Ustavující zasedání zastupitelstva
V souladu se všemi zákonnými lhůtami – při nepodání návrhu na soudní přezkoumání průběhu nebo výsledků komunálních voleb – se ve čtvrtek 6. listopadu konalo i ve Stružinci ustavující zasedání nově zvoleného 7-mi členného zastupitelstva. Na něm se za účasti 18 občanů veřejně (aklamací) volilo nové vedení obce i další orgány samosprávy na následující volební období. Jelikož se u nás dodržela tradice volby samostatných kandidátů, mohlo být povolební uspořádání plně odrazem přímých volebních výsledků, zveřejněných již v minulém čísle LN.
Jak u občanů, tak i u nově zvolených zastupitelů obhájili post starosty Milan Klikar a místostarostky Blanka Vágenknechtová. Předsedou 3-členného finančního výboru byla zvolena Květoslava Těhníková, jeho členy pak Petra Paličová a Blanka Vágenknechtová, 3-člennému kontrolnímu výboru bude předsedat Petr Vávra, za členy byli zvoleni Tomáš Hendrych a Josef Tůma ml.
Podzimní drakiáda
V sobotu 18. října odpoledne se za pomoci ochotných rodičů a pod záštitou OÚ ve Stružinci uskutečnil již 9. ročník tradičního nesoutěžního odpoledne v pouštění draků bez rozdílu kategorií. Po předchozích kladných zkušenostech se létalo opět na louce „na Kaliku“ nad řadovkami u fotbalového hřiště, která je nejen blíže k centru obce a lehce dostupná, ale i větrné podmínky jsou výrazně příznivější, než v bývalé lokalitě pořádání drakiád – u lipky na Stránsku.
Pořadatelé měli i letos šťastnou ruku při výběru termínu. Ač byl téměř celý předcházející týden ve znamení deště a přeháněk, v sobotu se setkání malých i velkých vzduchoplavců konalo za podpory slunného, teplého a velmi příjemného počasí s ohledem na toto pokročilé datum.
Zřejmě i to mělo vliv na letošní rekordní návštěvnost, přestože veledůležité „větrné koně“ mohli určitě běžet o něco rychleji. Podle střízlivých odhadů se během odpoledne přišlo pochlubit se svými létajícími výtvory více jak 65 dětí, ať již s rodičovským, nebo i prarodičovským doprovodem, celkem téměř 200 návštěvníků. Čekalo na ně malé terénní občerstvení, vzorně zajištěné opět paní Cermanovou, připravený oheň k opečení vuřta „na klacku“ a pro všechny příchozí děti také drobné odměny za předvedený výkon.
Chtěl bych z tohoto místa moc poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání velice zdařilého odpoledne i všem těm příchozím, kteří tuto možnost se svými dětmi využili. Nezbývá, než se už teď těšit na další, jubilejní 10. ročník.

Čištění vodovodního rezervoáru
V druhé polovině října došlo k plánované výměně hlavních ovládacích šoupat vodovodního řadu ve Stružinci jak na čerpacím, tak na rozvodném výstupním potrubí u bazénu na Kolářáku. V zájmu minimálního omezení dodávek vody pro občany byly za provozu již koncem prázdnin v rámci přípravných prací vyměněny zkorodované přírubové šrouby k budoucí snazší a rychlejší demontáži dožilých uzávěrů. Podmínkou proveditelnosti zmiňované opravy byl ale prázdný rezervoár. A zde se nabízel prostor pro ještě jeden nezbytý úkon k udržení trvale jakostní pitné vody jako dosud. Bude-li již nutno bazén vyprázdnit, měl by se po čase i vymýt od jemných usazenin s čerpanou vodou přicházejících. Po dohodě se stružineckými hasiči se nakonec podařilo termínově sladit obě odborné činnosti při jednom sobotním přerušení dodávky vody do spotřebiště (sobota byla vynucena s ohledem na provoz v naší MŠ a ZŠ). Vedeni známým údajem o průměrné denní spotřebě vody v obci a objemu vlastního bazénu došlo již ve středu odpoledne k vypnutí čerpadel, aby nebylo nutné všech cca 300 m3 načerpané a upravené vody bez užitku vypouštět. Velice těžko se ale odhaduje, jak zareagují lidé na ohlášené budoucí přerušení dodávky vody, v jakém rozsahu se předzásobí a jak se to projeví v „průměrné“ denní spotřebě. To všechno bylo neznámou, ale odhad v načasování vyšel na výbornou. V sobotu ráno byl bazén skutečně prázdný a práce se rozběhly souběžně jak na výměně obou hlavních uzávěrů, tak na čištění rezervoáru. Zatímco pro zkušeného „vodáka“ p. Jiránka byla výměna ovládacích šoupat v podzemních šachtách sice časově náročnou a namáhavou, ale díky pečlivé přípravě, přeci jen rutinou, na partu stružineckých hasičů ve složení Míra Hásek, Milan Dufek, Lukáš Sekera, Pepa Kopecký a Míla Jór čekalo mnoho nečekaných úskalí.
Již přístup do vlastní nádrže po 7-mi metrovém žebříku, opřeném o mokré železo a kluzké betonové dno, vyžadoval maximální opatrnost. Nečekanou komplikací byla i složitá komunikace mezi pracanty pro velice špatnou akustiku na dně kulatého betonového prostoru. Přesto si velice rychle poradili s uvolněním zalehlého odkalovacího ventilu i s odstraněním mnoha již nevyužívaných, nepotřebných potrubí, spuštěných v minulosti dodatečně do vodárny. Až poté došlo k důkladnému, dvojnásobnému omytí stěn i dna desinfekčním roztokem. Zbývalo dostat se bezpečně ven a uzavřít odkalovací ventil v armaturní komoře. Již chvíli po poledni byla čerpadla opět spuštěna a spotřebiště se začalo postupně plnit vodou. Závěrečnou prací během odpoledne bylo ještě  nutné odvzdušnění a odkalení všech větví vodovodního řadu, čímž velice náročný den pro všechny zúčastněné skončil a dodávka vody pro občany byla úspěšně obnovena.
Jak je z popsaného snad patrno, nejednalo se o žádnou maličkost a náklady na provedení této nutné opravy a údržby by u najaté odborné vodárenské firmy jistě dosahovaly několika desítek tisíc korun. Takto provedené práce svépomocí jsou nejen podstatně levnější, ale troufám si odhadnout i rychlejší. Velké poděkování proto patří nejen všem zúčastněným aktérům, ale i občanům za pochopení při omezení dodávky vody.

Nabídka zaměstnání
nabízíme volné pracovní místo učitelky 1. stupně ZŠ ve Stružinci na 0,18 úvazku, a to od 1.1. 2015
Požadavky: – bezúhonnost
– pedagogické vzdělání (Mgr.)
– praxe vítána
Informace na tel. 481 672 351 nebo osobně – po: 7,15 – 8,45 hod, čt: 10,00 – 13,00 hod.

Pozvánka na besedu
Zastupitelstvo Obce Stružinec zve všechny spoluobčany na pravidelnou podzimní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek dne 27. listopadu od 1800 hod. v sále obecní tělocvičny. Na programu bude kromě představení nového složení ZO i zhodnocení letošního roku a rámcový výhled na rok příští. Velký prostor bude opět věnován připomínkám a námětům z řad veřejnosti k práci celého ZO.
Pozvánka na výstavu
ZO ČZS Vás co nejsrdečněji zve ve dnech 22. až 24. listopadu na připravovanou tradiční prodejní výstavu s adventní a předvánoční tématikou do prostor obou zasedacích místností obecního úřadu ve Stružinci. Veškeré dekorace, výzdoby a další umě zhmotněné nápady budou přístupné o víkendu od 9.00 do 1700 hodin, v pondělí 24. 11. od 800 do 1200 hod.

Blahopřání
V měsíci listopadu slaví svá významná životní jubilea pan Ivo Jiránek a paní Marie Morávková, oba ze Stružince a paní Vlasta Macháčková z Tuhaně
Srdečně blahopřejeme!

Prosím ještě o poděkování do společenské kroniky

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli 24. října naposledy rozloučit s naším nejdražším, panem Stanislavem Šafaříkem. Děkujeme za květinové dary, slova útěchy a písemně projevenou soustrast.
Zarmoucená rodina