Jak je asi všem, kteří se zajímají o dění ve Stružinci známo, naše obec je již dlouhá léta členem dobrovolného svazku 13  obcí s názvem Mikroregion Pojizeří. Hlavní výhodou tohoto členství je nejen výměna zkušeností mezi obcemi přibližně stejné velikosti a tím i podobných problémů, ale hlavně společný postup při žádostech o peníze z těch dotačních fondů, které by byly pro jednotlivé obce téměř nedosažitelné.

I letos v únoru si MR Pojizeří odsouhlasil účast v Programu obnovy venkova Lb. kraje a úspěšně zažádal o půlmilionovou dotaci z integrovaného projektu DT 7 zaměřeného na společné téma: Prevence proti škodám vznikajícím klimatickými srážkami. Šíře tohoto zadání nám umožňuje využití dotačních 38.400,-Kč s povinnou spoluúčastí obce ve výši 16.600,-Kč na generální opravu stavidla obecního rybníka. Toto je momentálně z jedné poloviny zcela nefunkční díky přelomenému zdvihacímu litinovému hřebenu, druhá část má prasklý litinový domeček zdvíhacího ozubeného kola, provizorně stažený a prošroubovaný ocelovými pásky.

Minimálně tři majitelé nemovitosti žijící u stružineckého Žlábku nad rybníkem mi jistě potvrdí, že bez funkčního ovládání stavidla by se při prudkém dešti či rychlém jarním tání sněhu nastavená hladina potoka mohla dostat až k domům na břehu.

Opravu kovových součástí stavidla včetně nátěrů nám po domluvě zajistí místní firma Vladimíra Malého z Cikánky, výdřeva z dubových fošen je formou subdodávky přislíbena od pana Tomáše Cermana z Pohoří.

Věřím, že obnovením plné funkčnosti tohoto regulačního prvku dojde i ke zvýšení ochrany majetku a bezpečnosti lidí při mimořádných úhrnech srážek, které se nám zatím zázračně vyhýbají, ale které nelze nikdy vyloučit.

Nepříjemným jevem, který se v poslední době významně rozrůstá asi nejen ve Stružinci, je agresivita a vandalismus part mladých, vesměs alkoholem posílených lidí, kteří ničí vše, co jim cestou z místa jejich víkendové zábavy přijde do cesty.  Nechápu jejich motivaci ani potřebu dokazovat si svoji sílu a inteligenci vyvracením a lámáním sloupků dopravního značení, které se v obci jen od pálení čarodějnic vyskytlo již ve čtyřech případech. Zmiňuji se o tom právě v této době, protože hlavní „sezóna“ venkovních letních zábav právě začíná. Problémem je relativně malá škoda na jeden případ, kde pachateli, je-li vůbec k dohledání, hrozí minimální postih, ale v součtu případů se již o zanedbatelnou částku nejedná, nehledě na únavnost stále po někom něco opravovat nebo uklízet. Chtěl bych apelovat na slušnou většinovou část bavící se kterékoliv společnosti o maximální eliminaci výše popsaných jedinců již v zárodku úmyslu škodit.

POZVÁNKA

Hasiči Pohoří Vás srdečně zvou na taneční zábavu, která se koná v sobotu 18.6.2011 na letním parketu na Pohoří, kde k tanci i poslechu zahraje od 21 hod. skupina KONECKONCŮ.

Současně Vás zvou o týden později v sobotu 25.6.2011 od 10 hodin na Dětský den plný her a soutěží pro naše nejmenší  a od 14 hodin na 6. ročník hasičské soutěže o “ Pohořský pohár, „ taktéž u letního parketu na Pohoří.

BLAHOPŘÁNÍ

V měsíci červnu slaví významné životní jubileum pan  Tomáš Eben ze Stružince. SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !!