Tuhaňský pohár

V sobotu 20. května zahájilo 15 mužských a 9 ženských mužstev letošní soupeření o první body do seriálu o Pohár Okresního sdružení hasičů Semily v požárním sportu. Již tradičně se pořádání úvodního klání ročníku 2017 opět ujali členové SDH Tuhaň. Ač by se panujícímu, velice proměnlivému počasí s ohledem na pokročilé jarní datum nechalo s úspěchem mnoho vytknout, účast celkem 24 týmů svědčí jak o odolnosti hasičů a hasiček, tak o oblíbenosti těchto setkání. Zimní přípravu techniky i fyzické kondice tentokrát dokázal nejlépe zúročit na výsledkové listině mezi muži tým Bozkova před Rváčovskými a bronz připadl mužům z Libštátu. Domácí tým Tuhaně nakonec obsadil 11. příčku, zatímco Stružineckým borcům se v jediném měřeném pokusu nezdařilo napoprvé nabrat vodu z „nadzemky“ do mašiny a ani konkurenceschopný útok k nástřikovým terčům je tím pádem nezachránil od propadu na chvost ve výsledkové listině.

Mezi ženami kraloval Bozkov, jejichž „B“ tým tentokrát porazil o 2,11 s bozkovské „A“čko a na krásném třetím místě velice úspěšně zachraňovaly „pořadatelskou čest“ s odstupem 3.71 s na vítězky domácí děvčata z Tuhaně. A že to nebyla jen náhoda potvrdily hned ve druhém kole Poháru v Bozkově, kde si 4-tým místem zajistili průběžné 3. místo v celkovém hodnocení dosavadního průběhu Poháru v ženské kategorii.

Po celé odpoledne se o samotné účastníky i všechny příchozí diváky a fandy vzorně starali další členové a příznivci pořádajícího SDH. Neodmyslitelnou součástí pohárového dne v Tuhani se již stala i bohatá tombola o hodnotné ceny. Za velice pozitivní zpětné ohlasy od mnoha účastníků patří organizátorům velké poděkování.

Opravy místních komunikací.

Letos byla dokončena stěžejní část etapových, úsekových oprav asfaltových místních komunikací technologií TURBO, zakončenou dvojitým kalovým zákrytem SLURRY SEAL.  Po většině stružineckých a pohořských cest, renovovaných v minulých letech, došlo nyní i na celý průtah Tuhaní od křižovatky u horní požární nádrže po napojení na hlavní silnici „V Sádku“, včetně bezprašných „odboček“ k Maškovým, Vrkoslavovým a za Tuhaňku.  K realizaci byla vybrána opět osvědčená firma REACOM s.r.o, která jako jedna z mála v ČR má k dispozici techniku pro obě potřebné technologie.

Zatímco prvotní fáze – opravy výtluků a poruch TURBEM nejsou pro místní dopravu nějak zásadně omezující a jsou pojízdné téměř okamžitě, následná celoplošná pokládka dvouvrstvého kalového zákrytu SLURRY SEALu již zásadně omezující je. Kalový zákryt je směs drobného kameniva a asfaltové emulze na vodní bázi, který potřebuje určitý čas na odpaření a vyschnutí, který teplé počasí sice maximálně zkracuje, přesto dvojí pokládka pro dotčené obyvatele představovala výraznou dopravní komplikaci. I proto bylo postupováno po etapách tak, aby vždy alespoň polovina Tuhaně byla dopravně přístupná. Harmonogram pokládky bylo navíc pro časovou kolizi s probíhající sklizní senáží nutno projednat i s vedením stružineckého střediska fy. ZEOS a musím zde konstatovat, že domluva s agronomem byla velice vstřícná a k žádnému poškození nového, „čerstvého“ povrchu nedošlo.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem dotčeným občanům za toleranci, pochopení a dodržování dočasných uzavírek jednotlivých úseků obslužných komunikací, kterým zásadně přispěli ke smysluplné investici téměř 900 tis. Kč bez DPH do kvalitnějších místních komunikací.

Pozvánka na POHOŘÍ FEST 2017.

V sobotu 24. června 2017 od 17,30 hodin do 02,30 hodin pořádá SDH Pohoří v areálu letního parketu minulý měsíc avizovaný POHOŘÍ FEST 2017, na kterém poprvé vystoupí hned 5 kapel: MORČATA NA ÚTĚKU, DE BILL HEADS, ALIBI ROCK, ENOLA GAY a celý hudební maraton uzavře kapela SOUMRAK.  Pohořští hasiči v rámci možností učinili maximum pro Vaši spokojenost a nyní se těší na Vaši návštěvu!

Blahopřání

V červnu slaví svá významná životní jubilea paní Bláhová Miluše, paní Hrabová Miluše a pan Zdeněk Mašek, všichni ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!