Ohlédnutí se za půl rokem od voleb

Půl roku je za námi a bylo by dobré shrnout, co se nám za tuto poměrně krátkou dobu podařilo již udělat, nebo jaké akce jsou v běhu a co se dále připravuje a doufám, že se i podaří dotáhnout v tomto roce do zdárného konce.

Jako první, čím jsem se já i celé zastupitelstvo zabývalo, bylo uspořádat tradiční podzimní Besedu s občany, kterou jsme udělali trochu netradičně a to tak, že jsme ji rozdělili do dvou částí, a to na Stružinec s Pohoří a Tuhaň s Bezděčínem, což se setkalo s pozitivním ohlasem a proto jsme se rozhodli v tomto modelu i nadále pokračovat a to samé jsme udělali i na jaře.

Tato setkání s občany nám dala spoustu podnětů a nápadů jak zvelebit, nebo zlepšit žití v naší obci.

Jako další, bylo uspořádat setkání s našimi seniory, které bylo velice příjemné i díky vystoupení dětí z naší základní školy. Celá akce se nesla v duchu Vánoc a dovolím si tvrdit, že všichni přítomní si to pořádně užili.

Kromě těchto dvou velice příjemných akcí jsme se intenzivně začali zabývat koupí bytového domu č. p. 144, který firma EKOSEV prodávala a hrozilo zde, že by nemovitost mohl koupit někdo, kdo by tu mohl udělat ubytovnu, což jsme nechtěli dopustit, jelikož takovéto indicie zde byly. I když to nebylo tak jednoduché, jak bychom si přáli, tak se nám podařilo tento dům koupit a tím si i pohlídat co s ním bude dál.

Naše myšlenka je taková, že zde zřídíme slibovanou prodejnu a také zde chceme vybudovat další byty nejlépe pro mladé rodiny s dětmi.

Hned na začátku roku 2019 jsme schvalovali rozpočet a s tím i spjaté akce, které hlavně vzešly z již zmiňované besedy s občany.

V současné době probíhá nebo se připravuje několik akcí, jako je například výměna oken v bytovém domě č.p.178, opravy místních komunikací, ať za pomoci kamene nebo známou formou Turbo, také se bude dělat i nová asfaltová cesta ve spodní části Stružince mezi domy 52 a 53 v délce 68 m.

Kupují se nové odpadkové koše nejen do autobusových zastávek, ale i po obci a tím doufáme že dojde k zlepšení čistoty a pořádku podél našich cest. Také budeme kupovat nové lavičky, které také chceme rozmístit po obci.

Již probíhá pasportizace veřejného osvětlení a v návaznosti na to začne postupná výměna starých a často nefunkčních světel za nová a úspornější, což by obci mělo přinést značnou úsporu.

Došlo k přidání nového hracího prvku a k výměně již hodně opotřebovaného hracího prvku na našem dětském hřišti pod lesem.

V neposlední řadě se také zabýváme suchým létem a zajištěním dodávek vody do restaurace Tuhaňka, která je majetkem obce a již v loňském roce došlo k vyschnutí studny a k velkým problémům.

Také se zabýváme slibovaným mobilním rozhlasem, kterým bychom se chtěli přiblížit k mladým občanům a hlavně zlepšit informovanost, tak jak jsem již psal v předchozích číslech.

Krom těchto pro obec spíše příznivých věcí, které jsou sice někdy až moc zdlouhavé, ale pro obec neméně důležité, se musím zabývat i lhostejností některých občanů, kteří si z příkopů podél silnic dělají smetiště, nebo bohužel chodí na místní hřbitovy a odcizují nebo ničí práci jiných a tím zneuctívají památku zesnulých, což já osobně považuji za lidský „hyenizmus“ a i s tím hodlám bojovat. V neposlední řadě se musím také zabývat i velkým množstvím stížností na volně se potulující psy, kteří převrací popelnice a často i ohrožují kolemjdoucí a to hlavně naše nejmenší, což také nemůžeme přehlížet a nechat bez povšimnutí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo je kolem mě a pomáhá mi tyto problémy a věci řešit, jelikož bez nich by to nešlo.

Také děkuji všem občanům za podněty a nápady k zlepšení žití v naší obci, jelikož jen kritizovat, a nebo ničit práci druhých umí každý a nestojí to tolik úsilí, jako se zapojit do snahy něco pro obec udělat a věřte mi, že je mnohem hezčí se koukat na to, jak si pomáháme, než když vidíme poničenou práci druhých.

 

Květnové akce v obci

Kromě tradičních Auto – Moto – Trhů v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 19. května a následně 2. června, vás chci ještě pozvat na další akce připravované tento měsíc.

Jako první z nich je pozvání také do Tuhaně, a to už na sobotu 18. května od 13 hod., kdy Sbor dobrovolných hasičů pořádá soutěž v požárním sportu o Tuhaňský pohár.

Jako další pozvání je na poslední domácí utkání v jarní části okresního přeboru, kdy naši Stružinečtí fotbalisté sehrají další důležitý zápas proti mužstvu Horní Branná B, a to 1. června  od 17:00 hod.

Tímto bychom vás všechny chtěli na tyto akce pozvat

 

Připomenutí změny ve vývozu popelnic

Letošní letní svoz, který bude ve 14-ti denním letním režimu, bude probíhat stejně tak jako minulý rok každý lichý týden v pátek – odpolední směna.

 

Blahopřání

V měsíci květen oslavila své významné životní jubileum Helena Fiedlerová. Srdečně blahopřejeme!