Škola začíná!

Dva prázdninové měsíce utekly našim školákům jako voda a zase přišel čas, kdy i naši nejmenší si musí začít plnit své vzdělávací povinnosti. Po minulém školním roce, kdy nám odešlo osm čtvrťáků do lomnické školy, jsme letos mohli uvítat v řadách prvňáčků opět pouze tři děti – Anežku Budinovou, Michala Klikara a Jakuba Vágenknechta. Nepříznivou bilanci stavu žáků trochu zmírnil příchod nových spolužáků – do druhé třídy přibyla Adéla Pivková ze Mříčné a do třetí Daniel Strnad z Lomnice n. Pop. Součtem 17- ti žáků na celou školu zůstává i nadále naše ZŠ vyjímková, se závazkem zřizovatele uhradit zvýšené náklady na vzdělávací činnost mezi krajským normativem na počet žáků a skutečnou potřebou. I přesto nás demografický výhled a naplněná kapacita mateřské školy naplňuje nadějí na brzké zvyšování počtu žáků na školu a tím i snižování podílu obce na dofinancovávání provozu. Velkým přínosem bude zajisté i dokončené zateplení a modernizace osvětlení ve třídách, od kterého očekáváme pokles ročních nákladů na energii o více jak polovinu.

Všem našim malým „studentům“ bych chtěl z tohoto místa popřát do nového školního roku všechno dobré, mnoho úspěchů v učení, spoustu jedniček a hlavně pocit radosti z nového poznávání.

Strakapoud velký ničí novou fasádu ZŠ a MŠ ve Stružinci!

Sotva se nově zateplená fasáda ZŠ vyloupla z lešeňového sevření, aby se mohla zaskvět v plné kráse, nebyli naši občané jediní, komu se výrazný architektonický prvek zalíbil.

Bohužel začal přitahovat i zájem strakapouda velkého, kterému dutě znějící tvrdá skořápka fasádního systému na izolačním polystyrénu připomíná zřejmě přirozený zvuk dutin stromů, skrývající pro něho plno hmyzích pochoutek. Ani prvotní neúspěch v hledání potravy a urychlená oprava poškozeného místa ho v jeho úmyslu neodradil a do dvou dnů byla díra ve stejném místě znovu. Jak si však poradit s tímto chráněným „škůdcem“?  Přivítáme každou rozumnou radu či zkušenost na toto téma i s ohledem na další nebezpečí sekundárního obsazení již hotových otvorů jinými ptáky nebo živočichy, kteří by mohli v devastaci pokračovat.

Poslední táborák.

Členové TJ Sokol Stružinec ani letos neporušili letitou tradici a pro naše děti a jejich rodiče připravili na poslední den prázdnin, pátek 31. srpna, podvečerní program v areálu fotbalového hřiště. Bohužel i přes teplý a slunečný konec srpna si chladno a celodenní déšť vybraly svůj čas právě v tento den. S ohledem na silnou nepřízeň počasí a zdraví našich dětí byli organizátoři nuceni odložit celou akci na další pátek 7. září. To už se počasí výrazně udobřilo a do fotbalového areálu přilákalo s večerem téměř 220 příznivců. Shromážděné děti netrpělivě očekávaly přelet letadla, ze kterého se na celou hrací plochu nakonec snášelo slíbené překvapení.  Po sezbírání sladké „nebeské“ nadílky se již dostatečně sešeřilo, aby mohl být zapálen Poslední táborový oheň, symbol definitivně skončených prázdnin. Všichni příchozí si mohli pochutnat na osvědčené nabídce občerstvení z kiosku, udírny i stánku s bramborovými pochutinami. Věřím, že si jak děti, tak dospělí užili již tradiční setkání se svými vrstevníky, známými a přáteli v přívětivém prostředí.

Zavírák „Mezi vrchy“

Poslední srpnová sobota byla na našem fotbalovém hřišti vyhrazena příznivcům tvrdších hudebních žánrů. Pořádal se zde druhý ročník posledního letošního festivalu pod širým nebem mikroregionu Mezivrchy –  Zavírák.  Po loňských zkušenostech s decibelovou náročností požadovala i letos obec instalaci a nasměrování provizorního pódia s reproduktory směrem do pole k Novým Dvorům. Bohužel zapůjčené pódium od TS z Lomnice n. Pop. neprojelo pod vzrostlými lípami za kabinami a tak pořadatelům nezbývalo, než nouzově využít stávající sokolské pódium, které je však orientováno k hornímu konci obce. Zřejmě i díky ne právě ideálnímu počasí a další akci na Ploužnici byla návštěvnost o poznání slabší než loni, přesto byla hluková zátěž v okolí značná. Obešla se však, zejména díky ojedinělosti, bez oficiálních i neoficiálních stížností nejbližších místních spoluobčanů.

Velmi příjemným překvapením byla i nebývalá kázeň všech účastníků. Vlastní koncert kapel proběhl bez vážnějších incidentů a hlavně s absencí jakýchkoliv projevů vandalizmu, agrese a poškozování cizího majetku, ať již během nebo po skončení akce, kterých jsme tak často při pořádání podobných akcí svědky.

Blahopřání

V měsíci září oslavují svá významná životní jubilea paní Vojtíšková Božena, Novotná Miluše a Dlouhá Věra, všichni ze Stružince.

Srdečně blahopřejeme !