Mobilní rozhlas

Asi se budu opakovat, ale tak jak jsem psal již v minulém čísle, začátkem července k vám do poštovní schránky dorazila nebo teprve ještě dorazí obálka s veškerými informacemi o mobilním rozhlasu. Pokud se rozhodnete tuto službu využívat, není nic jednoduššího než se držet instrukcí, které jsou na letáku a využít jeden ze dvou způsobů :

1) vyplněním formuláře a odevzdáním do schránky, nebo přímo v kanceláři starosty OÚ a poté si třeba i stáhnout aplikaci „zlepšeme Česko.cz“ a zaregistrovat se, pokud vlastníte chytrý telefon,

2) zaregistrováním se přímo přes staženou aplikaci „zlepšeme Česko.cz“ kde je potřeba dbát na řádné vyplnění hlavně vašich údajů a také zaškrtnout informace, které chcete zasílat. Zde je jediná nevýhoda toho, že mezi skupinami informací jsou i jednotlivé spolky, které vyplňte pouze tehdy, pokud u daného spolku jste členem.

V případě jakýchkoli nejasností se nebojte nás kontaktovat nebo se osobně stavit u nás na OÚ, kde vám s tím rádi pomůžeme nebo poradíme.

V současné době probíhá postupná registrace a v nejbližší době bychom vás chtěli již touto službou informovat.

 

Hurá, Prázdniny!

 

Kde jsou školáci, tam je neustále živo. Kromě her a běžných činností v prostorách

školy mohou děti vzpomínat na pestrou řadu akcí, které se v letošním školním

roce uskutečnily. Jmenujme alespoň některé: Halloween, vycházky do přírody s myslivci,

návštěva kravína Rváčov plavání, bruslení, Vánoce v Aréně, v ekocentru KRTEK

Vrchlabí jsme poznávali obojživelníky, výlet na hradě Pecka jsme prožili s princem Bajajou

a návštěva Domu přírody v Dolánkách u Turnova nás obohatila o znalosti o vodě mnohé

děti se poprvé podívaly i na nedaleké skokanské můstky, zajímavá byla také beseda

s příslušníkem Policie ČR a mnohé další.

Jsme rádi, že i mnoho rodičů tráví volné chvíle se svými dětmi ve škole při společných

rukodělných dílničkách a účastní se i etapové hry, letos na téma Letem světem.

Koncem školního roku jsme se rozloučili s žáky, kteří odcházejí do 5.tř. lomnické školy:

Miloslavem Jórem, Nelou Kněbortovou, Blankou Noskovou a Michalem Váňou.

Přejeme jim mnoho úspěchů!!

Závěrem bychom rádi poděkovali rodičům a zřizovateli za velmi dobrou spolupráci a

všem přejeme hezké prožití letních dnů.

Zdeňka Kozáková, ředitelka

Změny v obci

Spousta našich občanů se mě i zastupitelů ptá, jaké další změny plánujeme a kdy konečně bude v obci slibovaný obchod.

Proto bych začal s novinkami v naší obci, kterých jste si sami mohli všimnout. Došlo k výměně po dvaceti letech starých a hodně poničených odpadkových košů na autobusových zastávkách. Dále přibyla na třech místech lavička a odpadkový koš pro odpočinek a možnost odhození odpadu při procházce po obci a tím zlepšit pořádek. Kromě laviček umístěných po obci se i jedna lavička umístila také na hřbitov v Tuhani.

Do budoucna počítáme s přidáním i dalších odpadkových košů.

Další změna, kterou bychom měli v nejbližší době začít realizovat, je postupná výměna zastaralých světel na veřejném osvětlení za nová a úspornější. Jelikož je tato akce velice finančně náročná, bude probíhat postupně v několika etapách.

Také bych vás chtěl informovat o krocích, které podnikáme ohledně otevření slibované prodejny smíšeného zboží ve Stružinci.

Bohužel, bláhová představa o tom, jak vše bude jednoduché a otevření prodejny proběhne ještě v tomto roce, se ukázalo jako naprosto nereálné díky legislativním změnám, které musíme nejdříve udělat, abychom vůbec mohli v nově koupeném domě č. p. 144 cokoli vybudovat.

V současné době nás čeká spousta papírování a povolování, ale věřím tomu, že to zvládneme v co nejkratší době a že začátkem příštího roku vás budu moci s radostí informovat, kdy se slibovaná prodejna bude otvírat.

Červencové akce v obci

Tradičních Auto – Moto – Trhů v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 28. července a 11. srpna

Další akce, která proběhne na letním parketu na Pohoří, bude taneční zábava a uskuteční se již 27. července od 20:00 hod. Tuto taneční zábavu pořádají dobrovolní hasiči Pohoří a myslivecké sdružení Pavlenka, zahrají zde kapela Tampelband Rock + Luboš Odháněl a Wix Tímto bychom vás všechny chtěli na tyto akce pozvat.

Blahopřání

V měsíci červenec oslavili a oslaví své významné životní jubileum paní Irena Novotná, Lidmila Rokošová, Jana Prokůpková a pánové Lubomír Srna, Lubomír Cerman, Oldřich Vondrák, Jan Borůvka ze Stružince a pan Otakar Hašek z Pohoří. Srdečně všem blahopřejeme!