Přivítání v novém roce 2019

Dovolte, abych vás přivítal v novém roce 2019

Minulý rok přinesl spoustu změn a tou nejzásadnější byla změna zastupitelstva obce a starosty obce, tak jak jsem vás o tom již informoval v předchozím čísle.

V letošním roce se budeme snažit dokončit některé akce, které již předchozí končící zastupitelstvo nemohlo dokončit.

Nové zastupitelstvo se v lednu bude hlavně zabývat sestavením návrhu rozpočtu pro rok 2019, kde největší akce určitě bude koupě bytového domu č. p. 144 od bývalé společnosti Ekosev s.r.o..

Dále se budeme zabývat dopravní problematikou a stavem komunikací ve Stružinci, nedostatkem vody v Tuhani a dalšími neméně důležitými body.

 

Zimní údržba

Letošní začátek roku není oproti jiným nijak zvlášť výjimečný, kromě toho, že je to první rok čtyřletého období současného zastupitelstva. Zima, na kterou si mimochodem stěžují každý rok někteří občané, ještě neukázala svoji sílu a doufejme, že ani neukáže. I letos zajišťuje zimní údržbu firma ZEOS Lomnice, středisko Stružinec a o čistotu chodníků jsme oslovili pana Vladimíra Malého. Pokud pominu takové drobnosti, jako je zahrnutý plot apod., musím říci, že traktoristé s pluhy zvládají svou práci velice dobře a to samé platí i o chodníku.

Závěrem, bych chtěl poděkovat všem, kteří se na zimní údržbě jakýmkoli způsobem podílejí, a těm ostatním za trpělivost a shovívavost.

 

Hasičský Ples

Tak jako každý rok tak i letos pořádají Stružinečtí hasiči 19. 1. 2019 od 20:00hod v obecní tělocvičně hasičský ples. K poslechu a tanci bude hrát tak jako v předchozích letech skupina HOGO – FOGO.

 

Blahopřání

V lednu slaví své významné životní jubileum paní Milena Srnová, Eva  Kopáčková a pánové Petr Kopáček, Václav Jelínek a Vladimír Šída ze Stružince a paní Zdeňka Šafránková z Bezděčína. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!