Hurá na prázdniny!

Konec měsíce června přinesl žákům stružinecké školy nejen mnoho příjemných činností, školní výlet, kino, stopovanou, sportovní den, večerní putování s rodiči, ale především ohodnocení jejich celoroční práce. Děti po celý rok s chutí pracovaly, učily se, pomáhaly a hrály si.

Všichni se nyní rozprchli užít si zasloužené volno. Poslední prázdniny si užije 10 dětí, kteří odcházejí do 5. ročníku lomnické školy: Petr a Michal Barochovi, Natálie Dlouhá, Natálie Kerhartová, Lukáš Kordík, Simona Klikarová, Šárka Podzimková, Terezie Stránská, Anna Štuková, Adéla Ťukalová. Přejeme jim mnoho úspěchů a nových kamarádů!!!

Poděkování patří bezesporu všem rodičům a obci jako zřizovateli za celoroční spolupráci a podporu. Všem přejeme hezké prožití letních dnů a v září se těšíme na shledanou!!!

 

Demografický vývoj – výhled naplněnosti základní školy do roku 2022

 

Školní rok             2018/19             2019/20               2020/21                   2021/22

 

1.třída                    7                         3                           3                              6

 

2.třída                    2                         7                           3                               3

 

3.třída                    6                         2                           7                              3

 

   4.třída                      4                         6                           2                               7

  

Celkem žáků ZŠ       19                       18                         15                            19

 

Povolená kapacita základní školy je 28 žáků, ve školní družině 26 žáků.

V přehledu od roku 2018 nejsou zohledněny případné odklady školní docházky nebo

úbytek či přírůstek dětí jiným způsobem.

 

Poděkování vychovatelce a družinářce Lence Budinové za celoroční etapovou hru:

Putování dětí za českou historií

Děti ze stružinecké školní družiny se po celý školní rok díky pečlivě připravené etapové hře seznamovaly s českými pověstmi a dávnou historií naší země.

Společně vystoupaly na pomyslnou horu Říp, kde se setkaly s praotcem Čechem, s Kazi , Tetou a Libuší plnily úkoly, hádanky a ochutnávaly bylinkové čaje.

S Bivojem prověřily svoji fyzickou zdatnost a závodily se Šemíkem.

Jako poselstvo kněžny Libuše putovaly s běloušem za Přemyslem Oráčem, který je přivítal chlebem a solí a promluvil k nim staroslověnštinou.

Vyvrcholením celé akce byla večerní dobrodružná stezka s rodiči plná úkolů a her, při kterých si děti ověřily své nově nabyté znalosti.

Na děti v cíli čekala nejen věcná odměna, ale i posezení u táboráku.

Věříme, že pocit vlastenectví a sounáležitosti s předky si děti ponesou i v dalším životě.

L.Budinová, vychovatelka školní družiny

Pozvánka :

MS Pavlenka Vás srdečně zve v sobotu 21. července do areálu letního parketu na Pohoří, kde pořádá v pořadí druhou letošní letní taneční zábavu. Od 20-ti hodin se zde prostřídají ve své hudební produkci Wanastowi Wjecy revival, Kabát revival – Vaťák a Suffering Souls. Nenechte si ujít nejen bezva muziku, ale i vynikající mysliveckou kuchyni! Srdečně zvou pořadatelé.

Blahopřání

V měsíci červenci slaví své významné životní jubileum paní Božena Pecová a pánové Milan Dufek a Oldřich Vondrák, všichni ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!