Stavba chodníku probíhá
Až v druhém týdnu července obdržela zhotovitelská firma p. Šlesingra konečně všechny podklady k zahájení stavby. Stěžejní bylo stanovení dopravního značení v místě omezení provozu plánovanou stavbou a povinné zajištění archeologického výzkumu formou dohledu nad řezy výkopů ze strany oprávněných pracovníků Muzea Českého ráje v Turnově.
Obavy z nutnosti osadit v nepřehledné zatáčce u samoobsluhy po dobu stavby drahé jednosměrné semafory se nenaplnily, negativní byl i archeologický dohled při výkopových pracích.
Souběžně se zhotovením odvodňovacích drenáží a uložení kanalizačních potrubí pro řádné odvodnění jak chodníku, tak vozovky se pracovalo na zpevňujících rovnaných drátokoších (gabionech) pod Formanovými. Nato přišlo na řadu osazení silničních obrubníků, kopírujících v oblouku zatáčky hranu stávající vozovky. Pro nulovou nivelitu v rovinaté části u rybníka projekt řeší odvodnění odklonem chodníku od vozovky o šířku drenážního vsakovacího pásu. Již loni s předstihem byl odkryt, dobudován a pročištěn vhodný původní propustek pod silnicí do rybníka, do kterého jsou nyní všechna odvodňovací potrubí z této části zaústěny. Zatímco uložení silničních obrubníků v oblouku zatáčky vycházelo směrově i výškově z hrany stávající komunikace, při osazování odlehlých parkových obrubníků je třeba dodržet nejen přesnou šíři chodníku pro budoucí snazší pokládku zámkové dlažby, ale i výšku pro příčný 2% sklon pro odtok dešťové vody. V místech bez přimknutého oplocení a gabiónů navíc norma vyžaduje o 5 cm zvýšenou hranu od komunikace odlehlého obrubníku proti dlažbě jako vodící prvek pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých občanů. I s ohledem na právě probíhající horké, tropické počasí se betonáž obrubníků ukazuje velmi náročná a pracná, aniž bych tím chtěl zlehčovat budoucí pracnost vlastní pokládky zámkové dlažby.
I když zbývá ještě hodně práce, dosavadní průběh dává reálný předpoklad úspěšného a včasného dokončení celé stavby.
Poděkování
Nejen v souvislosti s přípravou červencové okresní hasičské soutěže „O pohořský pohár“ bylo nutné vyměnit dožilý, ale hlavně netěsnící nadzemní požární hydrant v areálu ZEOSu na Pohoří. Navíc při doplňování požární vody do podzemní nádrže při vlastní soutěži došlo i k závadě na čerpadlu ve vodárně u vrtu. Jak při výměně hydrantu, tak při provizorní opravě i následné výměně sedmistupňového čerpadla ve vodárně jsme se mohli opět spolehnout na okamžitou a odbornou pomoc pánů Ivo Jiránka a Otakara Haška. Oběma jmenovaným patří dík za ochotu a vstřícnost při zajišťování dodávek vody pro všechny pohořské občany.
Pozvánka
V sobotu 22. srpna se koná v pořadí třetí letošní taneční zábava na letním parketu na Pohoří. O její pořádání se tentokrát podělí místní SDH Pohoří s MS Pavlenka. K tanci, poslechu, nebo jen pro příjemnou atmosféru zahraje večer od 21. hod. revivalová kapela z Jilemnice, hrající hardrockovou klasiku 60. až 90. let – Alibi Rock.
Pozvánka
Tělovýchovná jednota Sokol tímto srdečně zve děti i dospělé na zábavné odpoledne u příležitosti
„Ukončení prázdnin 2015“,
které se koná v neděli 30. srpna od 17.00 hodin v areálu stružineckého hřiště.
O program – hlavně pro děti, se tentokrát postarají členové fotbalového oddílu s nabídkou soutěžních her o drobné ceny a poté okolo 19 hodiny dojde k zapálení tradičního „Posledního prázdninového táboráku“. Po celé odpoledne bude pro všechny příchozí připraveno bohaté občerstvení.
Členové výboru TJ se těší na Vaši návštěvu.

Blahopřání
V měsíci srpnu slaví svá významná životní jubilea paní Irena Maňhalová, Hana Pičmanová a pan Jan Zajíc, všichni ze Stružince a paní Helena Hlavová z Tuhaně.
Srdečně blahopřejeme!