Třídění odpadů.
Ve spolupráci s provozovatelem našeho sběrného dvora – fy. GWS s.ro. – připravila obec pro naše občany další možnost snížení využitelných složek v domovním odpadu, které končí v popelnici, potažmo na košťálovské skládce. Pro všechny zájemce o třídění, kterým nedostačuje základní nabídka pro sbírané komodity prostřednictvím kontejnerů ve sběrných hnízdech (papír, PET a barevné sklo), jsou nově a bezplatně k dispozici žluté igelitové pytle s potiskem obce pro sběr především obalových směsných plastů, igelitu, TetraPaků či lehkých kovů z konzerv. Bezplatně přijímaný vytříděný odpad na SD však musí splňovat jisté kvalitativní standardy pro následné zpracování. K jejich dodržení má sloužit sice bezplatná, ale evidovaná distribuce těchto pytlů na jméno a č.p. Toto opatření by mělo zamezit anonymitě při předávání naplněných pytlů do SD.
Podzimní kontejnery
Tradičně na konci října obec poskytne svým občanům opět možnost bezplatné likvidace všech svých odpadů prostřednictvím SD. V sobotu 24. a 31. října budou na SD ve Stružinci přijímány veškeré druhy odpadů od místních občanů bezplatně, a to v době od 9.00 do 13.00 hodin. Navíc se v těchto dnech 24. a 31. října uskuteční mobilní svoz odpadů osvědčenou formou „rotujících“ kontejnerů. Níže zveřejňujeme závazný rozpis časů a stanovišť:
Časový rozvrh pro podzimní mobilní svoz odpadů 2015
Sobota 24.10. 2015

9,00 – 9,15 hod
Pohoří u vrtu

9,15 – 9,30 hod
Pohoří u Dostálů

9,30 – 10,00 hod
Stružinec u rybníka

10,00 – 10,30 hod
Stružinec u školy

10,30 – 11,00 hod
Stružinec pod Hůrkou

11,00 – 11,15 hod
Bezděčín u kapličky

11,15 – 11,30 hod
Tuhaň u Tuhaňky

11,30 – 11,45 hod
Tuhaň u bývalé fy. Krejto

 

Sobota 31.10. 2015

9,00 – 9,15 hod
Tuhaň u bývalé fy. Krejto

9,15 – 9,30 hod
Tuhaň u Tuhaňky

9,30 – 9,45 hod
Bezděčín u kapličky

9,45 – 10,15 hod
Stružinec pod Hůrkou

10,15 – 10,45 hod
Stružinec u školy

10,45 – 11,15 hod
Stružinec u rybníka

11,15 – 11,30 hod
Pohoří u Dostálů

11,30 – 11,45 hod
Pohoří u vrtu

 

– Možnost odevzdání nebezpečných i ostatních odpadů, vyřazeného elektra, kovových odpadů…
– Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!
– V těchto dnech bude otevřen „Sběrný dvůr“, a to od 9.00 – 13.00 hod, kde také mohou občané odevzdat své odpady

Sport nás baví

Úterý 22.září bylo ve stružinecké škole ve znamení sportu. Tentokrát díky členům HC Lomnice n.P., vedoucího ZS a hlavního trenéra HC. Připravili dětem dopoledne plné her, sportovních dovedností a zručnosti. I ty nejmenší děti si tak mohly vyzkoušet hokejovou výstroj. Zjistily, že zacházet s hokejkou není tak snadné, jak se může zdát. Nadšení většiny dětí z pohybu, ale i ze sladkých odměn, bylo evidentní.
Snad někteří rozšíří řady mladých hokejistů a vymění spolu se svými rodiči domácí
pohodlí za radost ze hry, nová kamarádství a spoustu nezapomenutelných zážitků! Zd. Kozáková, ředitelka ZŠ a MŠ Stružinec
Blahopřání
V měsíci říjnu slaví svá významná životní jubileum paní Libuše Formanová a pan Oldřich Ryneš, oba ze Stružince a pan František Louma z Tuhaně.
Srdečně blahopřejeme!