Z důvodu poruchy na hlavním vodovodním řadu bude zítra, v pondělí 27. května, zhruba od 8 hodin ráno na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka vody. Přerušení se dotkne celé části obce Stružinec.