Legislativní hrozba z PS PČR

Z podnětu Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), zajišťující svými členy cca 90% služeb nakládání s odpady pro obce a města v ČR, bylo zastupitelstvo obce Stružinec na svém únorovém zasedání informováno o neveřejně připravované, účelové změně zákona o odpadech, která má být nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací návrh zákona o odpadech. Bez možnosti otevřeného veřejného připomínkování, bez jakékoli analýzy dopadů na obce a města, bez možnosti vypořádání oprávněných připomínek, apod.

Připravuje se tím něco jako „Druhá fotovoltaika“ – nejprve lobbistická změna zákona s cílem citelného zdražení a umožnění realizace jinak ekonomicky nereálných technologií s přenesením budoucích nákladů, v tomto případě především na obce a města a jejich občany. Základním cílem účelového poslaneckého pozměňovacího návrhu je opakovaně prosadit razantní zdražení skládkovacích poplatků z dnešních 500,- na 2.000,-Kč/t, jejímiž plátci jsou obce a města, potažmo jejich občané. Důvodem je úzký lobbistický zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů. Třídění a recyklace, doporučovaná ze strany EU a úspěšně se v naší zemi rozvíjející, takové navýšení vůbec nepotřebuje.

To však veřejně sdělováno není, protože to je obtížně obhajitelné. Namísto toho je za důvod účelově označována potřeba rychlého zákazu skládkování v ČR. A to k roku 2024 s lichým odkazem na Evropskou unii. Legislativa Evropské unie žádný takový zákaz nezná. Navrhuje pouze omezení skládkování komunálních odpadů na 10% k roku 2030 (případně 2035). To je racionální a pozitivní přístup, neboť skládkování je skutečně třeba omezit. Obce a města přitom i dle údajů MŽP dlouhodobě snižují množství odpadů ukládaných na skládky. Od sledovaného roku 2009 nenarůstala výše zákonného poplatku za skládkování a přes to se v ČR podařilo každoročně redukovat množství skládkovaných komunálních odpadů z původních 64% (2009) na současných 45% (2016). Za sedm let postupné snížení o 19%. V absolutní hodnotě je to odklon více než 1 milionu tun odpadů ze skládek do jiných technologií, bez potřeby dodatečného daňového zatížení obcí a měst, jakožto původců odpadů. Ve vztahu k ambicí evropské legislativy na omezení skládkování na10% v roce 2030, či 2035 lze tedy dospět kladením důrazu na nastavený trend třídění, úpravu, recyklaci a další využívání odpadů a jejich zapojením do ideálu oběhového hospodářství bez takto razantních ekonomických tlaků investorů těch nejnákladnějších technologií, které budou navíc ve finále s největší pravděpodobností ovládány „nečeskými“ vlastníky.

 

Bazárek

Ve dnech 10.-11.února proběhl ve stružinecké sokolovně „Sousedský bazárek“. Vzhledem k malé propagaci šlo spíše o nultý ročník. Kromě oblečení byly nabídnuty také domácí potřeby, knihy apod. Díky bezplatnému zapůjčení prostor byl drobný výdělek věnován stružinecké škole, neboť i organizaci této akce si vzaly na starost dvě pracovnice s několika rodinnými příslušníky.

Jelikož se ozývaly kladné hlasy, příští akci se budeme snažit více propagovat. Těšíme se na vaši účast. Pomůžete sobě i ostatním!                                                     PaedDr. Z. Kozáková, ředitelka ZŠ a MŠ Stružinec

 

 

Lípa na Váze pokácena

Mokrý a „blátivý“ průběh letošní zimy nám dlouho neumožňoval provést potřebnou asanaci lípy na křižovatce „na Váze“. Předpokladem k úspěšnému pokácení byla možnost zajet s technikou na vhodný soukromý pozemek za chodníkem pokud možno bez velkých terénních škod a navíc při minimálním víkendovém silničním provozu.

S blížícím se předjařím, kde již nešlo spoléhat na výrazné zlepšení „zimního“ počasí (které ale nakonec nečekaně přišlo) jsme k asanaci přistoupili v sobotu 17. února odpoledne. Promyšlený technologický postup si vynutil nejprve ochránit těleso chodníku před promáčknutím padajícím kmenem, což zajistily dvě klády napříč ve směru žádoucího pádu. Dále bylo třeba „donutit“ lípu padnout do jediného možného směru. S ohledem na zdravotní stav stromu a zkušenosti s minulými lípami u ZŠ se nedalo spoléhat na tomto exponovaném místě jen na klínování v hlavním řezu, protože to je účinné pouze ve zdravém dřevě. Zde musel pomoci i lanový úvazek v koruně a lesní traktor s navijákem. Tuto techniku a samozřejmě i její obsluhu zajistil z TS v Lomnici p. Tomáš Hendrych. Kácečem se na chvíli (a rád) stal Milan Klikar. V okamžiku, kdy bylo vše připraveno k pokácení nám přijela ochotně pomoci s krátkodobou uzavírkou silnice lomnická hlídka Policie ČR. Vše nakonec proběhlo úspěšně a strom padl beze škod do žádoucí lokality. Obnažený pařez plně potvrdil vážné poškození kořenového systému dřevokaznými houbami, jak bylo mimo jiné uvedeno i v dendrologickém posudku ing. Zuzany Fišerové.

Blahopřání

V měsíci březnu slaví své významné životní jubileum paní Marie Kobrlová z Pohoří.

                                             Srdečně blahopřejeme!