Vodárna  na „Kolářáku“

     Od letošního jara začaly prosakovat nejrůznější informace o nelehké ekonomické situaci ve  firmě Zemědělská technika s.r.o. Zdálo by se, že tento problém se nijak zásadně života v obci nedotýká, opak byl však pravdou. Když se firma ocitla v insolvenci a majitelé začali vážně uvažovat o prodeji celého areálu včetně budov a pozemků, vyplynulo na povrch, že nejenom pozemek okolo vodárny v areálu se nacházející, ale ani vlastní stavba podzemního rezervoáru s technologickým objektem nejsou de jure obecní, ale jsou zapsány na cizím listu vlastnictví.

V tomto okamžiku je třeba ocenit seriózní vystupování spolumajitele a jednatele Zem.Tech. pana ing. Hrubého, který od počátku informoval obec o dění okolo prodeje firmy a v předstihu vyjmul obecní zájmové nemovitosti z předmětu prodeje a nabídl historicky stružineckou stavbu i s pozemkem k odprodeji obci. To vyvolalo otázku, proč odkupovat prokazatelně obecní majetek postavený stružiňáky a za stružinecké finance znovu?

Dotazem na historii vlastnictví na Katastrálním pracovišti v Semilech jsme zjistili, že ona vodárna ani obecním majetkem nikdy nebyla, nýbrž byla vystavěna na pozemku „darovaném“ někdy v 50-tých letech rodinou Barochovou vznikající STS. Až na základě pasportizace majetku při prodeji pozemků a budov následnické Zem. Tech. firmě PRAGICA s.r.o. v r.2007 se vodárna objevuje poprvé na jejím LV. Za účelem konečného narovnání vlastnických vztahů a uvedení evidence na K.Ú. do souladu s užíváním nakonec obec odkupuje pozemek i se stavbou vodárny za dohodnutých 28.500,-Kč.

To by mohl být konec jedné obecní kauzy. Bohužel není. S odkupem vodárny vyvstal problém i s přístupem k ní. Nikdo nedokázal odhadnout, ani se nechtěl vystavovat nebezpečí, zda dosud tolerovaný a využívaný přístup k vodárně přes areál Z.T. bude nebo nebude u budoucího majitele nadále možno zajistit. Proto obec oslovila majitele pozemku, navazujícího na přístupovou cestu ke Kudrnáčovým, pana Schovánka, zda by byl ochoten tento obci prodat právě za účelem zajištění nového přístupu. Díky jeho vstřícnosti a pochopení k nastalé situaci je dnes již nová přístupová cesta geometricky napojena na pozemek vodárny a kupní smlouva na ní uzavřena.

Po těchto více jak půlročních peripetiích ohledně vlastnictví a přístupu mohla obec konečně přikročit i k úpravě „nově“ nabytého majetku. Pro letošní rok se ještě stihlo zpevnění  nové přístupové cesty, na vlastním pozemku vodárny provést terénní úpravy po odstranění náletových dřevin a nově oplotit, to vše za téměř 200 tis. Kč Na příští léto by mělo být počítáno s financemi na stavební opravu vlastní technické budovy tak, aby mohla stružineckým ještě dlouho a dobře sloužit.

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo Obce Stružinec zve všechny spoluobčany na pravidelnou podzimní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek dne 22. listopadu od 1800 hod. v sále obecní tělocvičny. Na programu bude zhodnocení letošního roku    i rámcový výhled na rok příští. Velký důraz bude kladen na prostor pro připomínky a náměty z řad veřejnosti k práci OZ.

Pozvánka na výstavu

ZO ČZS ve Stružinci pořádá tradiční výstavu Advent a Vánoce v zasedacích prostorách Obecního úřadu ve Stružinci. Na výstavu betlémů, adventní a vánoční dekorace a výzdoby jste co  nejsrdečněji zváni  v sobotu 24. a v neděli 25. listopadu v době od 900 do 1700 hodin a v pondělí 26. listopadu od 800 do 1500 hodin. Vystavené dekorace budou i k zakoupení, vstupné je dobrovolné.

 

 

      Blahopřání

V měsíci listopadu slaví svá významná životní výročí paní Irenka Bradáčová a Marie  Morávková ze Stružince a paní Eva Rudolfová z Tuhaně 

                            Srdečně blahopřejeme!