Obnova vodovodu ve Stružinci v Královsku

 

Asi si někteří z vás všimli akce, která probíhala od 30. 9. až do 4. 10. 2019 v Královsku.

Konečně se podařilo po několika letech uskutečnit výměnu potrubí na obecním vodovodu a současně udělat nové přípojky u zbývajících 5 domů, které byly stále napojeny na staré železné potrubí, kde hrozilo poškození a neustálé opravy a zároveň jsme vyměnili nefunkční hydrant.

Byl jsem si velice dobře vědom, že se pouštíme do poměrně složité a komplikované věci, ale po vzájemné dohodě jsme se do toho pustili a já konečně mohu s klidným svědomím říci, že se to povedlo na výbornou a vše je jak má být.

Stejně tak jako předchozí roky hrozilo, že se celá akce opět odloží na další rok, kvůli spoustě komplikací, které tuto akci zhatily už několikrát.

Bohužel, ani počasí v tomto týdnu nám vůbec nepřálo a neustále pršelo. Po odkrytí železného potrubí bylo jasné, že se to musí udělat, pokud chceme v zimě být v klidu s tím, že všem poteče voda. Díky velkým zkušenostem a profesionalitě pana Jiránka se vše zvládlo a podařilo ve velmi krátké době, za což mu patří velký dík a uznání, jelikož dle slov pana Jiránka se takováto akce plánuje na čtrnáct dní a my to vše zvládli za pouhý týden.

Poděkování patří i všem ostatním, kteří s touto akcí pomáhali a přispěli tak k jejímu hladkému průběhu.

V současné době schází pouze zaasfaltovat výjezdy, ale to proběhne až na jaře, kdy si vše pořádně tzv. sedne a bude jistota, že položený asfalt se nebude trhat a praskat.

Také chci všem obyvatelům Královska poděkovat za pochopení a trpělivost při opakovaném vypínání vody.

 

 

Povinné čipování psů

Chtěl bych rád připomenout všem pejskařům, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

Kolik vás to bude stát – Cenové rozpětí se u mikročipů pohybuje mezi 150 až 450 korunami. Dražší mikročipy obsahují antimigrační čepičku, ta zabrání putování čipu v těle psa. Čip aplikuje do těla zvířete veterinární lékař, a to na levou stranu krku zvířete. Částky za aplikaci čipu a jeho zápis do očkovacího průkazu si stanovují veterinární lékaři individuálně. Obvykle se pohybují v rozpětí 300 až 500 Kč.

Pokud svého miláčka nenecháte očipovat, může se stát, že u neočipovaných psů nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako platné a tudíž může být majiteli uložena pokuta až 20 tisíc korun.

Článek ze Státní veterinární správy – Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území ČR označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 až 450 korunami.

 

Říjnové akce v obci

Kromě tradičních Auto – Moto – Trhů v Tuhani na Nouzovce, které jsou naplánovány na neděli 20. října a následně 3. a 17. listopadu, kdy je plánována poslední burza v tomto roce, vás chci ještě pozvat na další akce připravované tento měsíc.

Jako první z nich je pozvání na Stružineckou kopanou, ve které se naši fotbalisté pokusí získat poslední body venku Okresního přeboru, kdy se utkají 19. 10. 2019 na hřišti TJ Vysoké n. Jizerou, a to už od 15:30hod.

Další z nich je pozvání na další SOUSEDSKÝ VÝPRODEJ, který proběhne 19. a 20. 10. 2019 od 9:00 hod v místní tělocvičně u rybníka.

 

 

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční podzimní besedu, která se uskuteční ve středu 20. listopadu od 17 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ ve Stružinci pro místní občany a ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hod v Tuhani v Restauraci Tuhaňka. Na programu budou ve zkratce informace o výsledku hospodaření obce v letošním roce a seznámení s dalšími připravovanými akcemi. Velký prostor bude opět rezervován pro připomínky, náměty a postřehy příchozích v plodné a aktuální diskusi, na kterou bychom rádi všechny pozvali.

 

 

 

Provoz SD

Upozorňujeme občany, že od začátku listopadu je Sběrný dvůr ve Stružinci opět otevřen každou první sobotu v měsíci, a to v době od 9.00 do 11.00 hodin. Můžete zde bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel. Nevytříděný směsný a velkoobjemový odpad jsou ve SD zpoplatněny dle platného ceníku za likvidaci

 

 

Připomenutí změny ve vývozu popelnic

Vždy na konci měsíce října, s nástupem topné sezóny, přechází svozová firma SKS Jablonec n. Nis. na kombinovaný týdenní zimní režim svozu popelnic.

Takže od 1. listopadu bude vývoz komunálního odpadu každý pátek až do konce dubna 2020

 

Blahopřání

V měsíci říjen oslavil své významné životní jubileum pan Arnošt Hlava z Tuhaně. Srdečně blahopřejeme!