Seznámení se ZO a jejich pozice

Je měsíc listopad za námi a díky tomu, že se změnilo skoro celé zastupitelstvo obce, mimo p. Petra Vávry, dovolte, abych nové zastupitele představil a uvedl jejich pozice v zastupitelstvu.

Po volbách do obecního zastupitelstva proběhlo ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce.

Toto ustavující zasedání bylo řádně svoláno na čtvrtek 1. listopadu od 18 hodin, kde mají zastupitelé mimo jiné povinnost složit slib a ze svého středu zvolit starostu, místostarostu a také předsedu a členy finančního a kontrolního výboru.

O všech postech se hlasovalo aklamací (veřejně zvednutím ruky) a byli zvoleni:

jako starosta obce se stal Jaromír Hrubý, který nahradil stávajícího starostu p. Milana Klikara, který již v letošních volbách nekandidoval, místostarostou se stal p. Petr Vávra, který nahradil také již nekandidující pí. Blanku Vágenknechtovou.

Dále do pozice předsedy finančního výboru byl zvolen p. Přemysl Šulc a členy jsou pí. Ing. Zuzana Schreyerová a p. Bohuslav Chlumský

Do pozice předsedy kontrolního výboru byl zvolen p. ing. Petr Váňa a členy jsou p. Michal Borůvka a p. Bohuslav Chlumský.

Tím skončilo ustavující zasedání zastupitelstva obce a já si dovolím za všechny zvolené slíbit, že uděláme vše, aby naše obec dobře fungovala a i nadále se rozvoj ubíral směrem, který byl započat v minulých volebních obdobích.

Také chci tímto poděkovat celému předchozímu zastupitelstvu a hlavně bývalému panu starostovi za jeho 8letou dobře odvedenou práci.

 

Beseda

 

Hned na začátku nového volebního období se zastupitelstvo obce rozhodlo udělat již tradiční besedu z občany.

Tato beseda byla netradiční, a to hned ve dvou věcech. Zaprvé jsme se rozhodli rozdělit lokality a to na Tuhaň s Bezděčínem, kam dorazilo 16 občanů a druhá lokalita byla Stružinec a Pohoří kde se sešlo 30 občanů. Musím konstatovat, že to byl krok správným směrem, jelikož se to projevilo i na velmi hojné účasti, za což jsme byli velice rádi. Druhá věc, kterou jsme udělali, bylo to, že jsme nechtěli lidem slibovat něco, co bychom nemohli třeba ani splnit, proto jsme se rozhodli se pouze představit a nechat hlavně mluvit naše občany co se jím zde nelíbí a co by chtěli změnit.

Díky těmto krokům jsme se dozvěděli spoustu důležitých věcí, které by naši občané chtěli změnit nebo zlepšit a za to jsme velice rádi a myslím si ne jen já, ale i celé zastupitelstvo že to nejsou věci, které by se nedaly realizovat.

Závěrem chci poděkovat všem občanům za to, že se této besedy zúčastnili a měli spoustu podnětů k zamyšlení.

 

 

Sváteční víkendy ve Stružinci

 

První akce proběhla již koncem listopadu a to v neděli 25 listopadu v prostorách obecního úřadu ve Stružinci místními Tvořilkami.

Obecní úřad provoněla adventní výzdoba jimi uspořádané výstavy. Spoustu návštěvníků mělo možnost shlédnout několik betlémů. Dále zde byl vánoční stromek ustrojené do slaměných, háčkovaných a perníčkových ozdob, k vidění byly i sešívané ozdoby a ubrusy tzv. patchwork. Nechyběly adventní věnce, svícny, vánoční cukroví, vánočky apod.

V dílničce tvořilek si děti mohly samy vyrobit nějakou tu ozdobu. Zkrátka je až neuvěřitelné, kolik je mezi námi šikovných lidiček a všem, kteří se na této velice zdařilé akci podíleli, patří veliký dík.

V sobotu 8. prosince dobrovolní hasiči ve Stružinci připravili pro naše děti a rodiče Čertovskou veselici, kde nechyběla dětská diskotéka a soutěže o ceny. Na konci každé dítě dostalo balíček a drobný dárek. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velký dík.

V sobotu 8. prosince se také uskutečnilo v Tuhani u restaurace Tuhaňka, již druhé rozsvěcení stromku za přítomnosti Mikuláše, anděla a čerta. Celou akci potrhlo zapálení prskavek a zpívání koled. Celou akci se podařilo uspořádat hlavně díky paní Křížkové, za což jí velice děkujeme a doufáme, že u toho i nadále vydrží.

Druhou neděli adventní připravili zastupitelé v místní tělocvičně u rybníka předvánoční setkání pro naše seniory. Sál byl pro naladění atmosféry vánočně vyzdoben, program připravily učitelky a děti základní školy. Besídka se moc povedla a naše děti sklidily zasloužený potlesk. Účinkující pak odměnil sám Mikuláš. Po zbytek odpoledne až do večera k tanci a poslechu hrála kapela KOLOSEUM pana Opočenského a nechybělo i malé občerstvení. Podle ohlasů se setkání vydařilo a líbilo a všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli, touto cestou moc děkuji.

 

Blahopřání

V prosinci slaví své významné životní jubileum paní Marie Otmarová a  Dana Vojtíšková ze Stružince. Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme!

 

Na závěr mně dovolte, abych jménem svým, jménem zastupitelstva obce Stružinec a obecního úřadu popřál všem krásné, klidné a pohodové Vánoce, veselý a ve zdraví prožitý konec roku a do toho nového hodně štěstí, zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.