Ohlédnutí za skončeným volebním obdobím

Podzimní komunální volby ukončily funkční období téměř celého současného zastupitelstva. Je na místě se trochu pozastavit a zkusit zhodnotit uplynulé 4-leté období jako celek. Spousta věcí se povedla, je stále ale mnoho věcí, které lze zlepšovat. Není mi v tomto listu dáno tolik prostoru, abych mohl vyjmenovat všechny uskutečněné investice do obecního majetku – k tomu ostatně sloužily pro zájemce pravidelné Besedy s občany i zveřejňované Informace z každého jednání ZO, nicméně několik nejdůležitějších akcí bych zde rád zmínil.

Mezi asi nejužitečnější investice patří etapově rozložené opravy místních asfaltových komunikací po obci, které téměř všechny kryje nový kalový zákryt Slurry Seal, a to jak ve Stružinci, na Pohoří i v Tuhani. Bezprašného povrchu se dočkalo i prostranství (parkoviště) u základní školy, zpevněna byla cesta naproti k Dufkovým. Pracovalo se však i na cestách „prašných“, a to hlavně v Tuhani. Zpevněna a odvodněna byla cesta k Láskovým u Zeleného háje a nově byla vybudována cesta okolo p. Císaře k Floumovým, včetně směny pozemků pod ní. I Bezděčín se dočkal úpravy prostranství u kontejnerů a nového povrchu cesty k Chlumským a před elektrickým sloupem VVN. Ve Stružinci patřilo k evergreenům udržení sjízdnosti na cestě do Blatin. Do této oblasti bych ještě přidal zpevněnou plochu za budovou OÚ, či ořez zeleně podél obecních cest v Tuhani.

Nemalé finance byly směrovány i do budovy naší ZŠ a MŠ ve Stružinci. Za poslední období byly v MŠ renovovány sociálky včetně obkladů, v šatně i v herně bylo původní sololitové ostění nahrazeno sanační paropropustnou omítkou a tyto prostory vybaveny novým nábytkem. Přibyly nové herní prvky i na školní zahradě, bezpečnost dětí zvyšuje instalované zábradlí u chodníku. Na budově školy byl proveden statický posudek krovu, na jehož základě bylo vyměněno několik poškozených kleštin a doporučena zvýšená úroveň odvětrávání půdních prostor, kterou zajišťuje nainstalovaná větrná turbína Lomanco. Nový nátěr dostala i plechová střešní krytina.

Kromě běžné údržby a oprav jsme investovali i do obou obecních vodovodů. Ve Stružinci byl prodloužen vodovodní řad z Cikánky ke Šlajchrtovým pro možnost napojení dalších 4 odběrných míst. Pohořský vodovod přišel koncem roku 2016 o svůj zdroj v podobě zkolabování cca 65 let starého ocelového pažení hlubinného vrtu. V rekordně krátkém čase, během kterého bylo potřeba vodu do pohořského vodojemu dovážet, se však podařilo zajistit dodávku vody z nového vrtu do téhož prameniště, čímž byla zachována věhlasná kvalita pohořské vody. I když nový mělčí vrt nemá již to artézské napětí původního vrtu hlubinného, takže se musí do bazénu čerpat. Ke zvýšení požární bezpečnosti na Pohoří byl dále vyměněn dožilý a hlavně netěsný nadzemní hydrant pod bývalým kravínem a zřízen nový podzemní hydrant u letního parketu napájený z výtlačného potrubí. K požární bezpečnosti obecně jistě přispívá nainstalované dálkové ovládání rotační sirény ve Stružinci, napojené přímo na krajské operační středisko v Liberci, nákup vozidlové radiostanice pro požární jednotku obce či třeba oprava požární nádrže pod Hůrkou.

Na obecních budovách bylo pamatováno například na zednické opravy nadstřešních částí komínů domu č.p. 22 na Pohoří a na Tuhaňce, na nové závětří u vstupních dveří č.p. 178 ve Stružinci, na nová okna v bytě pí. Ťukalové či v pohořské společenské místnosti, na nové vstupní dveře do Tuhaňky. Po předčasným skonem p. Gaubmanna prošel zásadní renovací i obecní byt v č.p. 178 před jeho dalším pronajmutím.

Ani místa posledního odpočinku nezůstaly v minulém období bez povšimnutí. V Tuhani na hřbitově obec k 70-tému výročí konce 2. světové války financovala výrobu a osazení pomníku našim odbojářům, na Pohoří došlo na „generálku“  oplocení včetně vstupní kované brány a zásadní redukci přerostlých thůjí.

Obecně si taktéž cením i udržení poplatku za likvidaci odpadů pro občany na 400,-Kč/poplatníka a rok při stále rostoucích nákladech svozových firem. Dalším kladem je při nemalých investicích do obecních vodovodů udržení ceny vodného na 25,-Kč/m3 , která stále patří k záviděníhodným cenám v širokém okolí.

Bylo by ještě mnohé hodno zmínit, třeba nový kabelový rozvod místního rozhlasu ve Stružinci a na Pohoří, nebo rozšíření úsporných LED svítidel do veřejného osvětlení na Cikánce a na Nouzovce, ale nejvýraznějšími investicemi minulého vedení obce, vryté do tváře naší obce přeci jen asi patří výstavba chodníku od Sv. Jana Nepomuckého k rybníku, renovace střechy s křížem, krovu a nová fasáda zvonice za OÚ a přístavba sálu obecní sokolovny. S trochou snad omluvitelné lidské pýchy musím nakonec uvést i dokončenou revitalizaci stružineckého rybníka, která sice stála nemálo „papírového“ i fyzického úsilí, ale výsledek se zachovaným ostrůvkem a přístupovou lávkou na něj alespoň mému oku lahodí.

Nejen za tento neúplný výčet obecních aktivit, ale i za další neuvedené činnosti bych chtěl upřímně poděkovat všem členům bývalého zastupitelstva, kteří  se valnou měrou podíleli na celém chodu obce v posledních 4 letech, za jejich dochvilnost na jednání ZO a konstruktivní přístup k projednávaným záležitostem, v neposlední řadě i za podporu mé osoby.

Závěrem mých osmiletých příspěvků do tohoto periodika mi dovolte vyslovit přání, aby se novému zastupitelstvu v čele se starostou Jaromírem Hrubým dařilo úspěšně realizovat všechny svoje ideje a plány ve prospěch rozvoje našich obcí, se kterými do svých funkcí přicházejí. Ať Stružinec, Pohoří, Tuhaň i Bezděčín zůstanou dobrým místem pro život.

Milan Klikar

 

Pozvánka

Stružinecké tvořilky zvou všechny příznivce „krásných zbytečností“ na výstavu a adventní tvořivou dílničku, která proběhne pouze v neděli 25. listopadu 2018 od 9 do 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Stružinci. Prohlédnout si můžete patchworková díla, adventní dekorace i několik betlémů. Řada výrobků bude k prodeji nebo si můžete vyrobit vlastní. Máme připravenou vlastnoruční výrobu drobností z textilu i jiných materiálů, které zkrášlí váš adventní interiér. Těšíme se na všechny – děti, rodiče i prarodiče. Přijďte s námi prožít příjemnou předadventní neděli a naladit se na vánoční svátky!

 

Blahopřání

V listopadu slaví své významné životní jubileum paní Milada Mikulová a pan Ladislav Brožek ze Stružince a pan Zdeněk Láska z Tuhaně.

Srdečně blahopřejeme!