Hospodaření obce v roce 2018 a rozpočet 2019

Tak jako v předchozích letech, tak i v roce 2018 hospodařila obec Stružinec velice zodpovědně.

V roce 2018 byly příjmy 12.499.901 Kč a výdaje dělaly 13.148.961 Kč, což činilo schodek ve výši 649.060 Kč, který byl narovnán dobrým hospodařením předchozích let.

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl dle zákona zveřejněn na úřední desce, následně byl schválen na únorovém zasedání zastupitelstva. Předpokládané příjmy očekáváme ve výši 11,635 tis. Kč a předpokládané výdaje 12,745 tis. Kč. Schodek ve výši 1,109 tis. Kč bude financován plusovým hospodařením předchozích let.

Hlavním příjmem bude opět podíl na státem vybraných daních 9,915 tis. Kč. U poplatků za odpad a ze psů by měla obec vybrat 315 tis. Kč, výše vodného se nemění a příjem by měl činit 550 tis. Kč. Příjmy z nájemného a ostatní drobné příjmy zůstávají obdobné jako v loňském roce.

Hlavní výdaje jsou, jak jsem psal už v minulém čísle restaurace Tuhaňka – 1,000 000 Kč, vodovod – 900 tis. Kč, koupě a rekonstrukce č. p. 144 – 3,200 tis. Kč, postupná revitalizace osvětlení – 600 tis. Kč, obecní cesty – 1,050 tis. Kč a další.

 

Poplatky v naší obci

Upozorňujeme občany, že mají do konce května povinnost uhradit obci poplatek za odpad a poplatek ze psa. Tyto poplatky lze zaplatit buď převodem mezi účty po předchozí dohodě s paní účetní, která na email zašle veškeré informace nebo v hotovosti na OÚ. Poplatky se letos vybírají v nezměněné výši: za odpad 400 Kč na osobu v jednom domě (max. 5 obyvatel na dům) a ze psa 150 Kč. Zároveň připomínáme, že se stále vybírá vodné, které bylo odečteno v  listopadu, další odečty budou probíhat v měsíci květen letošního roku.

 

 

Informovanost našich občanů

Obec pro kvalitní informovanost našich občanů v současné době má k dispozici hned několik možností. Jako hlavní informační portál využívá obecní internetové stránky www.struzinec.cz, kam dává různé aktuální zprávy a občané nám zde také mohou psát a informovat o různých podnětech, které se jím nelíbí. V záložce „kontakty“, kde se tato služba nachází, se bohužel dosud nesetkala s velkým zájmem ze strany občanů. Dalším zdrojem informací je místní rozhlas, který zde je již řadu let a funguje naprosto bez problémů, díky kvalitní údržbě. Místní občané jsou na informace z rozhlasu velice zvyklí a neumím si představit, že bychom ho kvůli modernizaci měli rušit. I přes tyto kvalitní služby se ZO shoduje na tom, že je to v dnešní moderní době nedostačující, a proto se rozhodlo tyto služby zkvalitňovat a zlepšovat i tím, že přidá další informační služby.

Prvním krokem, který již proběhl, bylo spuštění Facebookových stránek, kterými chceme zapojit i naši mládež do dění v naší obci.

Nově máme ještě v plánu zřízení mobilního rozhlasu. Tato služba nebude nahrazovat stávající místní rozhlas, ale bude podpůrným prostředkem pro ty, kteří nebudou mít možnost slyšet z nejrůznějších důvodů hlášení. Služba přes mobilní telefon bude pouze na dobrovolnosti občanů, kdy svým souhlasem potvrdí zařazení telefonního čísla do databáze. Mobilní rozhlas není žádná novinka a už spousta obcí ho používá a já věřím tomu, že my se mezi ně připojíme také a místní občané o tyto služby projeví zájem.

Doufáme, že těmito kroky se přiblížíme ještě více občanům.

 

Akce v březnu

Kromě našich tradičních Auto – Moto – Trhů v Tuhani na Nouzovce, které se naplánovaly na neděli 3. a 24. března, vás chci ještě pozvat na další dvě akce, které proběhnou tento měsíc a na akce konané hned začátkem měsíce duben.

První z nich je pozvání na již druhý SOUSEDSKÝ VÝPRODEJ, který proběhne 16. a 17. 3. 2019 od 9:00 hod v místní tělocvičně u rybníka.

Jako druhá akce je určena pro naše nejmenší a tak se 23. března od 14:00 hod. uskuteční další ročník dětského karnevalu, který pořádá místní SDH Stružinec taktéž v tělocvičně u rybníka.

 

Stružinecké tvořilky zvou všechny příznivce kreativního tvoření, patchworku a krásných zbytečností na již jedenáctý ročník výstavy „Jaro a Velikonoce“, která proběhne pouze v sobotu 13. dubna 2019 v době od 9:00 do 17:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stružinci.

Tímto bych vás chtěl všechny na tyto akce rád pozvat.

 

Fotbal ve Stružinci

Fotbalisty TJ Sokol Stružinec čeká jarní část OP Semilska. Do té vstoupí v sobotu 6. 4. 2019 od 16:30 hodin, kdy přivítají na domácím hřišti vedoucí tým soutěže SK Studenec. Naši borci mají co napravovat, vzhledem k tomu, že se po podzimní části nacházejí na 10., tedy předposledním místě tabulky, s pouhými 9 body. Proto jsou pro stružinecký tým priority jasné, co nejrychleji se vzdálit od sestupových příček.                      -pv-

 

 

Blahopřání

V březnu slaví své významné životní jubileum paní Vlasta Vaníčková, Zdeňka Šídová, Jozefa Hloušková, Alena Vávrová a pánové Vlastimil Šviha, Jaroslav Peškar, Vladimír Kysela ze Stružince a pánové Jiří Mašek a Václav Kovář z Tuhaně. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!