1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zhotovení zábradlí kolem zrekonstruované požární nádrže pod Hůrkou = 25.200,-Kč, oprava cest technologií TURBO = 110.484,-Kč, nové veřejné osvětlení při rekonstrukci nn – Královsko = 137.884,-Kč, terénní úpravy a oplocení vodárny na „Kolářáku“ =196.852,-Kč, nákup 4ks nástěnných vitrín = 9.870,-Kč, drobná oprava cesty u Haklových, oprava vyvrácené plakátovací plochy v Zel. háji a ukotvení nového zábradlí pod Hůrkou = 5.508,-Kč

2.) ZO po projednání schválilo nové znění OZV o odpadech, vyvolané změnou v legislativě. Pro občany se v ní nemění ani výše poplatku 400,-Kč/osobu (rekreační objekt) a rok, ani termíny splatnosti, umožňuje však tvrdší vymahatelnost

3.) ZO se dohodlo na termínu tradiční podzimní Besedy s občany, a to              ve čtvrtek  22.11. 2012 od 1800 hodin v obecní tělocvičně

4.) ZO bylo seznámeno s aktuálním ceníkem ZEOSu na zimní vyhrnování obecních cest, který dosáhl 816,-Kč/hod vč. DPH

5.) ZO odsouhlasilo Darovací smlouvu na pozemek p.č. 787  o výměře 345m2   na Bezděčíně, kterou dotčený pozemek přechází z vlastnictví města Lomnice n. Pop. do vlastnictví obce Stružinec

6.) ZO po projednání schválilo nutnost řešení výskytu plísní v obec. bytě v č.p. 178. Návrhy proveditelnosti budou dojednány s p.Vl. Matějou

7.) ZO rozhodlo o odložení přesměrování druhé poloviny finanční rezervy obce ze Sporoinvestu na termínovaný vklad u J&T Banky na leden 2013 pro umožnění jejího čerpání každého ½ roku a zachování maxima možných záruk za vklad

8.) ZO projednalo a schválilo nabídku agentury KAZ na pořádání zábavného programu pro naše seniory dne 16.12.2012  za cenu 7.000,- Kč

9.) ZO bylo informováno o možnosti přechodu zájemců z řad stávajících členských obcí MR Pojizeří z MAS Kozákov do větší a fungující MAS Brána Českého ráje

10.) ZO využilo zvýhodněné akce 1+1 zdarma na nákup vstupenek do vybraných pražských divadel a ve čt. 6.12.2012 pořádá autobusový zájezd pro všechny zájemce do Bránického divadla na komedii Kutloch aneb I muži mají své dny. Cena zájezdu včetně zlevněné vstupenky činí 500,-Kč/osobu a účastníci se vybírají dle pořadí přihlášení se na OÚ.