Expanzní záměr košťálovského kamenolomu II.

Dnes bych se chtěl krátce vrátit k článku v minulých LN a uvést na pravou míru několik minule jen odtušených, neověřených nepřesností.

Poté, co lomnické ZM zveřejnilo zápis ze svého jednání dne 18.4.2018 musím upřesnit, že od společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. nebyla na lomnickou radnici doručena žádost o odprodej či pronájem zájmové části lesního pozemku v majetku města, ale „jen“ podnět ke změně Územního plánu pro daný lesní pozemek, který by na něm umožňoval potřebné ukládání těžebního odvalu. Odhlédneme-li od procesní stránky podaného podnětu, vyžadující prioritně souhlas města jako vlastníka s pořízením změny ÚP, je na této cestě ještě mnoho neznámých a proměnných. V režimu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu k němu přistupují všechny dotčené orgány státní správy a jejich stanoviska k záměru Změny ÚP vyžadují znatelně mnoho času, přičemž se značně nejistým výsledkem a možným následným mnohočetným dohodovacím řízením. Nicméně z pozice starosty dotčené obce vnímám stále celou věc jako první krok k budoucímu dosažení pro nás nepřijatelného cíle.V tomto kontextu se mi sice před unáhleným jeví lepší, ze zápisu vyplývající odložení případného rozhodnutí až novému vedení města po podzimních komunálních volbách, je ale třeba naše stružinecké, ostře záporné stanovisko k této jižní variantě rozšiřování košťálovského kamenolomu v budoucnu důsledně prosazovat i u něj a nenechat se „ukolébat“ předpokládanou zdlouhavostí celého procesu.

 

Místní poplatky obci

I letos využiji prostor v LN k připomenutí, že splatnost místních poplatků (pes, odpady) je i letos do konce května. Výše poplatku dle OZV obce se pro letošek nemění a je stanovena za prvního psa na 150.- Kč a každého dalšího na 200.-Kč, za odpady na 400.- Kč na obyvatele (rekreační objekt) a rok. Na základě těchto OZV a nového daňového řádu může obecní úřad jako správce poplatků zvýšit tento až na trojnásobek v případě, že nebude zaplacen včas.

Zároveň upozorňujeme na provedený  další odečet spotřebované vody na přelomu dubna a května. V současnosti by měli mít ideálně všichni odběratelé uhrazeno minimálně vodné z podzimního odečtu k zamezení kumulace plateb.

 

Letošní pozvánky do letního areálu na Pohoří:

Sobota 16. června 2018

POHOŘÍ FEST 2018 (2. ročník, pořádá SDH POHOŘÍ)

Zahrají: MORČATA NA ÚTĚKU, ALIBI ROCK, VAŤÁK, TŘI SÉGRY revival Banda, NUKTEÁRNÍ HOVADA

Sobota 21. července 2018

Taneční zábava (pořádá MS Pavlenka)

Zahrají: WANASTOWI WJECY revival, VAŤÁK, SUFFERING SOULS

Sobota 18. srpna 2018

Taneční zábava (společně pořádají SDH Pohoří +MS Pavlenka)

Zahrají: TAMPELBAND + WIX

 

Pozvánka na „Tuhaňský pohár“

Sbor dobrovolných hasičů v Tuhani zve všechny příznivce požárního sportu i širokou veřejnost na 32. ročník „Tuhaňského poháru“, který se uskuteční v sobotu 19. května od 13. hod v areálu SDH u restaurace Tuhaňka.

Jedná se tradičně o první klání, započítávané do letošních bojů o Pohár OSH Semily 2018

Bohaté občerstvení pro všechny přítomné bude vzorně připraveno!

 

 

     Blahopřání

V měsíci květnu slaví svá významná životní výročí paní Ludmila Kobrlová a Marianna Pospíšilová, obě ze Stružince

                                                                           Srdečně blahopřejeme!