tímto problémem povětšinou úspěšně vypořádali.  Chtěl bych z tohoto místa moc poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání zdařilého odpoledne i těm příchozím, kteří tuto možnost se svými dětmi využili. Nezbývá, než se už teď těšit na další, již sedmý ročník, u kterého nevylučujeme pro neblahé zkušenosti s větrem uspořádání v jiné, vhodnější lokalitě.

Divadelní představení přepeřských ochotníků

Od doby návštěvy pražského Válkova kočovného divadla, které se u nás zastavilo na své štaci v létě r. 1999 se dvěma představeními – jednou veselou pohádkou pro děti a druhou komedií pro dospěláky,  se ve Stružinci opět naživo hrálo. Tentokráte se o to zasloužili ochotníci z Divadelního souboru Sokol Přepeře, kteří si pro nás připravili komedii o dvou dějstvích „Dívčí válka“. Pod mistrovským režijním vedením Ladislava Johana st. a místního rodáka Josefa Vojtíška (býv. Stružinec  č.p. 11 ) se rozehrála veliká podívaná na malém jevišti, která přilákala více jak 90 diváků. Komu není cizí „ ringočechovský“  ironický a parodický humor na historicky známé osnově s mnoha více než současnými odkazy, musel si v sobotu 5. listopadu v sále obecní tělocvičny přijít opravdu na své. Je až neuvěřitelné, co všechno se nechá zahrát na tak omezeném prostoru, jakým obec disponuje.  Časté výbuchy smíchu a potlesku ze zaplněného hlediště sice možná drobně rušily průběh představení, určitě však byly tím nejspontánnějším a upřímným oceněním všech zúčastněných protagonistů.

Renovace velké zasedací místnosti OÚ ve Stružinci – 2.část.

Po jarní rekonstrukci malé zasedačky na OÚ nastoupila na začátku měsíce listopadu firma MOPOK p. Koťátka z Prachova na plánovanou výměnu podlahové krytiny i ve velké zasedací místnosti OÚ. Při této akci se zároveň vzpomnělo na letité přání Zahrádkářů a Tvořilek k umístění dřevěných lišt pod stropem k možnosti jednoduchého připevňování nejrůznějších exponátů při pravidelných každoročních výstavách pořádaných v těchto prostorách našimi spolky. Pro pokládku nového lina bylo nutno i dočasné odpojení a vystěhování obou akumulačních kamen a před finální výmalbou došlo i k zasekání a skrytí ovládacích kabelů od termostatů. Vše muselo proběhnout ve vzájemné posloupnosti, protože již o víkendu 19. – 21. listopadu je plánován křest renovovaných prostor  v podobě hojně navštěvované výstavy z níže uvedené pozvánky:

Pozvánka na výstavu

ZO ČZS ve Stružinci Vás tímto co nejsrdečněji zve na tradiční  výstavu  – Advent a Vánoce na které se představí  opět široká škála betlémů, adventní a vánoční dekorace a výzdoby. Výstava proběhne v sobotu 19. a v neděli  20. listopadu od 900 – 1800 hod. a v pondělí 21. listopadu od 800 – 1500 hod.  Doufám, že se v novém prostředí bude líbit jak vystavovatelům, tak i návštěvníkům.

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo Obce Stružinec zve všechny spoluobčany na pravidelnou podzimní besedu, která se uskuteční dne 24. listopadu od 1800 hod. v sále obecní tělocvičny. Na programu bude tradičně celkové zhodnocení letošního roku i výhled na rok příští. Neopomenutelnou součástí bude samozřejmě i prostor pro připomínky a náměty veřejnosti k práci OZ.

Pozvánka na setkání s našimi seniory

S velkým předstihem díky termínům vydávání tohoto periodika bych chtěl pozvat jménem celého zastupitelstva naše seniory na tradiční předvánoční odpolední posezení. Proběhne v sobotu 10. prosince a o část programu se opět postarají frekventanti naší mateřské a základní školy.

Blahopřání

V měsíci listopadu slaví svá významná životní výročí paní Jaroslava Kynčlová z Pohoří a Marie Morávková ze Stružince Srdečně blahopřejeme!