Zateplovačka budovy OÚ dokončena

Každému, kdo alespoň občas míjí budovu hasičské zbrojnice a OÚ ve Stružinci jistě neuniklo, že s blížícím se koncem října dokončovací práce stavebního zateplení nabíraly na tempu. Možná, že pro někoho se objem prací, krytý lešením a bezpečnostní sítí nezdál tak rozsáhlý, zvláště když výměna oken a montáž zateplovacího systému proběhla poměrně rychle. Natažení nové fasády však nutně předcházelo osazení vnějších parapetů, montáž nových sekčních vrat a instalace nového hromosvodu. Časově náročné bylo ale hlavně vyřešení detailů v oplechování nového střešního pláště a jeho kotvení k fasádě. Samotná „čistá“ již byla dílem několika málo dní.

Až po možném zbourání lešení kolem celé stavby bylo možno začít s finálními terénními úpravami podél objektu včetně zpevněných ploch na severní a východní straně. I když projekt počítal s navrácením shodného živičného povrchu na těchto plochách, z obavy na reakci pokládané teplé balené se zateplovacím polystyrénovým systémem jsme po dohodě s technickým dozorem přistoupili k náhradě za zámkovou dlažbu. Ta skýtá na pokládku mimo srovnatelných finančních nároků i lepší možnost budoucího jednoduchého vyrovnání povrchu při případném sesedání vykopaného (a následně řádně zhutněného) podloží. Několik málo nepříznivých dní z pohledu počasí řemeslníci využili k dokončovacím pracím na dveřních a okenních špaletách v přízemí. Finální tečku za celou vnější rekonstrukcí objektu udělal „žulový“ marmolit na celistvém soklu. Posledními činnostmi před závěrečným úklidem bylo navrácení závětří k hlavnímu vchodu, vnějšího osvětlení, osazení nových informačních vývěsek i úřední desky zpět na budovu. Po dohodě s lomnickou pobočkou České pošty došlo i k drobné změně v umístění poštovní schránky. Pro velkou složitost dostatečně pevného ukotvení přes zateplovací vrstvu polystyrénu byla schránka přemístěna z rohu OÚ na dřevěné trámy autobusové čekárny u Stařiny.

Přes problémy se včasným a plynulým zásobováním potřebným materiálem a technologickými prvky k provedení zateplení (způsobené mimo jiné i velkým objemem evropských financí, směrovaných letos, na konci plánovacího období, do této podporované oblasti), se firmě OBIS z Nové Paky v souladu s podmínkami dotačního fondu i uzavřenou Smlouvou o dílo podařilo včas celé dílo dokončit. Stejně jako v případě loni dokončeného zateplení budovy ZŠ a MŠ, ani tentokrát nedošlo u firmy OBIS ke snahám o navýšení konečné smluvní ceny o možné vícepráce, což svědčí nejen o precizně zpracované a konkurenceschopné cenové nabídce, ale i o solidnosti zhotovitele.

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo Obce Stružinec zve všechny spoluobčany na pravidelnou podzimní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek dne 28. listopadu od 1800 hod. v sále obecní tělocvičny. Na programu bude zhodnocení letošního roku i rámcový výhled na rok příští. Velký prostor bude opět věnován připomínkám a námětům z řad veřejnosti k práci celého OZ.

Pozvánka na výstavu

ZO ČZS ve Stružinci pořádá tradiční výstavu Advent a Vánoce v zasedacích prostorách Obecního úřadu ve Stružinci. Na výstavu betlémů, adventní a vánoční dekorace a výzdoby jste co nejsrdečněji zváni v sobotu 23. a neděli 24. listopadu v době od 900 do 1800 hodin a v pondělí 25. listopadu od 800 do 1500 hodin. Vystavené dekorace budou i k zakoupení, vstupné je dobrovolné.

Pozvánka na patchworkové adventní ladění

Baví Vás ruční práce? Rádi překvapujete své známé vlastnoručně vyrobenými drobnostmi? Chcete si vyzkoušet práci se šicím strojem a doposud jste nenašli odvahu? Přijďte mezi nás.  Rády přivítáme všechny zájemce i zájemkyně na  patchworkovém adventním ladění

v sobotu 7. prosince 2013 od 9 do 16 hodin v budově  Obecního úřadu ve Stružinci.

Budete mít možnost vyzkoušet si práci na šicím stroji, vyrobit si vánoční drobnosti, pobýt v kolektivu stejně spřízněných duší. Zároveň s adventní šicí dílnou bude probíhat prodej patchworkových výrobků, textilních drobností i látek.

Na všechny se těší „Stružinecké tvořilky“.

 

      Blahopřání

V měsíci listopadu slaví svá významná životní výročí paní  Marie  Morávková  a Milada Mikulová, obě ze Stružince          

                            Srdečně blahopřejeme!