Jak jsme volili
Tak jako v celé zemi, i ve Stružinci a v Tuhani proběhly ve dnech 10. a 11. října řádné komunální volby. S končícím mandátem je zde na místě poděkovat všem členům současného zastupitelstva za jejich práci a úsilí pro rozvoj celé naší obce v uplynulém volebním období.
O místa v nově sedmičlenném zastupitelstvu obce se nakonec ucházelo 15 řádně zaregistrovaných kandidátů na samostatných kandidátkách.
Pořadí kandidátů podle počtu odevzdaných platných hlasů:
1.) Milan Klikar 283….hlasů
2.) Blanka Vágenknechtová – 275….hlasů
3.) Petr Vávra 235….hlasů
4.) Tomáš Hendrych 232….hlasů
5.) Květa Těhníková 176….hlasů
6.) Petra Paličová 130….hlasů
7.) Josef Tůma 119….hlasů

„Pod čarou“ zůstali:

8.) Antonín Cerman 101….hlasů
9.) Petr Včelka 95 ….hlasů
10.) Bc. Přemysl Šulc ml. 92 ….hlasů
11.) Jaromír Hrubý 71….hlasů
12.) František Drozen 57….hlasů
13.) Kerhart Aleš 54….hlasů
14.) Milan Macháček 33….hlasů
15.) Dana Vítková 32….hlasů

Volební účast u nás zůstává potěšitelně vysoká. V posledních volbách v r. 2010 přišlo k urnám v obou našich volebních okrscích celkem 391 z celkových 576 oprávněných voličů, což představuje 67,88% oproti republikovému průměru 48,50%.
Letos ve Stružinci a na Pohoří bylo v seznamu 500 voličů a odvolilo 314 občanů, tj 62,8%, v Tuhani volilo ze 73 oprávněných 32 občanů, čímž dosáhla volební účast 43,84%, Celkově za oba okrsky si přišlo vybrat své nové zástupce 314 voličů , což je 60,38.%.
Doufám, že důvěru občanů nově zvolení zastupitelé nezklamou.

 

 

 

 

 
Tradičně na konci října obec poskytne svým občanům opět možnost bezplatné likvidace svých odpadů osvědčenou formou „rotujících“ kontejnerů. Níže zveřejňujeme závazný rozpis časů a stanovišť:

 

 
Časový rozvrh pro podzimní svoz odpadů 2014

 

 
So 25.10. 2014
Stanoviště
Ne 26.10. 2014

 
9,00 – 9,15 hod
Pohoří u vrtu
11,30 – 11,45 hod

9,15 – 9,30 hod
Pohoří u Dostálů
11,15 – 11,30 hod

9,30 – 10,00 hod
Stružinec u rybníka
10,45 – 11,15 hod

10,00 – 10,30 hod
Stružinec u školy
10,15 – 10,45 hod

10,30 – 11,00 hod
Stružinec pod Hůrkou
9,45 – 10,15 hod

11,00 – 11,15 hod
Bezděčín u kapličky
9,30 – 9,45 hod

11,15 – 11,30 hod
Tuhaň u Tuhaňky
9,15 – 9,30 hod

11,30 – 11,45 hod
Tuhaň u bývalé fy. Krejto
9,00 – 9,15 hod

 

 

So 1.11. 2014
Stanoviště

 

 
9,00 – 9,15 hod
Pohoří u vrtu
9,15 – 9,30 hod
Pohoří u Dostálů
9,30 – 10,00 hod
Stružinec u rybníka
10,00 – 10,30 hod
Stružinec u školy
10,30 – 11,00 hod
Stružinec pod Hůrkou
11,00 – 11,15 hod
Bezděčín u kapličky
11,15 – 11,30 hod
Tuhaň u Tuhaňky
11,30 – 11,45 hod
Tuhaň u bývalé fy. Krejto

 

 
– Možnost odevzdání nebezpečných i ostatních odpadů, vyřazeného elektra, kovových odpadů…

– Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!

– V těchto dnech bude otevřen „Sběrný dvůr“ a to od 10.00 – 14.00 hod, kde také mohou občané odevzdat své odpady

 

Blahopřání
V měsíci říjnu oslaví své významné životní jubileum pan Miroslav Mňuk z Pohoří, pan Arnošt Hlava a paní Jana Topinková, oba z Tuhaně
Srdečně blahopřejeme!