První adventní víkend ve Stružinci

Stalo se již tradicí, že první adventní víkend ve Stružinci patří organizaci Českého zahrádkářského svazu, který uspořádal již III. výstavu „Advent a Vánoce“. O její oblíbenosti svědčí 560 návštěvníků, což je o téměř 200 více jak loni. Obecní úřad provoněla vánoční výzdoba a dekorace a všichni příchozí měli možnost shlédnout různé betlémy, vánoční stromky ustrojené do slaměných, háčkovaných a perníčkových ozdob, dále sešívanou výzdobu a ubrusy (patchwork). Nechyběly adventní věnce, svícny, vánoční cukroví, vánočky apod. Svoji vánoční nabídku zde vystavilo i zahradnictví pana Soukupa. Návštěvníci hojně využili drobného prodeje výrobků a pořadatelé měli spoustu práce s výrobou a doplňováním sortimentu. Poděkování patří těm, kteří se na výstavě podíleli, ať už prací, nebo zapůjčením exponátů. Zahrádkáři děkují i všem návštěvníkům, že vážili cestu, na výstavu přišli, podpořili jejich činnost a věří, že se jim ve Stružinci líbilo.

Tato velice zdařilá akce měla i jedno, pro nás docela hořké poznání. Když jsem zajišťoval její propagaci, tak jsem požádal lomnickou radnici o vyhlášení a pozvání v relaci městského rozhlasu. Docela šokující bylo sdělení, že Rada města zakázala pro okolní obce hlásit. Důvod mně v tuto chvíli docela uniká, asi by třicetivteřinové hlášení zakomponované do relace města zamávolo s jejich rozpočtem natolik, že to raději zakázali, nebo by jim byla možná vyšší návštěvnost trnem v oku. Dříve jsme za hlášení v Lomnici platili, platí se i za výlep plakátů. My na obci toto Lomnici poskytujeme zdarma a ještě jsem si nevšiml, že by nás to zatěžovalo jak pracovně tak finančně. Žádné protiopatření ovšem nepřipravujeme, protože si myslím, že bychom si mněli v této nelehké době pomáhat byť i takovýmito drobnostmi. Vždyť k sobě chtě, nechtě patříme jako velice blízcí sousedi a Lomnice je pro nás navíc pověřeným úřadem II. typu. S ostatními sousedy takovéto problémy nemáme, ale jak se říká sousedy si nevybíráme, ale musíme s nimi žít. Možná to je dáno i tím, že na menších obcích jsme i nadále zůstali nohama na zemi a takováto „drobnost“ nás neobtěžuje a nezatěžuje a rádi pomůžeme. Pevně věřím, že se město takto nechová ke svým občanům, protože pokud ano, tak je upřímně lituji.

V sobotu 28. listopadu uspořádalo zastupitelstvo obce v tělocvičně a pohostinství „U Toníka“ tradiční předvánoční setkání pro naše seniory. Sál byl pro naladění atmosféry vánočně vyzdoben, besídka, kterou připravily učitelky a děti mateřské a základní školy, se líbila a dobře bylo hodnoceno i ozvučení, které jsme zapůjčili pro zesílení slabých dětských hlásků. Možná si někdo řekne, že je to pořád stejné. Není tomu tak, letos vystoupilo 18 dětí z mateřské školy a 17 školáků, což je nejvyšší počet za téměř 11 let co ve stružinci starostuji a to je dobře. Po zbytek odpoledne k tanci a poslechu hrál Jiří Boháček a nechybělo malé občerstvení. Podle ohlasů se setkání vydařilo a líbilo a všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli, touto cestou děkuji.

V neděli 29. listopadu se konal, dá se říct, už také tradiční „předvánoční rej“ pro děti s rodiči, nechyběla hudební produkce DJ Slávka a soutěže o ceny. Opět děkuji pořadatelům.

Blahopřání

V prosinci slaví svá významná životní jubilea paní Věruška Dufková, Ludmila Cermanová a pan Jiří Junek ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!

Na závěr mně dovolte, abych jménem svým, jménem Zastupitelstva obce Stružinec a obecního úřadu popřál všem krásné, klidné a pohodové Vánoce, veselý a ve zdraví prožitý konec roku a do toho nového hodně štěstí, zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Poděkování ředitelky ZŠ

Opět je tu předvánoční čas a období bilancování. Letošní rok byl z našeho pohledu velmi

úspěšný. Díky nemalým investicím zřizovatele /Obec Stružinec/ se prostředí školy velmi

zlepšilo.

Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen zřizovateli, ale také všem sponzorům, kteří

přispěli finančním nebo materiálním darem. Poděkování patří i všem rodičům dětí a žáků

naší školy. Ti vždy ochotně a aktivně přistupovali ke všem akcím pořádaných školou.

Doufáme, že s jejich pomocí budeme moci počítat i nadále.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků plných pohody a dobré nálady a do nového

roku 2010 šťastné vykročení !!!

Zdeňka Kozáková