Investiční akce

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a já přeji všem, kteří ještě neměli dovolenou a hlavně dětem, aby byla stejně pěkná jako ta první. Na OÚ jsme ještě dovolenou neměli a kdy bude je v nedohlednu. Dokončují se investiční akce, další se rozpracovávají a do toho příprava voleb, resp. registrace kandidátů. Před prázdninami byla dokončena havarijní oprava propusti potoka pod cestou do Blatin, včetně opravy komunikace. Dokončeny byly i dvě cesty zajišťující přístup od hlavní silnice k nemovitostem u Dlouhých a u Vojtiškových. Obě byly vybudovány jako penetrované a tu první, jelikož je mezi domy, jsme nechali ohraničit obrubníky. Před dokončením je úprava veřejného prostranství a přístupového schodiště před tělocvičnou. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 48 tis. Kč prostřednictvím Mikroregionu Pojizeří, kterého jsme členy. Toto je zatím jediná úspěšná žádost a ve hře už je pouze žádost o dotaci na zateplení budovy školy. Koncem července firma ZEPOS zahájila práce na největší letošní akci, a tou je vybudování komunikace pro bezmotorovou dopravu pod hřištěm na propojení cesty ke hřišti a nad chalupy. Po jejím dokončení budeme mít bezpečný přístup pro pěší, cyklisty, kočárky a rodiče s dětmi z hořeního konce na dolní a obráceně, aniž by museli po hl. silnici. Na tuto akci jsme taktéž žádali o dotaci, ale neúspěšně, takže zastupitelstvo schválilo realizaci z vlastních zdrojů. Toto je zatím výčet všech akcí, samozřejmě se počítá i s další údržbou obecního majetku a spíše s drobnějšími investicemi. Vše je závislé na příjmové části rozpočtu, protože stávající zastupitelstvo by mělo pracovat tak, aby tomu příštímu přenechalo finančně zdravou obec.

Nabídka pronájmu bytu (garsoniéry)

Po prázdninách se uvolní byt 1 + k.k.v  přestavěné kampeličce Stružinec č.p.112. Vzhledem k tomu, že se jedná o byt s celkovou podlahovou plochou 32 m2, je spíše vhodný jako startovní pro mladou rodinu, nebo rodiče samoživitele. Upřednostněna bude rodina s malými dětmi, které budou moci navštěvovat naši školu. Žádosti v písemné podobě přijímá Obecní úřad Stružinec do 8. září 2010 a nejlépe v úřední dny (po, st) od 730 – 1630 hod.

Blahopřání

V srpnu slaví své významné životní jubileum paní Maňhalová Irena a Pičmanová Hana a pan Zajíc Jan a Stránský Oldřich ze Stružince a paní Hlavová Helena z Tuhaně. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!