Mateřská škola Stružinec Vás srdečně zve k ZÁPISU dne 14.5.2019

 

Zveme všechny rodiče dětí, kteří hledají pro své ratolesti menší školku s rodinnou atmosférou, se vstřícným přístupem a se zaměřením dětí k přírodě a pohybu. Naši školku navštěvují děti ve věku od 2,5 do 6 let. V jednotřídní smíšené třídě se děti učí vzájemné ohleduplnosti, komunikaci, navzájem si pomáhají a motivují se. Preferujeme pobyt venku a v přírodě.  Pravidelně pořádáme páteční turistické výlety do okolí. Děti se zábavnou formou seznamují s přírodou, učí se správně využívat její dary (př. výroba pampeliškového medu, sběr přírodnin, výroba bylinkových mýdel, čajů, atd.). Navštěvujeme také kulturní akce, divadelní i loutková představení a výstavy.

Mezi další pravidelné akce patří: bramborové odpoledne, návštěvy solné jeskyně, plavecký kurz, kurz bruslení v Lomnici nad Popelkou, drakiáda, Barborka, čertovské dopoledne, Mikuláš , pečení a zdobení cukroví, vánoční besídka pro rodiče, oslava Vánoc, kuchařská školička, maškarní rej, oslava prvního jarního dne, velikonoční barevný týden, Den Země a recyklohraní, pálení čarodějnic, bylinkohraní, hry v lese, starání se o lesní zvěř, oslava Dne matek a Dne dětí,  sportovní den, hry na školní zahradě, celodenní výlety, atd. Na závěr školního roku již tradiční pasování předškolních dětí na školáky a tématické přespávání ve školce.

V případě zájmu prohlédnout si naši mateřskou školu volejte 481 67 23 51.

Těšíme se na Vás a srdečně zveme nejen stružinecké rodiče k ZÁPISU, který se koná dne 14.května od 9.00 do 15.30 hod. S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Volný pohyb psů v obci

Chtěl bych rád připomenout všem pejskařům, že v naší obci je platná OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stružinec.

Proto bych chtěl požádat všechny pejskaře o dodržování této vyhlášky, jelikož se poslední dobou množí stížnosti od občanů na psy toulající se po obci, kteří převrací popelnice, znečišťují a obtěžují naše okolí.

 

Dubnové akce v obci

Kromě tradičních Auto – Moto – Trhů v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 21. dubna a následně 5. května, vás chci ještě pozvat na další akce připravované tento měsíc.

Jako první z nich je pozvání na Stružineckou kopanou, ve které se naši fotbalisté pokusí napravit nepovedený vstup do jarní části Okresního přeboru a na dalším utkání před domácími fanoušky se představí 20. 4. 2019 proti mužstvu Sokol Mříčná a na začátku května 4. 5. 2019 proti mužstvu Jiskra Libštát

 

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé poslední dubnový večer na tradiční „pálení čarodějnic“ do areálu fotbalového hřiště. Na tuto každoroční pořádanou akci TJ bude opět připraveno výborné občerstvení z udírny i ostatní pochoutky z kiosku, včetně studených a teplých nápojů. Začátek je v 19 hod, k zapálení ohně dojde po setmění, cca v 19.45 hod.

 

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční jarní besedu, která se uskuteční ve středu 24. dubna od 17 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ ve Stružinci pro místní občany a ve čtvrtek 25. dubna od 17 hod v Tuhani v Restauraci Tuhaňka. Na programu budou ve zkratce informace o výsledku hospodaření obce v loňském roce a seznámení s prioritami na letošní rok. Velký prostor bude opět rezervován pro připomínky, náměty a postřehy příchozích v plodné a aktuální diskusi, na kterou bychom rádi všechny pozvali.

 

 

 

Provoz SD

Upozorňujeme občany, že od začátku dubna je Sběrný dvůr ve Stružinci otevřen již opět každou sobotu s tím, že o první sobotě v měsíci je to v době od 9.00 do 13.00 hodin, každou další sobotu je otevřeno od 9.00 do 11.00 hodin. Můžete zde bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel. Nevytříděný směsný a velkoobjemový odpad jsou ve SD zpoplatněny dle platného ceníku za likvidaci

 

Likvidace odpadů

Jako každoročně, i letos na jaře poskytne obec svým občanům ve spolupráci s fy. GWS s.r.o. možnost likvidace všech domovních odpadů včetně nebezpečných, velkoobjemových i elektroodpadů a kovů následujícím způsobem:

O sobotách 27. 4. a 4. 5. 2019 budou ve sběrném dvoře přijímány v době od 9.00 do 13.00 hodin od našich občanů všechny odpady z domácnosti bezplatně. Navíc o víkendu – v sobotu 27. dubna projede obcí po známých stanovištích i osvědčený rotující kontejner. Pro zájemce poskytujeme závazný přehled časů mobilního svozu na jednotlivých stanovištích:

 

Časový rozvrh pro jarní rotující kontejner v r. 2019
So  27. dubna 2019
Stanoviště

9,00 – 9,15 hod
Pohoří u vrtu

9,15 – 9,30 hod
Pohoří u Dostálů

9,30 – 10,00 hod
Stružinec u rybníka

10,00 – 10,30 hod
Stružinec u školy

10,30 – 11,00 hod
Stružinec pod Hůrkou

11,00 – 11,15 hod
Bezděčín u kapličky

11,15 – 11,30 hod
Tuhaň u Tuhaňky

11,30 – 11,45 hod
Tuhaň u bývalé fy. Krejto

=    Možnost odevzdat NO, OO, elektro, železný šrot…

= Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!

Připomenutí změny ve vývozu popelnic

Vždy na konci měsíce dubna, po ukončení topné sezóny, přechází svozová firma SKS Jablonec n. Nis. na kombinovaný 14-ti denní letní režim svozu popelnic.

Letošní letní svoz bude probíhat stejně tak jako minulý rok každý lichý týden v pátek – odpolední směna. Takže poslední dubnový vývoz proběhne 26. 4. a první vývoz v květnu bude 10. 5. 2019