Co řeší Obec  Stružinec  o letních prázdninách:

Prioritou dění i v těchto dnech je snaha o úspěšné dokončení největší investice posledních dvou let – zateplení budovy ZŠ. Od vydání posledního čísla LN do dneška se práce výrazně posunuly k cíli. A není divu, vždyť v době vydání tohoto srpnového čísla LN již zahajuje opět provoz naše mateřská školka včetně provozu kuchyně a dílo i podle uzavřených smluv by mělo být hotové.

Obestavěná škola lešením nám umožnila provést i několik drobných údržbových prací mimo dotační peníze, které právě lešení umožnilo. Jedná se o nátěr plechové střechy nad přístavbou sociálního zařízení či pohodlné natření štítových dřevěných operků bez nutnosti použití vysokozdvižné plošiny nebo horolezeckých technik.    Dosavadní průběh prací v nás vzbuzuje oprávněnou naději, že přes všechny problémy, řešenými „za pochodu“, bude termín splněn jen s minimálním objemem dodělávek, které však provoz MŠ nenaruší. Tyto vícepráce způsobily výrazné nerovnosti základů pod povrchem, jejichž zateplení musí v rovině navazovat na viditelný nový sokl. A právě řešení navázání těchto rozdílných ploch nad a pod terénem při současném dodržení parametru zateplení zaměstnává i projektanta stavby. Detaily provedení se ale budou muset řešit až po snešení celého lešení v součinnosti s finálními terénními úpravami okolo budovy.

Po prázdninách čeká na naše děti nejen „stará škola v novém kabátě“, ale i milé překvapení na školní zahradě. Vybavení venkovními herními prvky se rozrostlo o chybějící a žádanou dvojhoupačku TARZAN netradičního vzhledu i provedení od turnovské firmy TR Antoš. Součástí atestované montáže tohoto prvku je velká bezpečnostní dopadová plocha z více jak 10-ti tun praného kačírku. Problém však nastal v přemístění takového množství materiálu z deponie na určené místo v oplocené zahradě. Nikoliv poprvé získala obec velkou pomoc v ochotě a technice pana Milana Dufka, který zajistil vlastním nakladačem HON nejen prvotní výkop pro dopadovou plochu, ale i celý transfer kačírku pod houpačky bez výrazných škod na travnatém povrchu zahrady.

Dalším herním prvkem, který již potřeboval nutně zrenovovat, je i dřevěná tréninková kladina. Původní trámek v délce přes 5 m podlehl povětrnostním vlivům a hnilobě natolik, že musel být nahrazen novým, aby nedošlo k ohrožení zdraví našich nejmenších. Věřím, že rozhodnutí paní ředitelky investovat téměř  50 000,-Kč z rezervního fondu ZŠ do rozšíření venkovních herních možností na zahradě se setká u našich malých uživatelů s povděkem a kladnou odezvou.

Oznámení :

S postupující internetizací a počítačové gramotnosti našich domácností Obecní úřad ve Stružinci nabízí svým spoluobčanům možnost využití počítače jako nástroje k vyřízení všech poplatků, jako je vodné, poplatek za odpad či za psa vždy včas, ve správné výši a z pohodlí domova. Stačí k tomu sdělit svojí e-mailovou adresu do rodícího se elektronického adresáře našich občanů a majitelů rekreačních nemovitostí využívajících tuto vymoženost moderní doby a ostatní nechat na nás. S dostatečným předstihem od nás obdržíte elektronickou poštou veškeré podklady pro pohodlné provedení příslušné platby bezhotovostním převodem na náš účet.

Do databáze elektronických kontaktů zájemce o tuto službu můžeme vložit buď na základě telefonátu na OÚ na tel. č.  481 672 321, nebo (upřednostňujeme) zasláním svého požadavku přímo na e-mailovou adresu obce : ou.struzinec@iol.cz.

Připomínáme, že k neomylné identifikaci poplatníka je nutné vždy udat minimálně celé jméno a adresu s číslem popisným, ke kterému se nejen e-mailová adresa, ale i příslušná platba vztahuje. K rychlejšímu řešení případných neočekávaných událostí či komplikací je vhodné přiložit i aktualizované telefonní spojení.

Pozvánky :

V sobotu 18. srpna pořádají tuhanští hasiči druhou letošní zábavu v areálu svého letního parketu u „Tuhaňky“. Tentokrát vyslyšeli všechny příznivce lomnické kapely Realita Rock, která zahraje k tanci i poslechu od 20-ti hodin. Pořadatelé připravili kromě dobré hudby tradičně dostatek všeho potřebného k zahnání žízně i hladu všech příchozích a těší se na Vaši hojnou účast !

A na konci srpna, konkrétně v sobotu 25. se uskuteční poslední letošní zábava i na letním parketu na Pohoří. O pořadatelství akce se na závěr sezóny rovnou měrou podělí oba spolky, které areál vlastní – MS Pavlenka a SDH Pohoří.  Při výběru kapely upřednostnili turnovskou kapelu PROROCK.  Pořadatelé doufají v příznivé počasí, od kterého se vždy odvíjí celkový úspěch akce pod širým nebem a zvou k příjemnému posezení a  zábavě všechny příznivce samotné kapely i atmosféry na  Pohoří.

Blahopřání

V měsíci srpnu oslavují svá významná životní jubilea paní Hloušková Stanislava a pan Jiří Boháček,

oba  ze Stružince.

Srdečně blahopřejeme !