Poděkování ZŠ a MŠ Stružinec

V pátek 22. 12. 2017 se děti za doprovodu členů mysliveckého sdružení „Pavlenka“ vydaly na vycházku do lesa.   Ve svých batůžcích nesly dobroty pro zvířátka, které vždy zanechávají u krmelce. Letos byla vycházka obohacena o poutavý výklad myslivců a ukázky práce loveckého psa, jenž nás také doprovázel.

Vyvrcholení celého předvánočního dopoledne bylo u ohně, opečených vuřtů a teplého čaje.

Děkujeme všem členům mysliveckého sdružení, nejen za jejich volný čas, který věnovali dětem,

ale i za finanční zajištění celé akce! Přejeme vám hodně „loveckých“ úspěchů v roce 2018 !

Do nového roku 2018 přejeme všem hodně zdraví, pohodu a hodně vzájemného mezilidského porozumění. Děkujeme všem, kteří přispěli škole sponzorským darem či podali pomocnou ruku v případě potřeby.

Děkujeme zřizovateli za vstřícnost a značnou finanční podporu rozvoje naší malé školy.

Kozáková, ředitelka ZŠ a MŠ

Přístavba tělocvičny dokončena

Plně v souladu s dodatečným smluvním závazkem dodavatele (fy. Staving s.r.o., Valdice) byla ve středu 20. prosince (dva dny před termínem) předána obci dokončená Přístavba tělocvičny. Píšu-li dokončená, mám na mysli kompletní vnitřní prostory s podlahovou dlažbou, topením, osvětlením, elektroinstalací, výmalbou. Je pochopitelné, že žádné vnitřní vybavení předmětem dodávek nebylo a díky vánočním svátkům se do dosud nezkolaudované stavby ani žádné vybavení nestihlo pořídit. Bude tedy ještě letos z kraje roku na kreativitě sokolů a možná i hasičů, jak při svých tradičních plesech a bálech s novým prostorem naloží a k jakému účelu jej využijí.

Do zahájení stružinecké „plesové sezóny“ byla časově vypjatá a náročná hlavně renovace stavební (i podzimní) vlhkostí vzedmutá parketová podlaha samotného sálu, se kterou parketář p. Zimola započal v pondělí 8. ledna. Po jeho více jak týdenním úsilí zbývalo do plánovaného sokolského plesu už jen pár dní na nahrazení demontovaného obložení z jedné zdi sálu směrem k rybníku, ale hlavně na generální úklid celého objektu po skončení všech „prašných“ řemeslných procesů tak, aby mohl sloužit příchozím plesovým hostům. V době uzávěrky LN nemohu více, než věřit členům a příznivcům TJ, že vše stihnou ke spokojenosti své i všech příchozích.

Chybějící venkovní dokončovací terénní úpravy okolo základů, nové jímky a vstupního schodiště si počasí na dodavateli vynutilo odložit až na jarní měsíce (po slehnutí výkopů a oschnutí terénu). Po finálním dokončení a s postupným dovybavením nových prostor věřím, že tato nemalá investice poskytne na dlouhá léta komfortnější zázemí jak pro sportovní, tak hlavně společenské aktivity našich občanů a spolků.

Pozvánka na ples

V sobotu 20. ledna od 20-ti hod. pořádá Tělovýchovná jednota Sokol spolu s oddílem kopané v prostorách obecní tělocvičny tradiční Sokolský ples. K tanci a poslechu zahrají osvědčení „HOGO FOGO“ z Lomnice n. Pop. Pořadatelé se vynasnaží připravit tradiční tombolu i malé občerstvení v dosud provizorních, nevybavených prostorách nové přístavby sálu k Vaší maximální spokojenosti. Srdečně zvou stružinečtí Sokolové!    

     Blahopřání

V lednu slaví své významné životní jubileum paní Hana Mňuková z Pohoří

                            Srdečně blahopřejeme!