Výstava květin
Ve dnech 19. – 21. července uspořádala MO zahrádkářů velice zdařilou výstavu tentokrát lilií,
balkonových a pokojových květin. Navázali tak na v loni obnovenou tradici z osmdesátých a
devadesátých let. Prostory obecního úřadu zaplnili a aţ omamně provoněly nádherné výpěstky lilií
různých barev a velikostí, které doplnily muškáty, fuchsie, begonie apod. K vidění byly i krásné
pokojové orchideje. Pořadatelé zřídili prodej přebytků, který byl hojně vyuţit. Expozice byla velice
vkusně naaranţována a navštívilo ji více jak tři sta návštěvníků.
Trochu však zamrzí, ţe přišlo málo místních a ani někteří členové MO nepřišli zhodnotit snahu svých
kolegů. O to více byla potěšující návštěva přespolních z široka daleka, zahrádkářky z Bělohradu přijeli
na návštěvu i na kolech. Všem aktérům patří veliký obdiv a poděkování, protoţe prostory OÚ nejsou
zrovna bezbariérové a vynosit a snosit veškerý vystavovaný materiál po sedmnácti schodech dá
opravdu zabrat.
Informace z oddílu kopané ve Struţinci
Prázdniny a dovolené se přehouply do 2. poloviny a tzn., ţe se po několika týdnech odpočinku opět
roztočí kolotoč fotbalových soutěţí všech výkonnostních tříd po celé ČR.
V letní přestávce se ve fotbalovém oddílu TJ SOKOL STRUŢINEC událo mnohé. Došlo k několika
podstatným změnám.
Změna trenéra
Po 14 letech u kormidla „A“ muţstva dochází ke změně trenéra. Bohumila Vágnera vystřídá
dlouholetý stoper a kapitán Jaroslav Peškar. Jeho asistenty bude dvojice hráčů Petr Vágenknecht a Jan
Pazderský. Bohumil Vágner nadále zůstává prezidentem klubu. Přejeme mu hodně štěstí a úspěchů
nejen s fotbalem a věříme, ţe zůstane věrný ţlutomodrým barvám. Totéţ přejeme novému trenérskému
triumvirátu.
Posílení kádru
Tak, aby mohl znovu bojovat o nejvyšší příčky OP, případně ho vyhrát, postoupit do krajské soutěţe I.
B třídy.
V těchto dnech stále ještě probíhají jednání o přestupech či hostování několika hráčů. Proto výčet
letních posil není konečný.
Posily jsou zatím tyto: Josef Ševců – z Lomnice n. Pop., konstruktivní záloţník, který hrál
v dorosteneckém věku I. Ligu v Jablonci n. Nis.
Libor Kašpar – odchovanec struţinecké kopané, naposledy působil v lomnickém dorostu – I. A třída,
Erik Stránský – odchovanec Struţince, který hrál v novoveském dorostu. V 18 letech začal za muţe
ve Struţinci, nevydrţel dlouho, teď se vrací do muţstva. Je to hbitý ofenzivní hráč. O dalších
akvizicích, které se podaří uzavřít do konce přestupního termínu budete včas informováni.
Založení družstva elévů
Vzhledem k tomu, ţe se v posledních 8 letech zvýšila ve Struţinci porodnost, rozhodl se náš oddíl
udělat nábor nejmladších nadějí. Nemít mládeţnické druţstvo znamená platit kaţdý rok pokutu OFS
Semily. Je to dobrý základ do budoucna. Vyrůstá nová generace odchovanců. Náboru se zúčastnil
hojný počet dětí. Proto jsme přihlásili druţstvo elévů ve věku od 5 do 7 let. Trenérem se stal Josef
Tůma ml. a vedoucím druţstva René Tokar. Přes prázdniny probíhají tréninky těchto nadějí 2x týdně,
ve středu a pátek. Elévům přejeme hodně úspěchu, rodičům a trenérům trpělivost.
Oslava 50 ti let kopané ve Stružinci
23. srpna se na našem hřišti uskuteční oslava 50 let struţinecké kopané. V rámci oslav proběhne
exhibiční utkání starých gard Struţince a Lomnice n. Pop. Poté nastoupí ke svému třetímu „mistráku“
sezóny naše „áčko“ proti týmu SK Jilemnice „B“. Po skončení zápasu následuje zábava při
diskotékové hudební produkci Pavla Pěničky.
Příprava na novou sezónu 2008/2009 podzim
Tréninky „A“ muţstva se konají 2x týdně, v úterý a čtvrtek od 17:00. První trénink proběhl 29.
července. V sobotu se naše „áčko“ zúčastnilo fotbalového turnaje v malé kopané na stadionu
v Lomnici nad Pop. Za solidního počasí a při účasti 12 muţstev skončil náš tým na 9.místě. Mnoho
našich hráčů nastoupilo za jiná druţstva, a tak kvalita našeho týmu nebyla taková. Šlo jen o to dobře si
zahrát a nezranit se, výsledek nebyl zase tak důleţitý. V úterý 5. srpna si pozval Struţinec
k přípravnému přátelskému utkání tým FK Košťálov.
Ten v minulé sezóně po výborně sehraném jaru postoupil do I. A třídy libereckého kraje. Košťálovští
nepřijeli v nejsilnějším sloţení, s několika hráči „béčka“. I přesto ukazáli svoji sílu, kdyţ dokázali 2x
srovnat naše vedení. Zápas skončil 2 : 2. Hrálo se čistě. Hosté měli více ze hry hlavně v 1. poločase, za
to domácím patřila větší část poločasu druhého. Hosté ještě neproměnili v 1. pol. penaltu a v závěru
nastřelili tyč Hůlkovy svatyně. V utkání se střídalo hokejovým způsobem. Zahráli si všichni naši hráči.
Dobře se jevily všechny naše letní posily. Samozřejmě, ţe v některých pasáţích to není ještě úplně
ono, vţdyť je to teprve první utkání po pauze. Nové trenérské trio má k dispozici na 20 hráčů, výběr
dostatečně velký, myslím, ţe je v něm mnoho kvalitních a zkušených hráčů, kteří pomohou těm
nejmladším dostat se postupně kvalitativně na jejich úroveň.
Optimální sestava:
Trešl – Novotný A. , Vágenknecht, Novotný J., Hloušek – Láska J., Vágner, Ševců, Pazderský – Láska
R., Zamastil A.
Autor: Jiří Máka – vedoucí „A“ týmu
Blahopřání
V srpnu slaví své významné ţivotní jubileum paní Antonie Kobrlová ze Struţince a paní Miroslava
Hásková z Tuhaně oběma srdečně blahopřejeme!