Mobilní rozhlas

 

Již v minulých číslech jsem vás informoval o tom, jak bychom se chtěli více přiblížit k mladé generaci, ale hlavně jak lépe informovat naše občany, kteří neměli možnost slyšet hlášení místního rozhlasu.  Proto bylo potřeba udělat první kroky k tomu, jak tyto služby nastartovat. Na doporučení okolních starostů, kteří tuto službu již mají a používají, jsme oslovili firmu, která se mobilním rozhlasem již dlouhodobě zabývá a je ochotná nám se vším v maximální míře pomoci s jejím zavedením v naší obci. Co proto musíme my, ale i vy udělat je velice jednoduché.

V nejbližších dnech k vám do poštovní schránky dorazí obálka s veškerými informacemi o této službě. Mimo jiné k tomu bude přiložen i formulář, který po vyplnění a odevzdání na obecním úřadu bude sloužit k tomu, abychom vás mohli zadat řádně do databáze a zasílat vámi požadované informace. Proto vás chci požádat o důkladné vyplnění. Tato poskytovaná služba není pro nikoho povinná a záleží pouze na vás, zda o ni projevíte zájem a kdy. Také chci upozornit, že v žádném případě nebude nahrazovat rozhlas, na který jste zvyklí. Jednotlivé informace o tom, co se děje v obci a jejím okolí, budete mít možnost dostávat buď pomocí stažené aplikaci do mobilního telefonu, emailem nebo pro ty, kteří nemají chytrý telefon, SMS zprávou.

Díky tomu, že mobilní rozhlas není nic nového a již spousta obci v našem okolí jej využívá, jsem rád, že se k nim také budeme moci přidat a zlepšit tím informovanost občanům, kteří o to projeví zájem.

 

Smlouva s MP Semily

 

Jelikož si spousta občanů stěžuje na rychlost a bezohlednost řidičů nákladních nebo osobních automobilů, kteří projíždí naší obcí, rozhodli jsme se podepsat smlouvu s městem Semily o poskytování služeb městské policie, která by k nám do obce měla zajíždět a měřit rychlost. Tím bychom chtěli zvýšit bezpečnost, hlavně kvůli našim dětem.

Jsem si dobře vědom, že ti co budou pokutováni za rychlou jízdu, moc s tímto naším krokem nebudou souhlasit a budou jej kritizovat, ale větší množství řidičů, kteří jsou ohleduplní a dodržují pravidla silničního provozu, tuto novinku ani nepocítí.

Věřím tomu, že dohoda s městskou policií bude účinná a bude to správný krok k bezpečnosti na silnici v naší obci. Do budoucna bychom chtěli provést ještě další kroky, tak jak jsme slibovali na besedě s občany již na podzim.

Byl bych velice rád, aby si každý uvědomil to, že když už nejsme schopni množství osobních a nákladních automobilů snížit, že budeme dělat vše pro to, abychom snížili aspoň rychlost a tím zvýšili bezpečnost.

 

Obecně závazná vyhláška – o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o rušení nočního klidu na katastrálním území obce Stružinec.

Tato vyhláška se zabývá pouze akcemi, které jsou určeny pro širší veřejnost, jako je například – příchod Nového roku, pálení čarodějnic nebo řádně nahlášené a schválené taneční zábavy. Rodinné akce a oslavy tato vyhláška nezahrnuje.

 

 

 

Červnové akce v obci

Tradičních Auto – Moto – Trhů v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 16. a 30 června.

Další akce proběhne na letním parketu na Pohoří, kde proběhne další ročník POHOŘÍ FESTu, který se uskuteční 22. června od 17:30 hod. Tuto taneční zábavu pořádají dobrovolní hasiči Pohoří a zahrají zde kapely Alibi Rock, Never Lee, Tampelband Rock a KOMUNÁL

Tímto bychom vás všechny chtěli na tyto akce pozvat.

 

 

Blahopřání

V měsíci červen oslavili své významné životní jubileum Vlastimil Palič, Libuše Kašparová, Miluše Bláhová ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!