První etapa rekonstrukce a zateplení budovy ZŠ a MŠ finišuje.

Myslím, že není ve Stružinci člověka, který by nezaregistroval stavební ruch okolo a v naši škole. Vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby zateplení budovy ZŠ a MŠ ve Stružinci – firma Obis z Nové Paky, zahájila přípravné práce hned první den prázdnin. Největším problémem celého zateplení byla vlhkost soklu obvodového zdiva zděného z pískovce. Jelikož MŠ fungovala až do pátku 15. července a práce uvnitř mohly tím pádem probíhat jen omezeně, soustředila se většina činností na venkovní úpravy. Byly odkopány a tepelně odizolovány základy, okolo celé budovy položeny drenáže, nová je i kompletní dešťová kanalizace pro odvod vody ze žlabových svodů co nejdál od základů. Ještě před skončením provozu v MŠ započaly práce i na půdě školy. Při vyklízení těchto prostor musela být odstraněna i podlaha a letité nánosy pod ní, aby bylo možno položit celoplošně tepelnou izolaci z minerální vaty. Po obnažení celé konstrukce krovu byly firmou TEST doplněny podpěrné sloupky pod vaznicemi a celý krov chemicky ošetřen. S odchodem i nejmenších dětí z MŠ na prázdniny vypuklo vše naplno. Během několika dní stará špaletová okna nahradila nová, plastová stejného rozměru, ale naprosto jiné tloušťky, což znamená spoustu dozdívání a štukování vnitřních špalet. Pro urychlení vysoušení zdí vzaly za své vnitřní obklady v přízemí z neperforovaného sololaku na chodbě a v družině, které nahradí sanační omítka. Ta však má svoji nutnou technologickou dobu zrání před možným naštukováním, která se v tomto vlhkém, téměř podzimním počasí jistě nezkracuje, je však limitující pro následné osazení některých radiátorů, které musely být demontovány právě kvůli obkladům. Běží také příprava na instalování nového zdroje vytápění – tepelného čerpadla. Velkou výhodou je téměř nový teplovodní rozvod v mědi po celé budově včetně radiátorů, který zůstává zachován. Nevýhodou se teď jeví původní sekční, nezávislý systém tří elektrokotlů. Tyto tři okruhy je nutno nyní propojit do jednoho, což s ohledem na členitost stropu v přízemí není vůbec jednoduché. Neposledním úkolem před zahájením finálního úklidu zůstává osazení parapetů, které oproti zbývajícím plastovým ve školce a v družině musejí být pro svoji nutnou šířku dřevěnné. Ty však nelze osadit než na zcela vyschlé podkladové zdivo a ani tady nám počasí příliš nepomáhá. Přes všechno uvedené však věřím, že pevně stanovené termíny k realizaci se podaří splnit, jde však o termíny dokončení stavby. K uvedení školy do výukového režimu zbývá ještě mnoho hlavně úklidových a stěhovacích prací, obnovení všech výzdob, příprava nutných pomůcek a nesmíme zapomenout i na pedagogickou přípravu samotných učitelek. I proto byla obec nucena přikročit k nepopulárnímu řešení, a to posunu termínu pro nástup dětí do MŠ a ZŠ dle následujícího sdělení, které bylo rodičům rozesláno s maximálním možným předstihem.

OZNÁMENÍ

Obec Stružinec jako zřizovatel Základní a Mateřské školy ve Stružinci oznamuje rodičům dětí navštěvujících naši ZŠ a MŠ, že z důvodu nutnosti generálního úklidu celé budovy po prázdninové rekonstrukci bude plný provoz  MŠ zahájen v pondělí 29.srpna a výuka v ZŠ v pondělí 5 září 2011.

Současně bych chtěl oslovit rodiče, kteří by byli ochotni se v týdnu od 22. do 26. srpna na tomto úklidu podílet, aby se přihlásili přímo ve škole  nebo na     tel. 481 672 351 pro snažší koordinaci úklidových prací.

Plně si uvědomujeme možné komplikace, které Vám mohou nastat s posunem zahájení provozu, nikdo z Vás by však jistě nechtěl poslat svoje dítě do nevyhovujících prostor, které by nebyly na 100% připraveny k výuce.

Pozvánka na Pohoří

V sobotu 20.8.2011 od 20.°°hod. pořádají SDH Pohoří a Myslivecké sdružení Pavlenka společnou rockovou zábavu na letním parketu. Organizátoři zvou co nejsrdečněji všechny příznivce tohoto žánru, ale hlavně kapely Tampelband na tuto již tradiční akci blížícího se konce prázdnin!

Pozvánka na poslední prázdninový táborák

V sobotu 27.8.2011 od 19.°°hod. pořádají členové TJ Sokol Stružinec pro všechny děti a jejich rodiče rozloučení s prázdninami na fotbalovém hřišti formou tradičního pálení Posledního prázdninového táboráku. Bohaté občerstvení pro malé i velké se již stalo samozřejmostí. TJ Sokol zve všechny místní i přespolní k hojné účasti!

Ne že bych na ně zapomněl, ale jubilanty v srpnu nemáme