Pozvánka do Tuhaně na burzu

V neděli 6. června dopoledne proběhne další seriál AUTO-MOTO TRHŮ a burzy spotřebního zboží v Tuhani na „Nouzovce“. 

Tak jako vždy budete moci vybírat z pestré nabídky zboží všeho druhu i stáří, na které jste byli zvyklí z minulých dílů.

A samozřejmě nebude chybět ani oblíbené občerstvení u tuhaňských hasičů

 

Informace k pravidelnému úklidu

Po dohodě s odpadovou fy. GWS i letos poskytuje obec našim občanům možnost BEZPLATNÉHO odložení všech svých objemných a

¨nebezpečných odpadů z domácností, včetně všeho vysloužilého elektra na sběrném dvoře ve Stružinci. Tato bezplatná služba bude na SD k dispozici sobotu 5 a 12 června v době od 900 do 1300 hodin.

 Navíc se v sobotu 5 června uskuteční i pravidelný mobilní svoz všech druhů odpadů známou formou rotujících kontejnerů po všech osmi tradičních sběrných místech, kde budete mít možnost v určený čas bezplatně odložit svůj odpad přímo do obsluhovaných kontejnerů. Ani letos se však nebudou přijímat odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné.

Časový harmonogram svozu je zveřejněn v aktualitách na obecním webu i ve všech obecních vývěskách.

Věříme, že tuto možnost opět přivítáte a služeb jak místního SD, tak i rotujících kontejnerů využijete. Dále bychom chtěli požádat všechny, kteří těchto služeb využijí, aby dbali na bezpečnost zaměstnanců firmy GWS a používali roušku jak na SD, tak i u mobilního svozu.