Ještě něco okolo komínů

Zima pomalu končí a k mnoha úkolům, které čekají na každého majitele nemovitosti během letní sezóny letos nově přibyla i povinnost vyplývající z Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jelikož drtivá většina našich spoluobčanů nemá jinou možnost topení, než je právě spalování tuhých paliv, vztahuje se zmíněné Nařízení vlády téměř na každého z nás. Toto si uvědomuje i zastupitelstvo obce a ve snaze napomoci hlavně starším občanům, pro které je udržování čistého komínu a tím i dobrého tahu kamen již nad rámcem jejich možností, přichází s nabídkou možnosti hromadné objednávky kominických služeb. Předmětem této služby bude nejen vyčištění vlastního průduchu komínu, ale hlavně i protokol o kontrole celé spalinové cesty.Fyzické osoby nemají povinnost tuto zprávu o kontrole nikde předávat, ale je prvním dokladem, který bude  vyžadovat každá pojišťovna při jakémkoliv požadavku na pojistné plnění  v případě požáru domu. Načasování této nabídky vychází z doby platnosti protokolu o kontrole, která je stanovena pro kotle do výkonu 50kW na  dobu jednoho roku, tj. do konce příští topné sezony. Hromadná objednávka, kterou obec  zamýšlí  sjednat na základě zájmu občanů, by měla tuto službu celkem citelně zlevnit a u bezproblémového komínu by se cena měla pohybovat okolo 250,-Kč za průduch. Všechny zájemce o tyto kominické služby vyzíváme i prostřednictvím Lomnických novin k přihlášení se na obecním úřadu a to buď osobně nebo telefonicky na č. 481 672 321 a to do konce měsíce března.

Problémy v MŠ

V úterý 8. března se uskutečnilo jednání Školské rady, složené ze zástupců pedagogů, obce jako zřizovatele a  rodičovské veřejnosti. Asi jako ve většině měst a obcí byl stěžejním problémem k řešení stav v mateřské školce. Náhlý vzestup počtu narozených dětí v nedávné minulosti, který se navíc jeví v naší obci jako krátkodobý, přináší  velké problémy s jejich umisťováním do předškolních zařízení.  K této palčivé situaci poskytla vysvětlení  i  paní ředitelka Zdeňka Kozáková :                               „Mateřská škola se v těchto dnech skloňuje ve všech pádech a hovoří se o ní v mnoha stružineckých rodinách. Naplněnost kapacity MŠ na nejméně dva roky  dopředu zaskočila mnoho rodičů, kteří automaticky počítali s bezproblémovým přijetím svého dítěte ,tak jak bylo doposud zvykem.Ráda bych uvedla problém na pravou míru a pokusím se situaci vysvětlit.
Kapacita naší jednotřídní MŠ je stanovená MŠMT  s ohledem na plochu na 1 dítě a počtem hygienických zařízení.Počet učitelů ani jejich úvazek na toto nemá vliv.V současné době jsou v MŠ pouze děti 3-6leté a pouze děti bydlící ve Stružinci. Počet uvolněných míst je závislý na počtu dětí odcházejících v jednotlivých letech do 1.třídy  :  ve školním roce 2011/12 – 3 děti, ve š. r. 2012/13        – 4 děti.  Nyní tedy nelze nic jiného než konstatovat, že MŠ je až do roku 2013/14 plná. Rádi bychom vyhověli všem rodičům, ale předpisy a zákony nelze ignorovat“.
Tolik na vysvětlenou uvádí paní Kozáková.  Obec jako zřizovatel ZŠ a MŠ chápe problémy , jež tato situace přináší zvláště  odmítnutým maminkám, které mohou mít  mnohdy problémy s návratem do zaměstnání .   Jak a podle čeho ale lustrovat větší či menší nárok na přijetí dítěte ????

Pozvánka :

Stružinecké  tvořilky zvou všechny příznivce „krásných zbytečností a patchworku“ na výstavu    JARO    A VELIKONOCE,   která se uskuteční v sobotu 9. dubna v době od 8 do 17 hodin  a v neděli 10. dubna   od 8 do 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stružinci

(za měsíc březen oslavence nemáme)