Dětský karneval

Na druhé dubnové sobotní odpoledne připravili stružinečtí hasiči v obecní tělocvičně u rybníka pro naše nejmenší Dětský karneval. Soudě podle velkého počtu příchozích byla dočasná absence takového programu pro děti u nás zřejmě citelná, neboť přilákala cirka 35 dětí s rodičovským i prarodičovským doprovodem.

V průběhu karnevalu bylo spousta písniček, tancování a soutěží, kde děti získávali sladkosti a na konci každé dítě dostalo balíček + malý dárek.

Celá akce se dle ohlasu velice povedla a utvrdila nás v tom, že je to správný směr a určitě v tom chceme i nadále pokračovat.

Velký dík patří všem, kteří se na této akci podíleli a také chci poděkovat obci za finanční pomoc a ostatním sponzorům, díky kterým odcházeli děti velice spokojeni a z úsměvem ve tvářích, což je asi to nej, co si můžeme přát.

Za SDH Stružinec Jaromír Hrubý

I vedení obce považuje jakoukoliv aktivitu, směrovanou k našim nejmladším za velice prospěšnou a chvályhodnou, která zasluhuje všestrannou podporu. Proto bych chtěl jeho jménem poděkovat i já všem pořadatelům v čele s Jaromírem Hrubým, díky jehož osobní iniciativě a nápaditosti se celé zdařilé odpoledne uskutečnilo.

Bez podobně obětavých lidí by totiž jen vhodné prostory a jakýkoliv finanční příspěvek dětský úsměv nevykouzlily.

Revitalizace stružineckého rybníka

Jako nezbytný podklad pro zpracovávaný projekt odbahnění vodní plochy byl na základě objednávky obce v pondělí 24. dubna ing. J. Frankem a ing. M. Hausmanem z firmy TESAŘÍK A FRANK – GEODETICKÉ PRÁCE, s.r.o. z Neratovic zaměřen výškopisný a polohopisný plán vodní plochy na p.p. 278/3 a 278/6 a jejího okolí dle specifikace zadavatele a projektanta.

Bylo zaměřeno okolí vodní plochy, propustky vedoucí do a z vodní plochy a části potoka. Aby ale mohly být zaměřeny výškové body pevného dna a dále výška nánosu bahna v témže místě v samotné vodní ploše, bylo třeba vybavit geometry nějakým plavidlem. Sami vlastní pouze nafukovací čluny, které se však v našich podmínkách zdály nevhodné pro možné protržení o naplavený materiál. Proto jsme sháněli k zapůjčení loďku raději plechovou či laminátovou s plochým dnem a malým ponorem. Vcelku překvapivě jsme neuspěli ani u okolních hasičů, ani v lomnických Technických službách, ale ani u spolku košťálovských rybářů. Nakonec nám ochotně a nezištně vypomohl nadšený rybář p. Šír ze Semil se svojí soukromou veslicí, sloužící mu k zakrmování potencionálního rybího loviště.

Porovnáním digitálních modelů měřeného profilu dna a měřené úrovně nánosu bahna v programu ATLAS DMT byla vypočtena kubatura sedimentu bahna. Do výsledné kubatury byl přičten objem mělčiny zarostlé náletovou zelení ( 115 m2) a zároveň nebyl započítán objem ostrůvku. Výsledný objem sedimentu bahna ve vodní ploše v současnosti vychází na 1446 m3.

Pohořské zábavy

Poměrně zásadní změnu dozná letošní první tradiční zábava na letním parketu na Pohoří v režii místního SDH. Po znatelném odlivu návštěvníků v posledních letech, způsobeného zřejmě nejen velkým množstvím obdobných letních zábav v okolí, ale i nevyzpytatelným počasím, přicházejí s výraznou změnou formátu a pojetí celé své akce. Mnohé napoví již samotný název:

POHOŘÍ FEST 2017.

V sobotu 24. června 2017 od 17,30 hodin do 02,30 hodin budou pořadatelé lákat do svého areálu návštěvníky na vystoupení hned 5-ti kapel. V podvečer se jako první představí MORČATA NA ÚTĚKU, které vystřídají DE BILL HEADS. Následovat bude ALIBI ROCK a ENOLA GAY. Nad ránem celý hudební maraton uzavře kapela SOUMRAK.

Na takový „nářez“ rocku zůstává vstupné velmi příznivé – 200,- Kč na místě a 150,- Kč v předprodeji na e-mailu: sdhpohori1951@seznam.cz.

To ale není vše, co by mělo návštěvníky přimět k návštěvě. Pro kapely bude vybudováno nové pódium, pro případ nepříznivého počasí bude celý areál zastřešen pomocí párty stanů a tradičně skvěle zajištěné občerstvení bude doplněno o slosování vstupenek o ceny v čele s dvěma 50l KEG sudy Kozla 11o a dalšími hodnotnými cenami.

Pořadatelé z SDH Pohoří již učinili a v rámci možností nadále činí maximum pro Vaši spokojenost a již nyní se těší na Vaši návštěvu!

Blahopřání

V měsíci květnu slaví svá významné životní výročí paní Hana Junková, Jaroslava Dufková a pan Štěpán Tokar, všichni ze Stružince.

Srdečně blahopřejeme!