17 listopad

Určitě za zmínku stojí si připomenout, co se odehrálo 17. listopadu roku 1989, tedy přesně před 30 lety, kdy došlo ke svržení komunistického režimu.

Organizace Paměti národa organizuje ve 35 městech oslavy pod názvem „Nezapomeňme“ a jejich součástí se po celé České republice 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut rozezní zvony na všech kostelích a kaplích.

Zvonění bude předcházet v 17:08 hodin vysílání z obecních rozhlasů, ke kterému se připojí i naše obec a uctí tento svátek svobody k výročí Sametové revoluce.

 

Nařízení o ZAKAZU pochůzkového a podomního prodeje v obci

Zastupitelstvo obce se na posledním zasedání, rozhodlo vydat Nařízení č.1/2019 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje v Obci Stružinec, které nabylo platnosti k 1. 11. 2019.

K tomuto kroku nás vedla skutečnost, že se v posledních dnech v naší obci objevovali neznámí prodejci, kteří nabízí různé služby a produkty.

Proto chceme požádat všechny naše občany o jejich opatrnost a obezřetnost a v případě, že vám bude někdo něco nabízet, abyste kontaktovali buď starostu, nebo přímo policii.

Na tuto skutečnost určitě budeme také informovat i prostřednictvím informativních cedulek, které budou umístěny při vjezdu do naší obce tak, jak tomu je i v jiných sousedních obcí.

 

Akce v obci

 

Drakiáda

V první polovině měsíce říjen uspořádali naši dobrovolní hasiči ve Stružinci již tradiční pouštění draků.

Díky několika akcím v okolí, které probíhaly v sobotu, se tato akce i přes drobné obavy ohledně termínu a počasí, musela přesunout na neděli.

Nakonec se tyto obavy ukázaly jako zbytečné a celou neděli svítilo sluníčko a na kopci foukal příznivě i vítr.

K našemu milému překvapení se tohoto pouštění draků zúčastnilo 70 dětí a na obloze se vznášelo spousta krásných draků, jak kupovaných tak i po domácku vyrobených.

Po celou dobu této akce se všichni dobře bavili a děti při odchodu domů za jejich účast obdržely drobný balíček k mlsání.

Všem, kdo se na této drakiádě podíleli, moc děkujeme.

 

Poslední burza

Tímto bychom vás chtěli pozvat na letošní poslední tradiční Auto – Moto – Trhy v Tuhani na Nouzovce, které je naplánováno na neděli 17. listopadu.

 

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční podzimní besedu, která se uskuteční ve středu 20. listopadu od 17 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ ve Stružinci pro místní občany a ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hod v Tuhani v Restauraci Tuhaňka. Na programu budou ve zkratce informace o výsledku hospodaření obce v letošním roce a seznámení s dalšími připravovanými akcemi. Velký prostor bude opět rezervován pro připomínky, náměty a postřehy příchozích v plodné a aktuální diskusi, na kterou bychom rádi všechny pozvali.

 

 Tvořilky zvou

Stružinecké tvořilky zvou všechny příznivce „krásných zbytečností“ na výstavu a adventní tvořivou dílničku, která proběhne pouze v neděli 24. listopadu 2019 od 9 do 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Stružinci. Prohlédnout si můžete patchworková díla, adventní dekorace i několik betlémů. Řada výrobků bude k prodeji nebo si můžete vyrobit vlastní. Máme připravenou vlastnoruční výrobu drobností z textilu i jiných materiálů, které zkrášlí váš adventní interiér. Těšíme se na všechny – děti, rodiče i prarodiče. Přijďte s námi prožít příjemnou před adventní neděli a naladit se na vánoční svátky!

 

Rozsvícení vánočního stromku v Tuhani a ve Stružinci

Restaurace Tuhaňka vás tímto srdečně zve na sousedskou sešlost při příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem a čertem, které se uskuteční sobotu 30. listopadu od 16 hodin před restaurací. Atmosféru nadcházejících svátků navodí nejen vánoční hudba, ale mimo jiné i adventní svařáček na zahřátí do vlastního hrníčku.

I Obec Stružinec zve širokou veřejnost na rozsvícení vánočního stromu ve Stružinci. Tato akce se uskuteční v neděli 1. 12. 2019 od 16:00 hod. na parkovišti u školy. Přijďte nastavit tradici. Všichni jste srdečně zváni!

 

 Čertovskou veselice

V sobotu 7. prosince od 15 hodin zvou Stružinečtí hasiči všechny děti i s rodičovským doprovodem na Čertovskou veselici, která se bude konat v sokolovně u rybníka. Odpoledne naplní dětská diskotéka a soutěže o ceny. Tematický kostým u dětí je velice vítán, každé dítě obdrží sladký dárek.

 

Setkání s našimi seniory

Zastupitelstvo obce Stružinec zve dříve narozené spoluobčany na tradiční předvánoční setkání s našimi seniory. Letos se odpolední posezení v obecní tělocvičně u rybníka uskuteční v neděli 8. prosince od 14 hodin. O program se v první části odpoledne postarají nastudovaným pásmem opět žáci naší základní školy, poté, po malém občerstvení, bude následovat hudebně zábavná produkce kapely KOLOSEUM pana Luďka Opočenského.

 

 

Blahopřání

V měsíci listopad slaví své významné životní jubileum paní Vlasta Macháčková z Tuhaně a pan Ivo Jiránek ze Stružince. Oběma srdečně blahopřejeme!