Příspěvek do zářijových LN
Škola po prázdninách
Prázdniny jako každoročně utekly jak voda a dětem znovu začaly školní povinnosti. I
v letošním roce je naše škola výjimková z počtu žáků. To znamená, že zastupitelstvo obce
schválilo tuto výjimku a zavázalo se hradit nadnormativní výdaje na mzdy a odvody
zaměstnanců školy. 1. září jsme přivítali celkem 15 žáků, což je po několika letech nejvyšší
počet. Nově přišlo 7 prvňáčků (6 kluků a jedna holčička) a protože před prázdninami odešli tři
žáci ze 4. dva ze 3. a jeden z 1. třídy máme o jednoho žáka více než v loňském roce. Kromě
nových žáků nastoupila i nová paní učitelka do MŠ Martina Pavelková a z mateřské dovolené
se vrátila Lenka Budinová učitelka výchov a družiny. Vzhledem k tomu, že všichni prvňáčci
navštěvovali naši MŠ máme zde v současné době nižší stav (16 dětí) a tímto nabízíme
rodičům z okolí (pokud nemohou v místě bydliště svou ratolest umístit) 6 volných míst.
Možná některého čtenáře zarazí, jak takováto malá škola může vůbec fungovat. Je to proto, že
mimo ZŠ je v jedné budově a pod jedním vedením i MŠ. Velikou zásluhu má i paní ředitelka
Zdeňka Kozáková, které se daří prosazovat úsporná opatření, jež však nemají vliv na chod
školy a kvalitu výuky. Jedná se především o zaměstnance a jejich pracovní úvazky. Toto vše
by samozřejmě nešlo provést bez jejich pomoci a pochopení a já všem za to touto cestou
děkuji.
Blahopřání
V září slaví své významné životní jubileum paní Kočová Jiřina ze Stružince a pan Bohuslav
Máka z Tuhaně. Srdečně blahopřejeme!