Jak jsme volili

Tak jako v celé zemi, i ve Stružinci a v Tuhani proběhly ve dnech 5. a 6. října řádné komunální volby. S koncem mandátu je zde na místě poděkovat všem členům končícího zastupitelstva za jejich práci a úsilí pro rozvoj celé naší obce v uplynulém volebním období.

O místa v sedmičlenném zastupitelstvu obce se nakonec ucházelo 13 řádně zaregistrovaných kandidátů na kombinovaných kandidátkách.        Pořadí kandidátů v absolutních číslech pouze podle preferenčních malých „křížků“ by dopadlo následovně: Petr Vávra (222 hlasy), 2. Jaromír Hrubý (190 hlasů), 3. Bohuslav Chlumský (183 hlasy), 4. Přemysl Šulc (182 hlasy), 5. Zuzana Scheyerová (169 hlasů), 6. Petra Paličová (165 hlasů), 7. Jaroslav Otmar (159 hlasů),    8. Michal Borůvka (157 hlasů), 9. Petr Váňa (151 hlas), 10. Jaroslava Kopecká (135 hlasů), 11. Jan Ferstl (110 hlasů), 12. Petr Včelka (106 hlasů), 13. Jan Kobr (89 hlasů)

Postavením dvou společných kandidátek (ANO 7x a MS Pavlenka 2x) proti čtyřem jednotlivcům dochází k nutnosti přepočtu – shodou okolností 2.018 – odevzdaných platných hlasů na mandáty, a to podle celosvětově nejužívanější d’Hondtovy metody. Podle ní konečné výsledky do ZO dopadly následovně:

1.) Petr Vávra

2.) Jaromír Hrubý

3.) Bohuslav Chlumský

4.) Přemysl Šulc

5.) Zuzana Schreyerová

6.) Michal Borůvka

7.) Petr Váňa

V dalším pořadí se pak umístili:

8.) Petra Paličová

9.) Jaroslav Otmar

10.) Jaroslava Kopecká

11.) Jan Ferstl

12.) Petr Včelka

13.) Jan Kobr

Ačkoliv je známo, že d’Hondtova metoda je lehce disproporční ve prospěch velkých stran, myslím, že více výsledek ovlivnili sami voliči, kteří na volebním lístku ze 7 možných uchazečů v průměru zaškrtli jen necelých 5,5 kandidáta.

Volební účast u nás zůstává potěšitelně vysoká. Pro srovnání – v posledních volbách v r. 2014 přišlo k urnám v obou našich volebních okrscích celkem 346 z celkových 573 oprávněných voličů, což představuje 60,38% oproti republikovému průměru 44,46%.

Letos ve Stružinci a na Pohoří bylo v seznamu 488 voličů a odvolilo 313 občanů, tj 64,1%, v Tuhani s Bezděčínem volilo ze 79 oprávněných voličů 54 občanů, čímž dosáhla volební účast dokonce 68,4%. Celkově za oba okrsky si přišlo vybrat své nové zástupce 367 voličů, což je potěšitelných 63,72% oproti republikovému průměru 47,34%.

Doufám, že důvěru občanů nově zvolení zastupitelé nezklamou.

Září v MŠ

Září v mateřské škole jsme i letos společně se školáky tradičně zahájili podzimním odpolednem na školní zahradě. Počasí přálo a děti společně s rodiči plnily jednotlivé disciplíny např. slalom s bramborami v kolečku, okusování jablíčka na provázku, poznávání zvířátek, skákaly v pytli, skládaly puzzle a vyráběly bramborová tiskátka. Po soutěžení je čekala zasloužená odměna. Šikovné maminky přinesly spoustu různých vlastnoručně napečených dobrot /moc děkujeme/a paní kuchařka upekla báječné bramboráky. U společného čaje či kafíčka se den pomalu blížil ke konci a nás hřál pocit, že je ještě hodně rodičů, kteří strávený čas se svými dětmi nepovažují za ztracený.

Užíváme si nadále krásných podzimních dnů a každý pátek vyrážíme na oblíbené turistické výlety s batůžky po Stružinci a jeho okolí. Pozorujeme změny v přírodě a těšíme se na „Babí léto“.                                                                            Paní učitelky z MŠ Stružinec

Podzimní úklid

Tradičně na konci října obec poskytne svým občanům opět možnost bezplatné likvidace všech svých odpadů prostřednictvím SD i mobilního svozu. O sobotách 20. a 27. října budou na SD ve Stružinci (v areálu dílen ZEOSu) přijímány veškeré druhy odpadů od místních občanů bezplatně, a to v době od 9.00 do 13.00 hodin. Navíc se v sobotu 27. října uskuteční mobilní svoz odpadů osvědčenou formou „rotujících“ kontejnerů. Níže zveřejňujeme pro zájemce závazný rozpis časů a stanovišť:

Časový rozvrh pro podzimní mobilní svoz odpadů: 

So 27. 10. 2017     Stanoviště 

9,00 – 9,15 hod  Pohoří u vrtu

9,15 – 9,30 hod  Pohoří u Dostálů

9,30 – 10,00 hod  Stružinec u rybníka

10,00 – 10,30 hod  Stružinec u školy

10,30 – 11,00 hod  Stružinec pod Hůrkou

11,00 – 11,15 hod  Bezděčín u kapličky

11,15 – 11,30 hod  Tuhaň u Tuhaňky

11,30 – 11,45 hod  Tuhaň u bývalé fy. Krejto

Možnost odevzdání nebezpečných i ostatních odpadů, vyřazeného elektra, kovových odpadů …

Nepřijímají se odpady od podnikajících subjektů, odpady spalitelné a kompostovatelné!!

O sobotách 20. 10. a 27. 10. bude otevřen „Sběrný dvůr“ a to od 09,00 – 13,00 hod, kde mohou občané bezplatně odevzdat své odpady.