Poslední táborák

Již dlouhá léta pořádají členové TJ Sokol pro děti ve Stružinci symbolickou tečkou za uplynulými letními prázdninami –   a to pálením posledního táboráku v areálu fotbalového hřiště. Letos však našim fotbalistům příliš nepřálo rozlosování podzimních zápasů Okresního přeboru, kdy poslední srpnovou sobotu určil los fotbalový zápas  venku. I přes intenzivní snahu a několikeré jednání s  Víchovou se nepodařilo domácí tým přesvědčit a utkání o den přeložit na neděli. Nezbývalo tedy (z lidských i kapacitních důvodů), než celý připravený program pro náš „potěr“ a jeho rodiče načasovat právě až na poslední prázdninovou neděli 1.září.

Přesně v duchu pravidla, že život je změna, využil výbor TJ pro letošek nabídku místních členů Tatra Veteran Clubu   Semily a namísto několik let opakovaného „vzdušného překvapení“ uspořádal  od 15 hodin předváděcí akci historických vozidel.

Navzdory ne zrovna nejvhodnějšímu termínu i hodině přilákal letošní inovovaný program více jak 160 nejen místních přívrženců. Pro znalce historie i pouhé obdivovatele řemeslné zručnosti a designu našich předků bylo nahlédnutí do autentických interiérů i pod kapoty automobilových dědečků jistě velmi zajímavé. Seřadíme-li zúčastněné autoveterány podle věku, pochlubit se s nejstarším plně funkčním vozidlem  Tatra 12 z r. 1927 přijel pan Petr Štěpán, následovaly Tatry 30 a 75 z r. 1931, respektive 1936 pánů P. Kozelky a Vl. Vely. Poválečná léta reprezentoval  Renault 4 z r. 1960 pana L. Kynčla a armádní DKV Munga  z r. 1962 pana V. Paliče. Zpravodajská povinnost velí na tomto místě zmínit i dva zástupce válečných motocyklových sajdkár německého BMW – R71 z r. 1936 a R75 z r. 1942 majitele pana P. Borůvky.

Aby však nezůstalo jen u zrakových vjemů, byly pak především pro děti vyjednány i krátké projížďky po Stružinci.  Zájem o ně byl očekáván, ale o pořadí se mezi dětmi téměř bojovalo. Veliké poděkování patří především za velkou trpělivost všem majitelům starých krasavců, která nakonec slavila úspěch a  všichni zúčastnění byli v touze o projížďku navýsost uspokojeni.

Posledním počinem nedělní derniéry a definitivní tečku za skončenými prázdninami učinily hřejivé plameny připraveného táboráku. S ohledem na brzké ranní vstávání školáků nepřesahoval program dlouho do večera, přesto soudím i z hojné účasti, že „Sokolíci“ se svým pojetím rozlučky s prázdninami u dětí opět se ctí obstáli.

 

Škola začíná

Do zářijového vydání neodmyslitelně patří alespoň krátký pohled do naší školy. Se začátkem nového školního roku se i u nás v souladu s republikovým demografickým vývojem populace opět mírně zvýšil počet žáků. V červnu odcházeli do Lomnice celkem 4 děti, po prázdninách posílilo řady našich školáků 5 prvňáčků – slečny  Dlouhá Tereza,  Ebertová Kateřina, Fedlerová Iveta, Kašparová Monika a mladý pan Pivka Artur. K jejich prvnímu školnímu dnu patří kromě přivítání i seznámení a představení se novým spolužákům. Před jejich zraky a za účasti rodičů i učitelek byli pak prvňáčkové slavnostně „povýšení“ do stavu studentského širokou šerpou z rukou paní ředitelky. Popřejme jim  společně mnoho trpělivosti a úspěchů při prvních krůčcích na poli sebevzdělávání.

Zpracovaný výhled naplněnosti základní školy do r. 2016 poskytuje vcelku potěšitelná data. Hovoří o tom, že již příští školní rok by mělo z naší MŠ postoupit mezi školáky rekordních 14 dětí při současném opuštění školy 7 čtvrťáky. To znamená, že letošní počet 18 žáků vzroste na 25 a rok nato můžeme posílit ještě o 3 žáky při nástupu 6-ti prvňáčků a odchodu pouhých tří čtvrťáků. Tyto propočty, pokud se naplní, se již rovnají horní hranici nyní povolené kapacity školy. Ve výhledu bude nutné určitě alespoň dovybavit třídy nábytkem a pomůckami, možná se bude muset řešit i naprosto opačná výjimka z počtu žáků, než v letech minulých. Jen doufám, že tato příznivá prognóza nebude mít  příliš krátkou životnost.

Blahopřání

V měsíci září oslavují svá významná životní jubilea pánové   Jaromír Stehlík a Bohuslav Máka z Tuhaně                                   a paní  Jiřina Kočová, Bohumila Jandová a Eva Morávková  ze Stružince.       Srdečně blahopřejeme !