Advent ve Stružinci
První adventní víkend ve Stružinci pat il i letos organizaci eského zahrádká ského ř Č ř svazu. Po loňské
zdařilé premiéře opět uspořádali výstavu „Advent a Vánoce“. Obecní úřad provoněla vánoční výzdoba
a dekorace a 380 návštěvníků mělo možnost shlédnout různé betlémy, vánoční stromky ustrojené do
slaměných, háčkovaných a perníčkových ozdob, dále sešívanou výzdobu a ubrusy (patchwork).
Nechyběly adventní věnce, svícny, vánoční cukroví , vánočky apod. Svoji vánoční nabídku zde
vystavilo i zahradnictví pana Soukupa. Návštěvníci hojně využili drobného prodeje výrobků a
pořadatelé měli spoustu práce s výrobou a doplňováním sortimentu. Poděkování patří všem, kteří se na
výstavě podíleli , ať už prací, nebo zapůjčením exponátů.
V sobotu 6. prosince uspořádalo zastupitelstvo obce v tělocvičně a pohostinství „U Toníka“
tradiční předvánoční setkání pro naše seniory. Sál byl pro naladění atmosféry vánočně
vyzdoben, besídka, kterou připravily učitelky a děti mateřské a základní školy, se líbila a
dobře bylo hodnoceno i ozvučení, které jsme zapůjčili pro zesílení slabých dětských hlásků.
Po zbytek odpoledne k tanci a poslechu hrál Jiří Boháček a nechybělo malé občerstvení. Podle
ohlasů se setkání vydařilo a líbilo a všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli, touto cestou
děkuji.
V neděli 16. prosince se konal, dá se říct, už také tradiční „předvánoční rej“ pro děti s rodiči,
nechyběla hudební produkce DJ Slávka a soutěže o ceny. Opět děkuji pořadatelům.
Blahopřání
V prosinci slaví své významné životní jubileum paní Marie Otmarová ze Stružince. Srdečně
blahopřejeme!
Na závěr mně dovolte, abych jménem svým, jménem Zastupitelstva obce Stružinec a
obecního úřadu popřál všem krásné, klidné a pohodové Vánoce, veselý a ve zdraví prožitý
konec roku a do toho nového hodně štěstí, zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.
Poděkování ředitelky ZŠ
Otáčíme poslední listy kalendáře roku 2008 a nastal čas poděkování všem, kteří se snažili
zpříjemnit chod stružinecké školy. Jedná se především o zřizovatele školy Obec Stružinec a
všechny sponzory, což jsou firmy i jednotliví podnikatelé (Ekosev Stružinec, Strukart,
truhlářská firma pana Podzimka, manželé Zelenkovi, manželé Klikarovi, Myslivecké sdružení
Pavlenka).
Neradi bychom zapomněli i na vydatnou pomoc některých rodičů.
Příjemné a spokojené prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2009 přejí všem
zaměstnanci ZŠ a MŠ Stružinec.
Zdeňka Kozáková