Plánované investiční akce

Začátkem roku 2019 se zastupitelstvo obce zabývalo přípravou rozpočtu a investičními akcemi pro letošní rok.

Hned na začátek musím konstatovat, že spoustu akcí, které pro tento rok plánujeme, vzešla hlavně od vás občanů na listopadové besedě s občany, za což jsme velice rádi a děkujeme.

Naše hlavní a asi největší investice letos je koupě bytového domu č. p. 144 a jeho postupná rekonstrukce.

Neméně důležité kroky budou směřovat i do restaurace Tuhaňka, která to velice potřebuje.

Další investice bude určitě do našeho místního vodovodu. Abychom ušetřili na energiích, plánujeme postupně vyměnit současné osvětlení za levnější a modernější LED svítidla, která ušetří i náklady spojené s údržbou. Nemalou část našich financí budeme muset dát na opravy našich obecních domů a cest.

Připravujeme také investovat do pohodlí našich občanů, a to například osazením několika lavičkami a rozmístěním odpadkových košů tak, aby se zlepšila čistota naší obce.

Myslíme i na zimu, a proto bychom chtěli také naši hlavní silnici rozsvítit po dobu vánočních svátků a doufáme, že dojde i k slibovanému rozsvěcení vánočního stromku.

Akcí máme připraveno mnohem více, ale všechny se vyjmenovat nedají a nerad bych na nějaké neméně důležité zapomněl, a proto jsem vyjmenoval hlavně ty, které by měly být vidět.

Závěrem bych chtěl od vás občanů slyšet další nápady, jak zlepšit žití u nás v obci na další besedě s občany, která proběhne na jaře.

 

Koupě bytového domu č. p. 144 a jeho další záměr

Jsem rád, že se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce koupi bytového domu č. p. 144 od firmy Ekosev s.r.o., o který jsme měli velký zájem nejen z hlediska umístění budovy, ale také z hlediska využitelnosti. Slyšeli jsme i spoustu kritiky, ale to nás od koupě této nemovitosti nijak neodradilo a hlavně díky informacím, které jsme měli, jsme dělali vše pro to, aby se zde neobjevila ubytovna pro zahraniční občany, jak tomu bylo jedním ze zájemců plánováno.

Náš zájem o tuto nemovitost byl hlavně z vidiny vybudování slibované prodejny, pro kterou v současné době sháníme nájemce.

Po rekonstrukci horní části budovy plánujeme vytvořit zde několik bytů a v bývalých skladech bychom chtěli vytvořit prostory pro další zájemce, ohledně různých služeb pro naše občany.

Rádi bychom všem chtěli dokázat, že koupí tohoto bytového domu jsme neudělali chybu a je ku prospěchu všech.

 

Plesová sezona ve Stružinci + další akce

Plesy jsou v plném proudu a tak jak jsem vás informoval v minulém čísle, jako první zde byl ples, který pořádali Stružinečtí hasiči, a to 19. 1. 2019 v obecní tělocvičně u rybníka.

Účast byla poměrně velká a celá akce se hodnotila jako velice povedená.

 

Další na řadě je tentokrát TJ Sokol Stružinec a oddíl kopané, a proto bych vás všechny rád pozval na tradiční Sokolský ples, který se uskuteční 16. 2. 2019 od 20:00 hod. v obecní tělocvičně. K poslechu a tanci bude hrát tak jako v předchozích letech skupina HOGO – FOGO.

 

Také bych chtěl pozvat všechny naše děti i s doprovodem do restaurace Tuhaňka na dětský karneval, který se uskuteční 23. 2. 2019 od 13:00 hod., kde si to určitě všichni pořádně užijí.

 

Trhy Tuhaň

Jako každý rok tu máme pozvání na naše oblíbené,  AUTO – MOTO – TRHY v Tuhani, které letos nezvykle začínají již 3. 3. 2019 a určitě zde bude vše, na co jsme byli doposud zvyklí a určitě tam každý najde to své. V letošním roce se plánuje 19 akcí, a to vždy v neděli

V březnu – 3. a 24.;  dubnu – 7. a 21.;  květnu – 5. a 19.;  červnu – 2., 16. a 30.;  červenci – 14. a 28.; srpnu – 11. a 25.;  září – 8. a 22.;  říjnu – 6. a 20. a poslední akce v listopadu, a to 3. a 17.

 

Statistika roku 2018

K 31. 12. 2018 měla obec 706 obyvatel (Stružinec 553, Pohoří 59, Tuhaň 88, Bezděčín 6); z toho 359 mužů a 347 žen.

Dětí do 18 let bylo 132 (70 chlapců a 62 dívky), občanů nad 60 let bylo 205 (117 žen a 88 mužů).

V loňském roce se narodily 3 děti : Tomáš Bittengl, Vladimír Martinec a Ronja Kašparová.

Navždy naše řady opustilo deset spoluobčanů : Jana Topinková, Marie Kyselová, Jaromír Roubíček, Miloslav Hásek, Marie Bláhová, Jaroslava Vrkoslavová, Božena Pecová, Jiří Dlouhý, Božena Davidová a Bořivoj  Vojtíšek.

K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 21 obyvatel a 14 se odstěhovalo.

Nejstarší občankou je paní Miluše Bláhová.

 

Ve Stružinci – Bláhová Miluše a Vondrák Oldřich

V Tuhani – Macháčková Vlasta a Hlava Arnošt

Na Pohoří – Kynčlová Jaroslava a Hašek Otakar

 

Blahopřání

V únoru slaví své významné životní jubileum paní Veronika Ťukalová, Věra Bláhová, Zdeňka Mašková, Vlasta Válková a pan Oldřich Kašpar ze Stružince, paní Jaroslava Dostálová z Pohoří a pan Jiří Vrkoslav z Tuhaně. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!